Seminarai Latvijoje

Seminaras – diskusija matematikos įgūdžių skatinimui

Jelgava, Latvija, Rugpjūčio 20, 2014

Dirbantieji, nevyriausybinių organizacijų atstovai iš Žemgalės ir Jelgavos regionų, TUTORS ir tėvai buvo pakeviesti į seminarą – diskusiją, kuris buvo organizuotas tam, kad kartu dirbdami atsakytume į šiuos klausimus:

  • Kas turėtų būti atlikta nacionaliniu, instituciniu ir individualiu lygmeniu, kad gerėtų piliečių baziniai matematikos įgūdžiai?;
  • Kaip įvairios organizacijos ir institucijos galėtų dalyvauti šiame procese;
  • Kaip reikėtų organizuoti tolesnį suaugusiųjų matematinį švietimą bei metodologinę pagalbą, kokia metodologinė pagalba yra reikalinga/būtina.

Seminaras – diskusija vyko Jelgavoje, jame dalyvavo 38 dalyviai. Darbas buvo organizuotas per tris sesijas.

Per pirmąją darbo sesiją, projekto koordinatorė Anna Vintere supažindino susirinkusiuosius su Nordplus programa, projekto MathPRO tikslais, rezultatis, atliktu tyrimu.

Ilze Balode (IIPC, Ventspilio Universiteto koledžtas) pristatė tarptautinį lyginamąjį tyrimą – jo rezultatus visose trijose Baltijos šalyse, šis tyrimas buvo skirtas išsiaiškinti Baltijos šalių gyventojų požiūrį į matematikos žinias, įgūdžius ir gebėjimus.

Svetlana Atslega (LLU, Latvijos matematikų bendruomenė) paaiškino terminą "matematinė kompetencija" ir pasidalijo praktine patirtimi, kaip matematinės kompetencijos yra skatinamos universitete.

Edgars Paulovics (Žemgalės planavimo regionas) analizavo darbo rinkos poreikius ir pristatė matematinių žinių bei įgūdžių poreikius Žemgalės regione.

Uldis Dumins (Žemgalės nevyriausybinių organizacijų centras) pabrėžė nevyriausybinių organizacijų rolę suaugusiųjų švietime, pasidalino kelių tarptautinių projektų įgyvendinimo patirtimi ir suteikė informacijos kaip būtų galima vystyti „kompetenciją mokytis“, taip pat buvo kalbama ir apie kompetencijų pripažinimą Europiniu lygmeniu.

Rudite Andersone (LU, Latvijos matematikos mokytojų asociacija) paaiškino ryšius tarp teorinių ir praktinių matematikos žinių, „matematikos gyvenimui“ reikšmę ir matematikos reikšmę darbe. Buvo daug diskutuojama ir apie matematiką, kaip apie kultūrinio paveldo dalį.

Antroji darbo sesija tą dieną buvo skirta metodologinių klausimų analizei.

Ivita Steke (Jelgavos vidurinė mokykla Nr. 4) - "Mathematika kaip žaidimas“. Ši mokytoja pasidalijo savo projektine patirtimi, taip pat pristatė savo vieklos rezultatus.

Raitis Ozols (LU, Latvijos matematikų bendruomenė) pristatymas buvo apie mąstymą ir jo vystymą mokantis matematikos.

Sarmite Cernajeva (IIPC, RTU, Ozolniekų vidurinė mokykla) pristatė keletą skirtingų nuomonių kaip pagerinti ugdymo procesą, skatinant matematikos mokymąsi universitete. Ši lektorė seminaro – diskusijos dalyviams pristatė įvairią medžiagą, skirtą e – mokymuisi. Taip pat ji pateikė matematikos mokymo pasikeitusią paradigmą.

Natalija Sergejeva (LLU, Latvijos matematikų bendruomenė) kalbėjo apie kursus, kuriuos organizuoja suaugusiesiems bendro Latvijos – Lietuvos projekto MATNET rėmuose – projekto temos yra susijusios su mokymo klausimais, besimokančiųjų interesais ir t.t.

Rasa Žilionė (VšĮ "Žinių kodas) iš Lietuvos kalbėjo apie įdarbinimą Lietuvoje ir bazinius matematikos įgūdžius, taip pat apie svarbiausias jaunimo nedarbo priežastis ir analizavo matematikos brandos egzamino rezultatus. Ši lektorė teigė, kad Lietuvai reikia daugiau žmonių su gerais matematikos įgūdžiais ir kad Lietuvos Švietimo Ministerija 2014 rugpjūčio 5 – ą dieną nusprendė, kad nuo 2016 metų studentai, įstoję į valstybės finansuojamas vietas universitetuose ir koledžuose turės laikyti matematikos egzaminą.

Per trečiąją darbo sesiją visi dalyviai dirbo grupėse. Pirmos grupės moderatorius buvo Evija Kopeika (IIPC, RTU). Buvo aptartos šios temos: kaip skirtingos organizacijos/institucijos gali: 1)dalyvauti švietimo klausimų gerinime ir padėti identifikuoti švietimo poreikius; 2)bendradarbiauti vieni su kitais ir skatinti matematikos įgūdžius.

Antrosios grupės moderatorius buvo Sarmite Cernajeva (IIPC, RTU, Ozolniekų vidurinė mokykla). Buvo nagrinėjama ši tema: kas turėtų būti daroma nacionaliniu, instituciniu ir individualiu lygiu norint pagerinti matematikos įgūdžius?

Trečiosios grupės moderatorius buvo Irena Eglite (RTU). Ši grupė diskutavo apie tai, kaip organizuoti suaugusiųjų matematikos mokymą po mokyklos baigimo – kokios galėtų būti potencialios tikslinės grupės, žinių lygmuo ir apibrėžtis, temos ir kokia metodologinė pagalba yra būtina bei reikalinga.

Po to visos grupės pristatė savo darbą, taip pat vyko diskusija seminaro klausimais. Seminaro – diskusijos pabaigoje visi dalyviai gavo sertifikatus.

© Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras