Apie projektą

„Bendradarbiavimas, siekiant pagerinti matematikos įgūdžius nuolatinio vystymosi ir gerovės kontekste“ Nord Plus Adult
Nordplus Adult projektas ID: NPAD-2013/10628

Matematika yra disciplina, kurios pagrindai yra reikalingi labai plačiam specialistų ratui: aplinkos apsaugoje, inžinerijoje, statybose, versle, telekomunikacijų srityje, tekstilėje, naujų energijos šaltinių atradime ir t.t. Matematinės disciplinos yra vienos svarbiausių tarp kitų mokymosi visą gyvenimą sričių. Šis projektas yra labai svarbus, nes šiuo metu gebėjimo panaudoti matematines žinias kasdieniame gyvenime bei darbe poreikis yra labai išaugęs. Analizuojant socioekonominę situaciją yra aišku, kad matematinės kompetencijos Baltijos šalyse nėra pakankamai išvystytos. Todėl projektas „Bendradarbiavimas, siekiant pagerinti matematikos įgūdžius nuolatinio vystymosi ir gerovės kontekste“ aktyvina matematikos vaidmenį, gerina matematikos įgūdžius nuolatinio vystymosi ir gerovės kontekste, mes siekiame identifikuoti piliečių mokymosi poreikius ir sukurti rekomendacijas suaugusiųjų švietimo tiekėjams apie bazinių matematinių įgūdžių vystymą. Taip pat šis projektas skatina į matematikos kompetencijų lavinimą įsitraukti kuo daugiau įvairių su mokymusi visą gyvenimą susiduriančių institucijų.

Pagrindinis projekto rezultatas – bendradarbiavimo tinklo tarp trijų Baltijos šalių sukūrimas, siekiant apsikeisti patirtimi ir sukurti naujus, inovatybius mokymosi visą gyvenimą produktus. Dirbdami kartu atliksime galimybių tyrimą siekiant įvertinti matematinių žinių poreikį Baltijos šalyse ir identifikuoti tolimesnio matematikos mokymosi galimybes Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje.

Laukiami projekto rezultatai:

 1. Rekomendacijos organizacijoms, organizuojančioms suaugusiųjų mokymą apie bazinių matematikos įgūdžių skatinimą;
 2. Rekomendacijos norintiems toliau mokytis matematikos, kokia metodologinė pagalba yra reikalinga;
 3. Įvairių organizacijų įtraukimo į matematinių įgūdžių skatinimo tinklo plėtrą aprašymas ir įvertinimas ;
 4. Bendra visų Baltijos šalių metodologinė platforma.

Projektą įgyvendina 3 partneriai iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos.

Projekto koordinatorius:
Latvija, nevyriausybinė organizacija „Švietimo naujovių perkėlimo centras“.

Projekto partneriai:
Estija, nevyriausybinė organizacija („Innova Estonia“);
Lietuva, Vilnius Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centras.

Projekto biudžetas: EUR 49334 (Nordplus indėlis – EUR 37000, organizacijos indėlis – EUR 12334)

Projekto trukmė: 2013 liepos 01 – 2014 rugsėjo 30

Projekto darbo grupė

Šalis Pozicija Vardas, Pavardė Telefonas El. pašto adresas
Latvija Koordinatorius Anna Vintere +371 294 193 51 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.@tl.lv
Padėjėjas Aivars Vinters +371 293 513 21 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Estija Koordinatorius Olga Wolf +372 507 8257 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. info@innovaestonia.ee
Padėjėjas Veranika Shchura +372 555 830 73 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Lietuva Koordinatorius Kristina Martinavičiutė +370 650 269 76 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Padėjėjas Indrė Adomaitienė +370 651 167 60 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

  Partneriai

NEVYRIAUSYBINĖ ORGANIZACIJA „ŠVIETIMO INOVACIJŲ PERKĖLIMO CENTRAS“ (LATVIJA)

Nevyriausybinė organizacija „Švietimo inovacijų perkėlimo centras“ buvo įkurtas siekiant aprėpti tarptautinius švietimo klausimus ir padaryti tarptautinį švietimą labiau pasiekiamu Latvijos gyventojams, taip pat kaip ir plėsti mokymosi galimybes kiekvienam žmogui visą jo gyvenimą. Ši nevyriausybinė organizacija jungia žmones iš įvairiausių švietimo sričių – mokytojus, universiteto dėstytojus, formalaus ir neformalaus švietimo mokytojus, studentus, tyrėjus, taip pat ir besimokančiuosius iš įvairių pakopų mokymosi organizacijų.

Taigi, šios organizacijos pagrindinis tikslas yra skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, kurti bendradarbiavimo tinklus surandant naujų partnerių ir inovatyvių patirčių, skatinti švietimo vystymo projektus. Organizacija taip pat yra įsitraukusi į kitas veiklas, kurios skatina švietimo naujovių kūrimą, palaikymą ir plėtrą:

 • Skatina naudotis moderniomis švietimo technologijos ugdymo procese,
 • Kuria rekomendacijas švietimo vystymui,
 • Formuoja infrastruktūrą praktiniams švietimo tyrimams,
 • Atlieka įvairias visuomenės informavimo veiklas, susijusias su švietimo naujovėmis,
 • Organizuoja mokymo kursus suaugusiesiems ir t.t.

Organizacija yra dar jauna, bet jau turi patirties tarptautiniuose projektuose:

 • NORDPLUS Adult švietimo paruošiamasis vizitas Nr. AD-2010_1b-24542 „Suaugęs žmogus šiandien” (11/2010-03/2011)
 • EU LLP Grundtvig mokymosi partnerystės projektas Nr. 2011-1-PL1-GRU06-199824 „Senėkime aktyviai besimokydami” (AWAKE) (1/08/2011 – 31/07/2013)
 • EU LLP Grundtvig praktinis seminaras „INOVATE“ (22/05/2012 – 28/05/2012)
 • NORDPLUS Adult švietimo vystymo projektas Nr. AD-2012_1a-29721 ” Efektyvus kalbos mokymas 18 – 30 metų žmonėms″ (01/08/2012 – 01/08/2013)
 • NRDPLUS Adult švietimo paruošiamasis vizitas Nr. AD-2012_1b-32124 „Bendradarbiavimas, siekiant pagerinti matematikos įgūdžius nuolatinio vystymosi ir gerovės kontekste“ (11/2012 – 03/2013)
 • NORDPLUS Adult švietimo vystymo projektas Nr. AD-2012_1a-28886 „Kaip motyvuoti suaugusiuosius mokyti suaugusiuosius” (01/09/2012 – 01/09/2014)
 • NORDPLUS Adult švietimo „Mapping“ projektast Nr.NPAD-2013/10268 „Bendradarbiavimas, siekiant pagerinti matematikos įgūdžius nuolatinio vystymosi ir gerovės kontekste“ “(01/07/2013 – 30/09/2014)

Vieta: Kronvalda gatvė 23, Jelgava, Latvija
Kontaktai: telefono numeris: +371 29419351, elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Internetinis puslapis: www.iipc.lv

 

Nevyriausybinė organizacija „INNOVA ESTONIA“

„Innova Estonia“ - tai organizacija inžinieriams ir techniniams specialistams. Nėra svarbu, jei žmogus niekada nėra dirbęs techninėje srityje arba yra dirbęs labai seniai arba tik ruošiasi susieti savo ateitį su techninėmis disciplinomis – visi šie žmonės, kurie domisi naujomis technologijomis, gamtos mokslais, matematika yra laukiami. Šiai organizacijai priklausantieji mėgsta intelektualų darbą, inovacijas ir naujas idėjas, todėl jie nuolat įgyvendina naujus projektus, kurie yra naudingi tiek Estijos žmonėms, tiek visai Europos Sąjungai, tokiu būdu sukuriant pridėtinę vertę. Tai yra didžiulis potencialas, kuris yra ypač vertingas ekonominės krizės Europoje laikotarpiu, norint tinkamai reaguoti į ekonominius iššūkius bei pokyčius darbo rinkoje.

NGO Innova Estonia yra sukurta siekiant skatinti gamtos bei tiksliuosius mokslus, matematiką, atliepti inžinierių, techninių specialistų, kvalifikuotų ir logiškai mąstančių žmonių poreikius. Inžinieriai ir techniniai specialistai visada yra tie žmonės, kurie žvelgia į ateitį, naudoja inovatyvius ir modernius metodus siekdami savo tikslų.

Mūsų visuomenėje iškylančių problemų sprendimas priklauso nuo mūsų mąstymo ir veiksmų. Ne tik techninėje srityje – inovacijos yra reikalingos visur – tiek mūsų darbe, tiek gyvenime.

Inžinieriai sprendžia problemas ir sukuria ekonominį augimą, vystymą, kuria naujas darbo vietas, kelia gyvenimo standartus, augina demokratijos vertybes. Nevyriausybinė organizacija „Innova Estonia“ apsvarsto žinias, naujas idėjas ir projektus, naujas darbo galimybes. Ši organizacija turi daug tikslų, kurie yra svarbūs visai visuomenei.

Nevyriausybinė organizacija „Innova Estonia“ įgyvendina projektą kartu su nevyriausybine organizacija „21 – o amžiaus mokykla“.

Nevyriausybinė organizacija „21 – o amžiaus mokykla“ yra sertifikuota gimnazija. Išsilavinimo kokybė yra garantas tiek asmens, tiek visos visuomenės sėkmingam vystymuisi.

Nevyriausybinė organizacija „21 – o amžiaus mokykla“ siūlo:

 1. Iniciatyvią plėtrą ir aktyvų žinių panaudojimą;
 2. Mąstymo prioritetas prieš žinias;
 3. Kūrybiškumo vystymą kiekvienam jaunam žmogui;
 4. Mokinių mokymosi poreikių atliepimą;
 5. Savęs tobulinimo mokymosi programas;
 6. Intensyvias užsienio kalbų studijas (anglų, vokiečių, prancūzų);
 7. Patogias mokymosi sąlygas;
 8. Papildomas bazines mokymosi disciplinas.

Nevyriausybinė organizacija „21 – o amžiaus mokykla“ žino, kad matematika yra visų mokslų ir disciplinų vadovas, todėl šioje gimnazijoje yra tikrai puikios sąlygos mokytis matematikos ir gamtos mokslų, siekiama, kad jauni žmonės suvoktų, jog dabartis ir ateitis yra naujų technologijų laikas, o šios technologijos be matematikos yra neįmanomos.

Matematika yra naudojama visame pasaulyje kaip pagrindinis įrankis daugelyje disciplinų, įtraukiant ir gamtos mokslus, inžinieriją, mediciną, finansus ir socialinius mokslus. Taikomoji matematika skatina naujus atradimus, o tai leidžia sukurti visiškai naujas matematines disciplinas, tokias kaip statistika, žaidimų teorija.

Vieta: Magdaleena gatvė, 3-34, Talinas, Estija.
Kontaktai: telefonas: +372 507 82 57, elektroninis paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Internetinis puslapis: www.innovaestonia.ee

 

VILNIUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRAS

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centras (toliau vadinamas mokymo centras) buvo įkurtas 1994 metais, pagal danų grafystės mokyklų modelį. 1998 metais institucija buvo pavadinta Gabrielės Petkevičaitės – Bitės, žymios rašytojos ir visuomenės veikėjos, susijusios su švietimo veiklomis, vardu. Mokymo centro moto yra – „mokytis niekada nevėlu“. Mokymo centras yra skirtas suaugusiesiems, kurie siekia įgyti naujų įgūdžių ir žinių,

Gabriele Petkevicaite-Bite Adult Education Centre (hereinafter called as Education Centre) was founded in 1994 by the model of the Danish FYN‘S County schools. In 1998, the institution was named after Gabriele Petkevicaivte-Bite, a famous writer and public figure associated with educational activities. The motto of Education Centre is as follows: “It is never too late to learn”. The Education Centre is for adults who seek new skills and knowledge required for professional career and life. Since its foundation, the Education Centre provides primary, basic and secondary education and subject-specific (modular) knowledge for adults of Vilnius and the surrounding areas.

The Education Centre provides formal and non-formal learning services. In our Centre there are about 700 hundred students. We have got 5 – 10 grades of the basic education. We provide basic education for those adult people, who haven’t finished secondary schools and fell out of education system because of various reasons (such as needs to work, low studying motivation).

There are a growing number of learners who choose to study individual subjects. Adult learners of different ages are studying in the Education Centre. 3 teachers methodologist, 17 senior teachers, 4 teachers, 1 psychologist and 2 social pedagogue work in Education Centre. Currently it is possible:

 • to get primary, basic education;
 • to learn subject-specific modules (foreign languages, information technology, sewing, knitting, wool felting, silk painting, embroidery, dancing, therapeutic gymnastics, self defense, etc.).

 The Education Centre has experience in international projects. Grundtvig projects:

 • ELBA – Electronic Book for adults (2005-2008).
 • Together in Completeness (2005-2008).
 • Together towards Knowledge – Based Society in Europe (2010-2012).
 • Mobile Devices and Web 2.0 – A New Perspective in ICT for Digital Inclusion in Europe (2013-2014)
 • Senior Volunteering Projects (2012-2014).

Nordplus project:

 • Cooperation to Strengthen the Citizens’ math skills in the context of sustainable Development and Welfare (2013-2014).

Location: Žirmūnų st. 32, LT-09228
Contacts: phone number: +37065026976, e-mail: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Website:www.gpbite.eu

Viešinimas

http://youtu.be/hnb6ek6mRkE
http://www.e-klase.lv/lv/zina/zinas/aktualitates/veicinas-iedzivotaju-matematikas-prasmes/
http://www.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=11095
http://www.jelgava.lv/pilseta/izglitiba0/izglitibas-zinas/izglitibas-zinas0/llu-aicina-uz-diskusiju-par-matematikas-/
http://apollo.tvnet.lv/zinas/llu-grib-noskaidrot-kapec-skola-neiemacas-rekinat/662156
http://jekabpilsnvo.lv/2014/08/vai-matematika-var-vairot-labklajibu/
http://gpbite.eu/index.php/lt/projektine-veikla

© Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras