ASK4JOB Trečiasis projektinis susitikimas

Erasmus+
Ask4Job
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės SMC

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

ERASMUS+ KA2 PROJEKTAS „SUAUGUSIŲJŲ ĮGŪDŽIAI Į DARBĄ ORIENTUOTAM PERSILAUŽIMUI (ASK4JOB)“ Nr. 2017-1-IT02-KA204-036755

ANTRASIS PROJEKTINIS SUSITIKIMAS
GRAIKIJA, CHANIA. 2018 m. kovo 24 – 28 d.

Kristina Martinavičiutė
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro projektų koordinatorė, etikos vyresnioji mokytoja, psichologė

 

2018 m. spalio 03 – 06 dienomis Lodzėje (Lenkija), vyko Erasmus+ KA2 projekto  „Suaugusiųjų įgūdžiai į darbą orientuotam persilaužimui” (ASK4JOB) partnerių trečiasis susitikimas. Projektiniame susitikime Bitės SMC atstovavo projekto koordinatorė, etikos mokytoja ir psichologė Kristina Martinavičiūtė, karjeros konsultantė, matematikos bei informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Rasa Dauguvietytė ir raštinės vedėja Jurgita Jankauskienė.

Projektinio susitikimo metu buvo įgyvendintos šios veiklos: 1) seminaro, kurį kiekviena šalis organizuoja savo šalyje, tikslų ir uždavinių detalizavimas; 2) susipažinimas su skaitmeninio raštingumo mokymų organizavimu kiekvienoje šalyje partnerėje; 3) kompetencijų (IO1 ir I02) turinio kūrimas; 4) mokymo turinio, numatomiems testams kūrimas. Taip pat buvo numatytos veiklos, kurias kiekvienas partneris privalo atlikti iki kito susitikimo.

© Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras