Seminarai Lietuvoje

Matematikos žinios ir kompetencijos mokymosi visą gyvenimą kontekste

Vilnius, Lietuva, 2014 – 09 – 10.

Pranešėjai:

 1. Izolda Bražukienė, Vilniaus universiteto docentė;
 2. Algimantas Čeponis, UAB „Darbo aplinka“ vadovas;
 3. Rasa Dauguvietytė, suaugusiųjų matematikos mokytoja;
 4. Mindaugas Geryba, suaugusiųjų matematikos ir ICT mokytojas.

Dalyviai: suaugusiųjų mokiniai ir mokytojai iš įvairių mokymo centrų.

Šis seminaras yra susijęs su idėja, kad matematika tampa viena iš svarbiausių disciplinų mokymosi visą gyvenimą kontekste ir kad matematikos mums reikia tiek kasdieniame gyvenime, tiek savo darbo vietose, mums reikia matematikos žinių gyvenimui, mums reikia daugiau praktinių žinių.

Savaime aišku, kad matematikos žinios ir kompetencijos turi didžiulę įtaką kasdieniniame gyvenime bei darbo vietose ir mes turime žinoti kokia situacija yra skirtingose institucijose, pradedant nuo suaugusiųjų švietimo centrų ir baigiant universitetais. Taigi, mes organizavome praktinį seminarą mokiniams ir mokytojams iš skirtingų suaugusiųjų švietimo institucijų. Šio seminaro tikslas buvo vystyti idėją, kad mokytis matematikos gali būti įdomu, vertinga ir labia prasminga praktiškai.

Mokymosi visą gyvenimą kontekste apibrėžimas “matematinė kompetencija” yra pagrįstas gebėjimu spręsti problemas kasdienio gyvenimo kontenste, yra pabrėžiamas proceso ir įpročio naudoti tam tikrus mąstymo modelius aspektai, kalbama apie loginių ir erdvinių konstrukcijų naudojimą bei pristatymą naudojant formulas, konstruktus, grafikus ir t.t. Matematinė kompetencija apima gebėjimą identifikuoti struktūras ir sąsajas, pakartojimus ir sistematiškumą. Ir, kas labai svarbu, pozityvus nusiteikimas mokantis matematikos yra pagrįstas pagarba tiesai ir noru surasti tiesą, ieškoti priežasčių ir pasiekti jų validumą (rekomendacijos "Bazinės kompetencijos mokantis visą gyvenimą", 2006).

1) Izolda Bražukienė, Vilniaus Universiteto docentė pradėjo seminarą, pristatydama savo pranešimą: “Ekonominė situacija Lietuvoje ir praktiniai matematikos Vilniaus Universiteto studentų įgūdžiai. Šioje prezentacijoje mes turėjome galimybę išgirsti patyrusios lektorės įžvalgas. Ši dėstytoja jau daug metų dirba Vilniaus universitete, turi labai daug praktinės patirties ir yra vertinama savo studentų. Izolda Bražukienė apžvelgė ekonominę Lietuvos situaciją ir tęsė savo pristatymą analizuodama studentų praktines matematikos žinias bei įgūdžius.

2) Algimantas Čeponis, UAB „Darbo aplinka“ vadovas pristatė praktinį workshop “praktiniai matematikos įgūdžiai darbo vietoje”. Kadangi matematinių žinių poreikis pastaruoju metu visuomenėje yra labai stipriai išaugęs, mums reikia skatinti matematinio mąstymo ir problemų sprendimo įgūdžius darbo vietose. Algimantas Čeponis kalbėjo apie visiems darbdaviams aktualias problemas, susijusias su darbuotojų matematinių žinių trūkumu. Jis patvirtino, kad praktinių matematikos žinių trūkumas yra labai svarbus klausimas.

Buvo pristatytos labai įdomios idėjos, susijusios su praktinės matematikos mokymo programa. https://www.fmf.uni-lj.si/en/study-mathematics/practical-mathematics-I/ (pirminis šios profesionalios studijų programos tikslas yra padėti tapti profesionalais taikant matematikos žinias komunikacijoje, informacinėse technologijose, logikoje ir kt).

Pagrindinės kompetencijos, kurias įgyja studentai:

 • Gebėjimas kritiškai įvertinti sprendimus,
 • Gebėjimas pritaikyti žinias,
 • Gebėjimas profesionaliai dirbti komandoje,
 • Gebėjimas naudotis ir sekti profesinę literatūrą,
 • Gebėjimas naudotis profesionalia informacija internete,
 • Gebėjimas rašyti ir pristatyti profesionalias ataskaitas,
 • Gebėjimas supranti pasikeitusią informacinių technologijų rolę,
 • Gebėjimas identifikuoti statistiškai reikšmingus skirtumus,
 • Gebėjimas pačiam mokytis visą gyvenimą.

Specialiosios kompetencijos, kurias įgyja studentai:

 • Gebėjimas naudoti matematines žinias praktiškai sprendžiant,
 • Gebėjimas identifikuoti matematikos procesus profesinėje aplinkoje,
 • Gebėjimas analizuoti rezultatus,
 • Gebėjimas pristatyti rezultatus,
 • Gebėjimas pritaikyti matematikos įrankius kasdieniniame gyvenime,
 • Gebėjimas optimizuoti verslo procesus,
 • Gebėjimas taikyti matematikos modelius technologiniuose procesuose,
 • Gebėjimas taikyti žinias sprendžiant matematines problemas.

3) Rasa Dauguvietytė, suaugusiųjų matematikos mokytoja pristatė savo idėjas skaitydama pranešimą “Kaip mokyti matematikos suaugusiuosius? Įvairių suaugusiųjų mokymo centrų patirtis”. Rasa Dauguvietytė pasidalijo savo patirtimi mokant matematikos suaugusiuosius ir pristatė kokius mokymo metodus naudoja mokytojai įvairiuose mokymo centruose. Visi seminaro dalyviai turėjo galimybę patys pabandyti praktiškai išspręsti kai kurias matematikos užduotis.

4) Mindaugas Geryba, suaugusiųjų matematikos ir ICT mokytojas užbaigė seminarą su praktiniu workshopu “Matematika praktiškai”. Patyręs suaugusiųjų mokytojas Mindaugas Geryba suorganizavo labai įdomų praktinį seminarą mokiniams ir mokytojams. Visi dalyvavusieji turėjo galimybę įsitikinti, kad matematika yra tikrai labai įdomus mokslas ir mes naudojame matematikos mokslą ir ekonomikos žinias kasdien.

© Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras