ASK4JOB Pirmasis projektinis susitikimas

Erasmus+
Ask4Job
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės SMC

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

ERASMUS+ KA2 PROJEKTAS „SUAUGUSIŲJŲ ĮGŪDŽIAI Į DARBĄ ORIENTUOTAM PERSILAUŽIMUI (ASK4JOB)“ Nr. 2017-1-IT02-KA204-036755

PIRMASIS PROJEKTINIS SUSITIKIMAS
ITALIJA, ROMA. 2017 m. lapkričio 05 – 08 d.

Kristina Martinavičiutė
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro projektų koordinatorė, etikos vyresnioji mokytoja, psichologė

2017 metais Bitės SMC pradeda įgyvendinti naują 3 metų trukmės Erasmus+ KA2 projektą „Suaugusiųjų įgūdžiai į darbą orientuotam persilaužimui” (ASK4JOB).

Projekto idėja gimė įvertinus šiuo metu Europoje esančią situaciją, kai nemažai žmonių neturi tinkamų skaitymo bei rašymo įgūdžių, o daugybės žmonių skaičiavimo bei skaitmeniniai įgūdžiai yra tikrai silpni. Tokia realybė kelia grėsmę nedarbu, skurdu ir socialine atskirtimi. Daugiau nei pusė iš 12 milijonų ilgalaikių bedarbių yra laikomi žemos kvalifikacijos darbuotojais. ASK4JOB savo projekto veiklomis siekia mokyti žmones, norinčius įgyti išsilavinimą, tinkantį šiuolaikinei darbo rinkai. Ypatingas dėmesys projekte yra skiriamas skaitmeninių įgūdžių tobulinimui bei atitinkamoms skaitmeninėms kompetencijoms. Vienas iš projekto tikslų yra parengti priemonių rinkinį, skirtą įvertinti ilgalaikių bedarbių mokymosi būdus bei skaitmeninio raštingumo gebėjimus. Projekte dalyvauja net 11 organizacijų iš 9 šalių (Belgija, Bulgarija, Graikija, Italija, Ispanija, Lenkija, Lietuva, Švedija, Turkija).

2017 m. lapkričio 05 – 08 dienomis Romoje (Italija), koordinuojančioje institucijoje „ERIFO“ vyko Erasmus+ KA2 projekto „Suaugusiųjų įgūdžiai į darbą orientuotam persilaužimui” (ASK4JOB) partnerių pirmasis susitikimas. Projektiniame susitikime Bitės SMC atstovavo projekto koordinatorė, etikos mokytoja ir psichologė Kristina Martinavičiūtė ir karjeros konsultantė, matematikos bei informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Rasa Dauguvietytė.

„ERIFO" - tai Romoje įsikūręs švietimo mokslinių tyrimų centras. Projektiniame susitikime buvo susipažinta su partnerių organizacijomis (kiekviena organizacija pristatė savo šalyje įgyvendinamas veiklas bei įgyvendinamus tarptautinius projektus), vyko aktyvios diskusijos kaip efektyviau pasiekti projekto rezultatus bei pasiskirstyti darbus artimiausiems keliems mėnesiams. Projekto koordinatoriai italai visiems susirinkusiems labai detaliai pristatė projekto ASK4JOB sukūrimo tikslus, numatomus veiklos etapus, rezultatus bei projekto įgyvendinimo finansines taisykles. Daug diskusijų kilo tariantis kaip įgyvendinti pirmuosius projekto darbus: paruošti klausimyną, padėsiantį įvertinti darbdavių pageidaujamus darbuotojų IT įgūdžius ir apklausti po 20 įmonių savo šalyse. Visi projekto partneriai aktyviai dalyvavo siūlydami savo idėjas.

© Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras