Apklausos tyrimo rezultatai (Estija)

Estijos piliečių matematikos mokymosi poreikiai

Nevyriausybinė organizacija "Innova Estonia"

Apklaustųjų tyrimo rezultatai

Klausimynas buvo atliktas visoje Estijoje, siekiant išsiaiškinti žmonių matematinių įgūdžių lygį ir ką jie mano apie matematinių žinių poreikį kasdieniame gyvenime, darbo vietoje, namuose ir taip toliau. Buvo apklausti 219 žmonių Estijoje: 52% moterų ir 42% vyrų. Tyrime dalyvavo labai skirtingo amžiaus žmonės: tiek jaunesni nei 18 metų, tiek vyresni negu 61 metai amžiaus. Aktyviausi buvo 26 - 30 metų asmenys. Ši žmonių kategorija apima 29 procentus visų dalyvavusiųjų tyrime. 31 – 40 metų amžiaus buvo 23% visų apklaustųjų, o 18 – 25 metų žmonės sudarė 22% tyrime dalyvavusiųjų.

39% žmonių įgijo išsilavinimą prieš 1 – 5 metus; 30% apklaustųjų įgijo išsilavinimą prieš 5 – 10 metų; 18% apklaustųjų – prieš 10 – 20 metų. Dauguma tyrime dalyvavusiųjų yra dirbantieji – šią grupę sudaro 33% apklaustųjų, studentai - 21%, vadovai - 14%, vadybininkai - 13%, o namų šeimininkės ir bedarbiai mažiau negu po 10% visų tyrime dalyvavusiųjų. Išsilavinimo lygis yra labai skirtingas. Tyrimo rezultatai rodo, kad aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių yra 28%, nebaigusiųjų studijuoti universitete - 19%. Iš šių rezultatų galime pamatyti kiek maždaug žmonių palieka universitetą jo nebaigę. Ir tai yra labai negatyvus rezultatas tokiai mažai šaliai kaip Estija. Taip pat tyrime dalyvavo 12% magistrų, 7% daktaro laipsnį turinčiųjų, dar 10,5% apklaustųjų turi antrą išsilavinimą, 9% turi profesinio koledžo išsilavinimą. Išsilavinimas yra labai svarbus tam, kad gyvenime taptum sėkmingu. Dalis tyrime dalyvavusiųjų žmonių dirba švietimo srityje (17%), kompiuterių technologijų srityje (12%); gamtos mokslų srityje (10%), deja, inžinierijoje dirba gana nedaug apklaustųjų (9%), šie rezultatai taip pat rodo nelabai gerą inžinierijos specialistų padėtį Estijoje, mes matome, kad techninės profesijos užima mažesnį skaičių ir tai yra negatyvi tendencija ekonomikos vystymuisi, nes būtent technikos specialistai turi geras matematikos žinias, generuoja naujas idėjas ir atneša inovacijas į visuomenę. Dar 8% apklaustųjų yra verslininkai, 7,8% - verslo specialistai, 6% - socialiniai darbuotojai, 5,5% dirba menų/architektūros srityje, 4,7% - technologijų srityje. Visi šie apklaustieji mano, kad matematikos žinios yra tikrai labai reikalingos tam tikrose srityse, pvz. informacijos grupavime, skaičiuojant procentus, fiksuojant klaidas įvertinant statistinius duomenis, analizuojant grafinius duomenis, rinkos analizėje, analizuojant pasiūlymus ir reikalavimus, atliekant atitinkamus apskaičiavimus, tikimybių teorijoje ir t.t. Šie matematiniai įgūdžiai yra reikalingi norint tinkamai dalyvauti profesinėje veikloje. Dauguma apklaustųjų dirba pagal specialybę (51%). Turi labai gerus matematikos įgūdžius - 27%, 32% - gerus, 7% - patenkinamus, 6% - nepakankamus, tačiau gana daug žmonių negalėjo įvertinti kokie yra jų matematiniai įgūdžiai (26%). Dauguma žmonių teigia, kad matematika buvo jų mėgstamiausia disciplina (63%), kai kurie žmonės mano, kad matematika, kurią jie studijavo mokykloje (universitete, koledže, profesinėje mokykloje ir t.t.) galėjo būti dar sudėtingesnė (16%), kai kurie žmonės nemėgsta matematikos visai (7%), o tai gali būti susiję su skirtingomis priežastimis, tokiomis kaip disciplinos nesupratimas, tingumas, motyvacijos nebuvimas, tačiau 10% visų tyrime dalyvavusiųjų nesupranta svarbiausių matematikos dalių. 50% žmonių mano, kad matematikos įgūdžiai įtakoja kasdienį gyvenimą, bet 24% teigia, kad matematika jiems nėra labai reikalinga.

