ASK4JOB Antrasis projektinis susitikimas

Erasmus+
Ask4Job
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės SMC

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

ERASMUS+ KA2 PROJEKTAS „SUAUGUSIŲJŲ ĮGŪDŽIAI Į DARBĄ ORIENTUOTAM PERSILAUŽIMUI (ASK4JOB)“ Nr. 2017-1-IT02-KA204-036755

ANTRASIS PROJEKTINIS SUSITIKIMAS
GRAIKIJA, CHANIA. 2018 m. kovo 24 – 28 d.

Kristina Martinavičiutė
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro projektų koordinatorė, etikos vyresnioji mokytoja, psichologė

2018 m. kovo 24 – 28 dienomis Chania mieste (Graikija) įvyko antrasis Erasmus+ KA2 projekto  „Suaugusiųjų įgūdžiai į darbą orientuotam persilaužimui” (ASK4JOB) partnerių susitikimas. Projektiniame susitikime Bitės SMC atstovavo projekto koordinatorė, etikos mokytoja ir psichologė Kristina Martinavičiūtė ir karjeros konsultantė, matematikos bei informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Rasa Dauguvietytė.

Pirmąją susitikimo dieną visi partneriai pristatė klausimyno rezultatus ir jų analizę. Kiekviena šalis pateikė savo išvadas apie tai, kokių skaitmeninių kompetencijų reikia jų šalyse įvairiose įmonėse dirbant administracinį darbą bei aptarnaujant klientus. Taip pat buvo organizuojamas praktinis seminaras „Problemų sprendimas suaugusiųjų švietime“.

Susitikimo metu buvo aptarti jau įvykdyti darbai (sukurtas projekto logotipas, Facebook puslapis, pirmasis naujienlaiškis, susitikimų įsivertinimo instrumentas) ir numatyti darbai kiekvienam partneriui iki sekančio susitikimo. Vienas iš svarbiausių darbų, kuriuos numatoma atlikti iki 2018 metų pabaigos yra seminaras kiekvienoje šalyje, į kurį bus pakviesti bedarbiai, darbdaviai, su įdarbinimu susijusios įmonės bei, remiantis koordinatorių italų sukurta metodika, visi kartu ieškosime sprendimų, kokių įgūdžių trūksta ilgalaikiams bedarbiams, kad jie sėkmingai įsilietų į darbo rinką.

Bitės SMC šiame projekte, be visiems partneriams bendrų darbų, kuria projekto naujienlaiškius ir yra atsakinga už kiekvieno susitikimo įsivertinimą.

© Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras