Rekomendacijos suaugusiųjų švietimo teikėjams dėl matematikos įgūdžių ugdymo (Estija)

Galima nubraižyti bet kokią bendradarbiavimo tarp įvairių suaugusiųjų švietimo teikėjų schemą. Bet reikia atsižvelgti į realią situaciją Estijoje ir kitose Baltijos šalyse.

Pirmiausia, ekonominės sąlygos diktuoja žinias ir įgūdžius reikalingus visuomenei. Jei Estijos ekonomika priklauso tik nuo vidinio suvartojimo, tokio kaip prekyba, įvairios paslaugos ir statyba, tai šiai struktūrai nereikia stiprių matematinių įgūdžių. Tai realybė ir todėl pagrindiniai reikalavimai Estijos darbo rinkoje yra praktiniai įgūdžiai ir kalbos.

Kiekvienas jaunas žmogus žino apie tai, supranta šiuos faktus ir sako, kad tik Estų kalba yra reikalinga tam, kad sektųsi Estijoje. Štai kodėl jaunimas nėra motyvuotas mokytis matematikos ir sunkiai dirbti mokantis šio dalyko. Tai patvirtina ir matematikos valstybinių egzaminų rezultatai. Kiekvienais metais matome, kad matematikos pagrindiniai įgūdžiai negerėja, bet, priešingai blogėja.

Estijos laikraščiai aktyviai aptarinėjo šių metų egzaminų rezultatus. Tačiau joks sprendimas nėra pasiūlytas. Talino technologijos universitetas nuolat kalba apie problemas, susijusias su matematiniais įgūdžiais, kadangi stiprus matematinis pagrindas yra reikalingas norint studijuoti technologiją, inžineriją. Yra daug kritikos politikams iš mokslininkų ir daktarų. Štai kodėl tai yra rimta problema Estijos visuomenėje, kuri turėtų būti sprendžiama.

Matome, kad matematikos įgūdžių lygis priklauso nuo daugelio faktorių, tokių kaip politika ir ekonominė situacija, mokslo studijų programų, taip pat švietimo institucijų veiklos, verslininkų, spaudos, nevyriausybinių organizacijų.

Tam kad mokytis matematikos, bet kuris iš mūsų turime turėti ne tik įgimtų sugebėjimų, bet nuolat sunkiai mokytis. Bet jeigu neturime pakankamai sugebėjimų studijuoti tiksliuosius dalykus, tada turėtume du kartus daugiau dirbti mokantis matematikos. Tam, kad mokytumėmės taip intensyviai, bet kuris iš mūsų turėtumėme matyti žinių pritaikymo perspektyvą ir už tai gauti gerą atlyginimą. Bet tokios perspektyvos Estijoje nėra. Mes galime apžvelgti laisvų darbo vietų skelbimus, bet niekas nekalba apie praktinius matematikos įgūdžius. Tai reiškia, kad asmuo nemato naudos iš šios sudėtingo dalyko. Kam dėti tiek daug pastangų, jei po to už tai neduoda daug pinigų?

Mes kalbame, diskutuojame su žmonėmis, tam kad pamatytumėme, kaip jie reaguoja į matematikos discipliną. Dažniausiai žmonėms įdomu mokytis dėl savęs, nes jie galvoja apie savo vystymąsi ir atminties lavinimą, bet ne apie savo profesinį tobulėjimą. Specialios kompiuterinės programos padeda vykdyti darbo pareigas ir daugelis darbuotojų mato, kad jie turi pakankamai matematikos žinių darbe.

Ši situacija turėtų keistis, nes mums reikia verslo, paremto žiniomis ir inovacijomis.

Matematikos kompetencija buvo nustatyta  ES lygmeniu, kaip viena iš pagrindinių kompetencijų  asmeniniam pasitenkinimui, aktyviam pilietiškumui, socialinei integracijai ir įsidarbinimui 21-ojo amžiaus žinių visuomenėje.

Inovacijos vysto ekonomiką ir visuomenę. Inovacijoms reikia logikos ir mąstymo, o būtent stiprios matematikos žinios yra to pagrindas Ši informacija skatina politikus atsižvelgti į matematinių žinių svarbą. Turėtų būti remiamas toks matematinis išsilavinimas, kuris remiasi nuolatiniu stebėjimu, mokslinio tyrimo įrodymais. Taip pat pasisakoma už visapusišką mokytojų paramos politiką, sutelkiant dėmesį į įvairius matematinių žinių ir problemų sprendimo įgūdžių reikalavimus ir už įvairių strategijų įgyvendinimą siekiant ženkliai pagerinti žemus pasiekimus.

Estija susidūrė su mažėjančiu matematikos, tiksliųjų mokslų, technologijos studentų skaičiumi, ir susiduria su prasta lyčių pusiausvyra šiose disciplinose. Estija turi skubiai spręsti šį klausimą, nes matematikos ir su ja susijusių sričių specialistų stygius gali turėti įtakos mūsų ekonomikos konkurencingumui  ir mūsų pastangoms įveikti finansinę ir ekonominę krizę.

Šis pranešimas, kuris remiasi naujausiu moksliniu tyriamuoju darbu ir įvairiais įrodymais visos šalies mąstu, laiku prisidės prie diskusijų dėl veiksmingo matematikos mokslo. Tai bus didelė pagalba visiems suinteresuotiems asmenims ir padės pakelti suaugusiųjų ir jaunų žmonių matematinės kompetencijos lygį.

Estija ir kitos Baltijos šalys susiduria su tais pačiais iššūkiais bei reaguoja į šiuos iššūkius. Todėl šiame pranešime apžvelgiama nacionalinė politika, skirta didinti išsilavinimo lygį, kelti motyvaciją ir įveikti mokymosi kliūtis įrodant koks yra veiksmingas matematikos mokymas. Reikėtų nurodyti  gerąją patirtį įgyvendintą švietimo sistemose ir siūlyti būdus, kaip spręsti žemų pasiekimų problemą.

Atsižvelgiant į mūsų projekto metu atliekamą tyrimą, matematinė kompetencija yra suprantama kaip kompetencija, kuri viršija tik mokėjimo skaičiuoti ribas, mes kalbame apie kompetenciją, kur dera žinios, įgūdžiai ir požiūris. Matematine kompetencija yra laikomas gebėjimas mąstyti matematiškai, kelti ir spręsti matematinius klausimus, NVO "Innova Estija siekia pritaikyti matematinį mąstymą tam, kad būtų išspręstos realios gyvenimo problemos. Matematinis mąstymas yra susijęs su gebėjimu mąstyti logiškai, naudoti įvairius modelius, grafikus ir suprasti matematikos vaidmenį visuomenėje.

Reikėtų pakeisti matematikos mokymo programas daugiau dėmesio skiriant gebėjimams ir įgūdžiams, tarpdalykinių ryšių skatinimui ir labiau pabrėžti matematikos taikymą kasdieniame gyvenime. Šis mokymosi pasiekimais grindžiamas požiūris yra visapusiškesnis ir lanksčiau reaguoja į besimokančiųjų poreikius.

Šios užduotys yra skirtos visiems švietimo teikėjams, įskaitant formalųjį ir neformalųjį švietimą.

Taigi, mes turime uždavinius sumažinti prastai matematikos besimokančių mokinių skaičių ir padidinti absolventų skaičių su matematika susijusiose srityse.

NVO gali padėti nustatyti problemas susijusias su matematikos įgūdžiais. Šis projektas taip pat yra bendradarbiavimas tarp Baltijos šalių, siekiama ieškoti būdų, kaip pagerinti matematikos įgūdžius, kurie daro įtaką ekonominiam vystymuisi  ir visuomenės gerovei.

Šio projekto komanda generuos naujas idėjas, tęs bendradarbiavimą matematikos srityje, spręs aukščiau minėtas problemos.

© Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras