Talinas, Estija, 2014 rugpkūčio 21 – 25

Trečiasis projektinis susitikimas Taline buvo paskutinis projekto „Bendradarbiavimas, siekiant pagerinti matematikos įgūdžius nuolatinio vystymosi ir gerovės kontekste“ partnerių susitikimas. Šis susitikimas buvo skirtas pristatyti projekto rezultatus, ataskaitas ir aptarti kartu visus šiuos klausimus.

Susitikime dalyvavo du matematikos specialistai iš Latvijos. Jie moko gimnazijoje ir universitete, jie paruošė pristatymus apie praktinę patirtį mokant matematikos Latvijoje. Taip pat šie specialistai suteikė informacijos apie matematikos programas ir švietimo įstatymus šioje matematikos mokymo srityje. Projektinio susitikimo metu buvo atliktas rezultatų palyginimas analizuojant visų šalių klausimyno rezultatus. Pristatymai buvo aiškūs ir įdomūs, gerai iliustruoti. Jie padėjo paruošti galutinę ataskaitą ir projekto leidinį.

Vilnius, Lietuva, 2014 balandžio 09 - 13

2014 balandžio 09 – 13 dienomis Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centre vyko Nordplus Adult projekto „Bendradarbiavimas, siekiant pagerinti matematikos įgūdžius nuolatinio vystymosi ir gerovės kontekste" susitikimas. Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Latvijos, Estijos ir Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro mokytojai bei administracijos atstovai.

Susitikimo metu buvo atliktos šios veiklos:

Projekto koordinatorė iš Latvijos pristatė pirmąją klausimyno versiją, įvertino visų partnerių atliktą darbą, tolimesnes galimybes ir darbo terminus.

Kiekviena šalis iki susitikimo atliko preliminarų klausimyno įvertinimą ir susitikimo metu pateikė savo pasiūlymus dėl klausimyno tobulinimo, šie pasiūlymai buvo užfiksuoti, tariamasi dėl jų įgyvendinimo.

Buvo diskutuojama dėl metodologinės platformos paruošimo kiekvienoje šalyje: aptartos datos kada ir kokie darbai turi būti įgyvendinami, kiekviena šalis pateikė savo pavyzdžius bei pasiūlymus kaip būtų galima pagerinti bendrus projekto rezultatus.

Kiekviena šalis buvo parengė pristatymą „piliečių matematinės kompetencijos/situacijos šalyje analizė/suaugusiųjų matematikos mokymas (pvz. suaugusiųjų mokymo centruose)/matematikos mokytojų profesinis tobulėjimas. Po visų šalių pristatymų vyko diskusijos apie situaciją kiekvienoje šalyje partnerėje, buvo bandoma įvertinti panašumus bei skirtumus.

Susitikimo metu daug laiko buvo skiriama projekto sklaidos veikloms – kaip efektyviau pranešti besimokantiesiems ir visoms suinteresuotoms šalims apie projekto rezultatus. Kiekvienas partneris pristatė kokios veiklos jau buvo atliktos ir kokias dar planuojama atlikti.

Projekto koordinatorė iš Latvijos parengė pranešimą apie finansinių projekto dokumentų parengimą ir ataskaitą pasibaigus projektui.

Buvo aptartos kiekvienos šalies veiklos su metodine medžiaga ir rekomendacijų rašymas.

Projekto partneriai dalyvavo kultūrinėje programoje: ekskursijoje Vilniaus mieste ir operoje. Buvo suderinta sekančio susitikimo Estijoje data.

Latvija, Jūrmala, 2013 rugpjūčio 28 – 31

Pirmasis NordplusAdult projekto „Bendradarbiavimas, siekiant pagerinti matematikos įgūdžius nuolatinio vystymosi ir gerovės kontekste" partnerių susitikimas vyko Jūrmaloje, Latvijoje, rugpjūčio 28 – 31 dienomis.

Projekto koordinatorius yra, nevyriausybinė Latvijos organizacija „ Švietimo inovacijų perkėlimo centras". Projekto partneriai yra: Nevyriausybinė organizacija „Innova Estonia" (Estija) ir Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centras (Lietuva).

Šio projekto tikslas yra aktyvinti matematikos mokymą, siekiant identifikuoti piliečių matematikos mokymosi poreikius ir sukurti rekomendacijas organizacijoms, kurios organizuoja bazinius matematikos mokymo įgūdžius, taip pat skatinti į matematikos kompetencijų lavinimą įsitraukti kuo daugiau įvairių su mokymusi visą gyvenimą susiduriančių institucijų. Projekto idėja buvo išvystyta per paruošiamąjį projekto partnerių susitikimą Taline, Estijoje, 2013 – ųjų sausio mėnesį.

Šis susitikimas prasidėjo nuo diskusijų dėl projekto partnerių sutarties pasirašymo, toliau buvo intensyviai dirbama, paskutinę susitikimo dieną visi partneriai dirbo grupelėse ir paruošė pristatymus kaip jie supranta projekto veiklas ir įsivaizduoja galutinius rezultatus. Vėliau visos grupelės pristatė savo rezultatus. Taip pat partneriai dirbo kurdami klausimyną. Buvo susitarta dėl tolimesnių projekto žingsnių, sudarytas detalus projekto veiklų įgyvendinimo planas ir sutarta dėl kito susitikimo datos. Numatyta, kad kitas susitikimas vyks kovo mėnesį, Vilniuje, Lietuvoje.

Po labai intensyvių darbo dienų, rugpjūčio 30 – ą dieną partneriai vyko į soul muzikos koncertą žymiojoje Jūrmalos Dzintari salėje.

Puslapis 2 iš 2

© Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras