2019 – 2020 mokslo metai

Klasės 5–10
Ugdymo proceso pradžia 09–02
I pusmečio trukmė 09-02 – 01-24
II pusmečio trukmė 01-27 – 06-19
Rudens atostogos 10-28 – 10-31
Žiemos (Kalėdų) atostogos 12-23 – 01-03
Žiemos atostogos 02-17 – 02-21
Pavasario (Velykų) atostogos 04-14 – 04-17
Ugdymo proceso pabaiga 06-19
Ugdymo proceso trukmė 185 dienos
Vasaros atostogos 06-22 – 08-31
© Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras