Vilniaus suaugusiųjų švietėjai susipažino su EPALE Europos Komisijos iniciatyva įkurta elektroninė platforma EPALE – tai suaugusiųjų švietėjų susitikimų, bendradarbiavimo ir gerosios patirties sklaidos vieta, kur galima tobulėti mokantis vieniems iš kitų. Taip EPALE buvo pristatyta balandžio 29 d. Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centre vykusiame renginyje „EPALE teikiamos galimybės suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijai tobulinti“, į kurį pakvietė EPALE ekspertė Vilniaus apskrityje Inga Jagelavičiūtė. Į renginį atvyko įvairių įstaigų, įmonių ir organizacijų, teikiančių suaugusiųjų švietimo paslaugas (suaugusiųjų gimnazijų, trečiojo amžiaus universiteto, bendrijų, aukštųjų mokyklų, įvairių mokymo ir tobulinimosi centrų) darbuotojai ir nariai.

Teorinėje seminaro dalyje dalyviai susipažino su EPALE platformos tikslais, tikslinės grupės samprata  ir platformos panaudojimo galimybėmis keliant andragogo kvalifikaciją. Ekspertė pristatė kolegoms savo veiklą platformoje ir paaiškino, kuo EPALE platforma gali būti naudinga bei įdomi kiekvienam andragogui, kokią informaciją galima rasti ir skelbti patiems.

Praktinio darbo metu visi suprato, kaip paprasta užsiregistruoti EPALE platformoje, įsitikino, kaip veikia „Paieškos“ funkcija, pamatė, kaip formuojamas platformos turinys, susipažino su informacijos pateikimo formomis ir pagrindinėmis taisyklėmis, kuriomis reikia vadovautis rašant tinklaraštį, naujieną ar straipsnį, kviečiant į renginį bei skelbiant šaltinį. Atlikdami praktinį darbą suaugusiųjų švietėjai diskutavo, kokį kelių mėnesių įvykį ar savo įstaigoje organizuotą renginį galėtų pristatyti kaip naujieną EPALE platformoje, kokius parinktų raktinius žodžius. Renginio dalyviai įsitikino, kad nori ir turi, ką papasakoti bei paskelbti EPALE.

Apibendrindama renginį Inga Jagelavičiūtė priminė, kad Švietimo paramos fondas metų pabaigoje paskelbs ir pagerbs aktyviausią EPALE dalyvį. Ekspertė dar kartą pakvietė suaugusiųjų švietėjus tapti EPALE bendruomenės nariais, paskleisti žinią apie naujas bendradarbiavimo ir kvalifikacijos kėlimo galimybes savo kolegoms, dalintis savo organizacijų gerąja patirtimi, pranešti apie vykdomą veiklą bei diskutuoti aktualiomis temomis su kolegomis iš visos Europos. Pagal užduodamus klausimus ir diskusijas galima pasidžiaugti, kad renginio dalyviai susidomėjo EPALE teikiamomis galimybėmis, o kai kurie suskubo jomis pasinaudoti prabėgus vos kelioms dienoms po turiningo susitikimo.

© Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras