Psichologo pagalba

Psichologė

Informacija mokiniams:

Jeigu Jums:
•kyla sunkumų mokantis
•nesutariate su draugais, tėvais, mokytojais
•jaučiatės vienišas, nemylimas
•kamuoja baimės, nerimas, pyktis, drovumas, kaltė
•patiriate patyčias, smurtą
•norite geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes
•sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais
•liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.
Visos konsultacijos yra konfidencialios – tai ką papasakosite liks tik tarp mūsų ir niekas to nesužinos (nei mokytojai, nei kiti mokymo centro darbuotojai). Jeigu labai nedrąsu, galite parašyti man elektroninį laišką. Atsakysiu visiems parašiusiems.

 

Mokinių priėmimo laikas (113 kabinetas):
Pirmadienis: 11.00 – 19.00
Antradienis: 11.00 – 17.30
Trečiadienis: 11.00 – 19.00
Ketvirtadienis: 11.00 – 17.30
Penktadienis: 11.00 – 17.30

 KAS YRA PSICHOLOGAS?

Psichologas – tai ne medicininį išsilavinimą įgijęs specialistas, kuris tiria žmogaus psichikos procesus (mąstymą, atmintį, dėmesį, valią ir kt.), psichikos veiklą, reiškinius bei elgesio motyvus, asmenybės struktūrą ir raidą bei jų ryšį su asmens aplinka. Psichologas turi teisę nustatyti psichikos funkcijų pokyčių laipsnį, esant vienokiai ar kitokiai psichopatologijai.
Psichologas NĖRA GYDYTOJAS, todėl jis negali diagnozuoti psichikos sutrikimo, gydyti vaistais, išrašyti recepto.
Psichologas atlieka: psichologinį mokinių vertinimą; konsultuoja, dirba individualiai ir grupėse, užsiima švietėjiška veikla (paskaitos, pranešimai, seminarai ir kt.)
Mokymo centro psichologo pagrindinis uždavinys – rūpintis mokinių bei kitų mokymo centro bendruomenės narių psichine sveikata ir tinkamų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centre dirbančio psichologo veiklos sritys:
• Mokinių, turinčių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų konsultavimas;
• Bendradarbiavimas su mokytojais ir kitais su mokinių ugdymu susijusiais asmenimis;
• Rekomendacijų teikimas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
• Mokinių sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
• Mokinių konsultavimas profesijos pasirinkimo klausimais;
• Psichologinių tyrimų atlikimas atsižvelgiant į aktualius mokymo centro bendruomenės poreikius;
• Dalyvavimas miesto psichologų metodinėje taryboje;
Dalyvavimas mokymo centro bendrųjų dalykų metodinėje grupėje;
• Dalyvavimas formuojant teigiamą mokymo centro bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
• Bendradarbiavimas su socialiniu pedagogu, mokytojais ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
• Psichologinių problemų prevencija;
• Dalyvavimas prevencinio darbo grupėje, krizių įveikimo komandoje;
• Dalyvavimas formuojant teigiamą mokymo centro bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
Kiekvienam iš mūsų atsitinka taip, kad yra labai sunku, o esi vienas ir nėra šalia žmogaus, kuris galėtų tave išklausyti, pabūti su tavimi... Žinokite, kad visada gali paskambinti psichologinės pagalbos telefonu tarnyboms. Skambučiai yra nemokami, o ten dirba tikrai nuoširdūs žmonės, kurie visada išklausys.
Šios tarnybos yra:
„Pagalbos vaikams linija“ tel. 116-111 (dirba kasdien nuo 11 iki 21 val.). Interneto puslapis: www.pagalbavaikams.lt
"Jaunimo linija" tel. 8-800-28888 (dirba visą parą). Interneto puslapis: www.jaunimolinija.lt
„Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacija“ www.klausau.lt

© Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras