Kalbos

Kviečiame į mokymus

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės SMC kviečia mokytis šių dalykų:

užsienio kalbų:

 • anglų (testas),
 • ispanų,
 • italų,
 • rusų,
 • vokiečių;

įvairių rankdarbių:

 • tapybos ant šilko,
 • vilnos vėlimo,
 • siuvimo modeliavimo,
 •  
 • jogos;
 • gatvės šokių;
 • pramoginių šokių;
 •  
 • informacinių technologijų.

 

Daugiau informacijos tel. +370 663 527 37

Registruokitės jau dabar

Rusų kalba pradedantiesiems (A1)

Tikslai:

 • Supažindinti besimokančius su abėcėle, tarimu, kirčiavimu ir intonacija.
 • Išmokyti šnekamosios rusų kalbos (klausomasi rusų kalbos, žodžių ir posakių, vartojamų pokalbiuose ar kasdienėse situacijose).
 • Supažindinti su Rusijos gyvenimu ir kultūra.
 • Suteikti galimybę išmokti kalbėti rusiškai kasdieniame gyvenime ar profesinėje srityje.
 • Išmokyti besimokančiuosius klausyti, skaityti, rašyti.

Skaityti daugiau...

Prancūzų kalbos mokymo formos: garsinė ir vaizdo medžiaga, įdomių filmų peržiūra ir aptarimas, pokalbis įvairiomis temomis, darbas su įvairiais šaltiniais: internetu, menine literatūra. Užsiėmimų metu dirbsime grupėse, kursime dialogus, vaidinsime, dainuosime populiarias prancūzų dainas, analizuosime jų tekstus.

Pradinis (intensyvus) lygis orientuotas į 100 valandų kursą.

Pirmajame etape išmokstame abėcėlę, 200-300 naujų žodžių, pagrindinių gramatikos taisyklių, taisyklingo tarimo.

Pirmo etapo pabaigoje mokėsime trumpai kalbėti apie save, bendrauti buities temomis, atsakyti į nesudėtingus klausimus.

Antrajame etape įtvirtiname medžiagą, kuri buvo išmokta 1 etape, įsisaviname gramatines laikų formas. Antro etapo gale mokėsime daugiau negu 100 naujų posakių, greitai ir taisyklingai atsakyti  bei pateikti klausimus. Baigus 2 etapus žodynas sudaro 600-700 žodžių.

Šiuolaikiniame pasaulyje mokėti užsienio kalbą yra būtina. Keleto kalbų mokėjimas – neįkainojama vertybė ir pranašumas. Besiplečiant mūsų akiračiui ir atsirandant daugiau galimybių keliauti, studijuoti bei gyventi visoje Europoje, ateina laikas mokytis keleto užsienio kalbų.

Jei norite pradėti mokytis anglų kalbos ar patobulinti jau turimas užsienio kalbos žinias, įgyti darbui reikalingos kalbos įgūdžių, ar turite kitų su kalbų mokymusi susijusių poreikių, kviečiame mokytis bendrinės anglų kalbos modulių pradedančiųjų ir pažengusiųjų grupėse. Tai praktiniai anglų kalbos moduliai, lavinantys visus kalbinius įgūdžius. Pamokų metu kalbėjimo praktikai skiriama nemaža laiko dalis. Gramatinė medžiaga pristatoma glaustai, bet vaizdžiai ir sistemingai. Lavinamas suvokimas iš klausos, turtinamas žodynas, tobulinami skaitymo bei rašymo įgūdžiai. Į grupes suskirstome pagal anglų kalbos žinių lygį, kuris nustatomas atlikus žinių patikrinimo testą ir/arba individualaus pokalbio metu. Lygio nustatymas ir skirstymas į grupes vyksta registracijos metu.

Skaityti daugiau...

Pats laikas mokytis ispanų kalbos. Kodėl ispanų? Ji po anglų kalbos yra antroji labiausiai mokomasi kalba. Trečia, kuria daugiausiai kalba pasaulyje. Be to, susisieksite su plačiu pasauliu, nes visas verslus pasaulis žiūri į Lotynų Ameriką.

Susipažinsite su Ispanijos kultūra, Lotynų Amerika, sužinosite, kaip kalba ispanai, ir kaip kalba lotynoamerikiečiai.

Kultūra – istorija – papročiai – muzika – menas ir audivizualinė medžiaga įrodys, kad šitame mokymo centre bus gera ir įdomu mokytis ispanų kalbos.

Ispanų kalbą mokymo centre gali mokytis ir pradedantieji, ir jau laisvai kalbantys ispaniškai.

Lygis pradinis – pirmas lygis

 • Abėcėlė, tarimas, kirčiavimas, pasisveikinimas, spalvos, mėnesiai, skaičiai.
 • Kaip paklausti ir kaip atsakyti. Kaip rašyti, skaityti.
 • Prisistatymas, pasakojimas apie šeimą, darbą, pomėgius.
 • Elementarios gramatikos žinios ir pirminiai veiksmažodžiai.

 

Lygis turintiems žinių – antras lygis

 • Turimų žinių įtvirtinimas ir pakartojimas.
 • Platesnės gramatikos žinios: būtieji laikai, įvardžiai, prielinksniai.
 • Skaitymas literatūrinėmis, istorinėmis, kultūrinėmis temomis. Filmai.
 • Nuomonės išsakymas, laisvas kalbėjimas. Šnekamoji ispanų kalba.

 

Lygis pažengusiems – Avanzado

 • Si has terminado los niveles A1 y A2 y quieres entrar en el mundo del B1, pues no pierdas tiempo, ven a esta escuela.
 • Si quieres profundizar tus conocimientos no solo del idioma, sino también culturales, históricos y no solamente hispanos, pero sobretodo latinos, pues no lo dudes, que aquí recibirás todos los conocimientos al respecto.
 • Si no estás muy seguro/a con el subjuntivo, aquí se te aclarará todo y…cantando.

Visos romanų kalbos kilusios Italijoje, Romoje. Romos istorija - tai ir mūsų istorija – gotų istorija. Jeigu norite pažinti italų kultūrą, meną, suprasti itališkas dainas arba matote savo ateitį Italijoje, ateikite į šį suaugusiųjų mokymo centrą mokytis italų kalbos.

Italų kalbą mokymo centre gali mokytis ir pradedantieji, ir jau laisvai kalbantys itališkai.

Lygis A1 – pradedantieji

 • Abėcėlė, pasisveikinimai, mėnesiai, skaičiai, panašumai ir skirtumai su lietuvių kalba.
 • Kaip paklausti adreso, kaip užsisakyti restorane ar kavinėje ir pan. Kaip sudaryti vienaskaitą ir daugiskaitą, vyriškąją ir moteriškąją giminę.
 • Klausimai - atsakymai, gramatikos pagrindai ir pirmieji pokalbiai.
 • Mokysimės skaityti, rašyti ir apie save papasakoti.

 

Lygis A2 – pažengusieji

 • Turimų žinių pakartojimas.
 • Šnekamoji kalba įvairiomis temomis. Skaitymas Italijos meno, istorijos, papročių temomis.
 • Gramatikos žinių gilinimas (būtasis laikas, prielinksniai ir kt.).
 • Klausymas, kalbėjimas, skaitymas ir rašymas.

 

Pažengusieji – Corso avanzato

 • Se hai giá finito i corsi A1 e A2, ma hai ancora dei dubbi o vuoi migliorare il tuo italiano, prego, dirigiti a questa scuola.
 • Vuoi approffondire non solo i tuoi conoscimenti, ma anche la cultura, la storia, le tradizioni
 • Qui si ti aspetta volentieri e con le braccia aperte allo stile tutto italiano.

 

Užsiėmimai vyksta dirbant pavieniui, grupėmis ir naudojant visas audiovizualines priemones.
Užsiėmimai linksmi, įdomūs ir naudingi.

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės - Bitės suaugusiųjų mokymo centras kviečia Jus mokytis vokiečių kalbos moduliniu būdu. Modulis skirtas žmonėms, norintiems pradėti mokytis vokiečių kalbos arba pagilinti jau turimas žinias bei pritaikyti jas praktiškai.

Ugdymo tikslas - ugdyti besimokančiųjų vokiečių kalbos komunikacinę bei tarpkultūrinę kompetencijas, suteikiančias galimybę vartoti kalbą įvairiomis temomis; ugdytis toleranciją ir kūrybingumą.

Išmoksite bendrinės, šnekamosios ir rašomosios kalbos. Užsiėmimų metu lavinamos pagrindinės kalbinės veiklos rūšys: klausymas, kalbėjimas, skaitymas ir rašymas.

Prieš pradedant mokytis atliekami žinių patikrinimo testai, padedantys nustatyti žinių lygį, kad mokantis būtų pasiektas geriausias rezultatas.

Pokategorės

Neformalusis ugdymas

IT pradedantiesiems
Informacinės technologijos

Šiandien, globalėjant pasauliui, tampame smalsūs ir drąsūs, atviri naujovėms. Vis daugiau paslaugų teikiama...

Skaityti daugiau...
Tapyba ant šilko
Amatų dirbtuvės
...
Skaityti daugiau...
Sportas ir šokiai
Anglų kalba
Užsienio kalbos

Šiuolaikiniame pasaulyje mokėti užsienio kalbą yra būtina. Keleto kalbų mokėjimas – neįkainojama...

Skaityti daugiau...

Formalusis ugdymas

Mokslo metų trukmė
Pamokų laikas
Mokinių teisės ir pareigos

Projektinė veikla

ERASMUS+ KA1 projektas „Besimokančiųjų ir personalo mobilumas“
ERASMUS+ KA2 projektas „Integracijos ir tolerancijos labui“
NORDPLUS Adult projektas „Karjeros vadyba suaugusiųjų švietime“