26% nežino kaip atsakyti į šį klausimą. Iš esmės Estijos žmonės yra įpratę darbo vietose ir namuose naudoti šias matematikos dalis: finansus (42%), ekonominius skaičiavimus (32%), schemas, grafikus, lenteles (26%). Apibendrinant galima pasakyti, jog klausimyno rezultatai rodo, jog matematika vaidina tikrai svarbų vaidmenį žmonių gyvenime. Daugybė apklaustų žmonių norėtų pagerinti savo matematikos įgūdžius (54%) asmeniniam tobulėjimui ir savo pačių interesams, bet nelabai daug tai norėtų padaryti dėl profesijos, nes matematikos žinių nėra labai reikalaujama verslo srityje arba siekiant didesnio atlyginimo. Jei matematikos kursai būtų nemokami, tai 58% apklaustųjų juos lankytų.

Diagramos, iliustruojančios tyrimo rezultatus

 

Amžius
Amžius

Išsilavinimo lygis
Išsilavinimo lygis

Kaip jūs vertinate savo bazines matematikos kompetencijas?
Bazinės matematikos kompetencijos

Ar matematinės žinios įtakoja jūsų kasdienį gyvenimą?
Matematinės žinios gyvenime
Ar norėtumėte pagerinti savo matematikos žinias ir įgūdžius?
Norėtu pagerinti matematikos žinias

Darbdavių tyrimo rezultatai

Klausimynas buvo atliktas visoje Estijoje, siekiant išsiaiškinti darbdavių matematinių įgūdžių lygį ir ką jie mano apie matematinių žinių poreikį darbo vietoje. Buvo apklausti 107 darbdaviai Estijoje. Dauguma apklaustųjų dirba valstybinėse institucijose (48%), ne pelno siekiančiose organizacijose (22%), privačiose įmonėse (22%) dalis asmenų nepateikė informacijos apie savo darbo vietą (8%). Kai kurie apklausti įmonių vadovai dirba gamybos arba aplinkosaugos srityje, (9%), statybos(9%), architektūroje (6%), maisto pramonėje (4%).

Darbuotojų skaičius apklaustose kompanijose yra toks: 25 – 30 žmonių (30%), 50 – 100 žmonių (23%), daugiau negu 100 žmonių (23%) ir 1 – 25 žmonės (23%). Darbuotojų kompetencija yra svarbiausias dalykas, nes remiantis atsakymais, taip mano 56% darbavių. Dalis darbdavių apie tai nemąsto (25%). Darbuotojai patys tobulina savo kompetencijas darbo vietoje atsižvelgdami į įmonės poreikius (36%), profesinis jų tobulėjimas yra jų pačių reikalas (20%), bet kai kurios įmonės moka už profesionalų išsilavinimą bei siunčia savo darbuotojus į įvairius kursus. Darbuotojams darbo vietoje yra reikalingi šie įgūdžiai: excel programa (9%), informacijos grupavimas (16%), procentų ir vidurkių skaičiavimas (8%), statistinių ryšių įvertinimas (10%), statistiniai metodai ir informacijos analizė (9%), grafinė informacijos prezentacija (5%), rinkos analizė, pasiūlymų analizė (16%), ploto ir apimties skaičiavimai (12%), tikimybių teorija (4%), visos šios matematinės žinios yra reikalingos skirtingų sričių specialistams, kad jie tinkamai atliktų savo darbus. Darbuotojai mano, kad matematinė logika yra būtina specialistams, norintiems būti sėkmingais (20%), sprendimų priėmimas neapibrėžtumo sąlygomis ir rizikingos sąlygos (10%), aprašomoji statistika, informacijos grupavimas, procentų, medianos, modos skaičiavimas, klaidų įvertinimas, grafinis informacijos pristatymas (7%).

Apibendrinant galima būtų pasakyti, kad specialistams yra reikalingos matematinės žinios darbe, bet tik tam tikru lygiu. Labai dažnai specialistai darbe naudoja atitinkamai paruoštas kompiuterines programas, kurios prašo vartotojų tik žinoti instrukcijas. Pavyzdžiui, plačiai naudojama programa rinkos poreikių analizei, informacijos grupavimui ir kitos panašios programos (bankai, prekyba, aptarnavimas ir t.t).

Kai kurios diagramos su tyrimo rezultatais

Mūsų institucijos legalus statusas
Statusas

Ar jūsų darbuotojų profesinė kompetencija yra pakankama?
de8

© Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras