Apie mus
20metu.png

Kviečiame mokytis

Kviečiame mokytis ir įgyti pagrindinį išsilavinimą lietuvių, rusų (gimtoji) kalbomis. Priėmimas vyksta į 5 - 10 klases ištisus metus.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 10.00 iki 19.00 val.

Informacija tel. +370 663 527 37
Adresas: Kauno g. 43, Vilnius
Registruokitės jau dabar.

 

Reikalingi dokumentai

Asmenys, pageidaujantys mokytis Bitės SMC, priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą (pildomas internetu svietimas.vilnius.lt arba atvykus į mokymo centrą);
 • mokymosi sutartį (sudaroma mokymo centre);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • ankščiau įgytą išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 • vieną nuotrauką;
 • jei buvo keista pavardė, mokinys taip pat pateikia santuokos liudijimo arba kito atitinkamo dokumento kopiją.
Skaityti daugiau...

Kviečiame į mokymus

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės SMC kviečia mokytis šių dalykų:

užsienio kalbų:

 • anglų (testas),
 • ispanų,
 • italų,
 • rusų,
 • vokiečių;

įvairių rankdarbių:

 • tapybos ant šilko,
 • vilnos vėlimo,
 • siuvimo modeliavimo,
 •  
 • jogos;
 • gatvės šokių;
 • pramoginių šokių;
 •  
 • informacinių technologijų.

 

Daugiau informacijos tel. +370 663 527 37

Registruokitės jau dabar

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras įkurtas 1994 metais. Per tą laiką keitėsi švietimo įstatymas, mokymosi programos, mokiniai, mokymosi poreikiai, mokytojai, jų kvalifikacija ir darbo sąlygos. Bet mokymo centras sugebėjo sukaupti milžinišką darbo su suaugusiais žmonėmis patirtį. Šią patirtį kasdien panaudoja mokydami mokinius ir klausytojus.
Per pastaruosius darbo metus ne kartą pastebėta, kad baigę ugdymo programą mokiniai rekomenduoja mus savo draugams ir pažįstamiems kaip patikimus ir kvalifikuotus specialistus. Mokytojai kvalifikaciją tobulina Lietuvos ir užsienio ugdymo įstaigose, daug padeda Erasmus+, Grundvig projektai, kurių metu mokytojai gilina ne tik specialybės, bet ir užsienio kalbų žinias.
Ne kartą iš ateinančių mokytis tenka girdėti, kad jiems patarė atvykti buvę mokiniai, abiturientai. Dažnai baigę mokslus buvę mokiniai grįžta į mokymo centrą gilinti žinių ar naujai išmokti papildomų dalykų, ypač užsienio kalbų, darbo kompiuteriu subtilybių, rankdarbių.
Mokymo centre mokosi ne tik jauni, vidurinės mokyklos nebaigę mokiniai, bet ir pagyvenę žmonės, norintys įgyti naujų įgūdžių ar šiaip gerai praleisti laiką. Teko girdėti, kad žmonės atėję mokytis į mokymo centrą pasikeičia: tampa linksmesni, daugiau bendrauja šeimoje ir su aplinkiniais, nebe tokie užsisklendę savyje ir verkšlenantys apie savo bėdas.
Daug galimybių suaugusiems mokytis suteikia neformalusis švietimas. Palyginti už nedidelę kainą žmonės gali mokytis bei papildomai įgyti bendrųjų kompetencijų, kurios atveria perspektyvas žmogaus karjerai. Neformalusis švietimas suteikia galimybę mokinių saviraiškai ugdytis. Bitės SMC galima šokti, dainuoti, tapyti ant šilko, megzti, siūti, velti vilną, užsiimti floristika, sportuoti. Suteikiama erdvė ir parodoms. Mokymo centras suteikia galimybes mokiniams mokytis jiems patogiu metu.
Besimokančiųjų patogumui veikia skaitykla. Čia galima paskaityti laikraščių, knygų, pasinaudoti internetu ar maloniai pabendrauti prie kavos ar arbatos puodelio.
Jei reikia, galima pasinaudoti socialinio pedagogo ir psichologo paslaugomis.
Mokymo centre nuolat vyksta daug renginių. Suaugusiųjų švietimo savaitės ir įvairių švenčių išvakarėse organizuojami koncertai, susitikimai su žymiais žmonėmis, vakaronės, atviros pamokos, parodos. Tai galimybė mokiniams parodyti savo talentus.
Informaciją apie mokymo centro veiklą talpinama Bitės SMC interneto svetainėje, Facebook paskyroje.
Mokymo centre sukurta jauki aplinka.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro vėliava sudaro sidabrinio audeklas ir Bitės SMC logotipas jo centre. Vėliavos proporcijos - 3:5, logotipo aukštis - 2/3 vėliavos aukščio.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės SMC vėliava

Stebuklinga ta šalis,
Dūzgia mokslo avilys.
Saulė kyla vėl ir leidžias,
Čia kiekvienas naujas veidas vėl ateina su viltim
Sužinot, patirt, pažint.

Jeigu tu nežinai, ar svajoti gali,
Mūsų centras padės visada.
Būk ryžtingas, kantrus, neški meilę širdy,
Mūsų žinios tebus Jums šviesa.

Mokslas - ilgas labirintas,
Kur ne vienas pasiklys.
Bitės mokymo centre žinios pasitiks tave,
Rasi tu savus kelius ir pasaulis taps gražus.

Jeigu tu nežinai, ar svajoti gali,
Mūsų centras padės visada.
Būk ryžtingas, kantrus, neški meilę širdy,
Mūsų žinios tebus Jums šviesa

Mūsų centro darniam avily mes Europos dalelė šviesi.

MOKYMO CENTRO VIZIJA

Vizija – moderni ir atvira Vilniaus miesto suaugusiųjų švietimo institucija, užtikrinanti formaliojo bei neformaliojo mokymosi prieinamumą bei ugdymo kokybę visiems, siekiantiems įgyti naujų reikalingų žinių, gebėjimų bei kompetencijų, nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, socialinės padėties ir įsitikinimų.

MOKYMO CENTRO MISIJA

Misija:

 • suteikti galimybes įvairių gebėjimų ir polinkių asmenims mokytis pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas;
 • puoselėti asmenybės savišvietą ir saviraišką;
 • puoselėti mokymosi visą gyvenimą idėją;
 • užtikrinti kiekvieno besimokančiojo tobulėjimą saugiose ir moderniose edukacinėse aplinkose;
 • ugdyti brandžią,  pilietišką, aktyvią asmenybę.

Centro filosofija – niekada nevėlu mokytis visiems kartu.

Strateginis prioritetas – kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas skirtingų poreikių suaugusiems besimokantiesiems

Vertybės:

 • Pilietiškumas
 • Tolerancija
 • Bendradarbiavimas
 • Tobulėjimas
 • Pareigingumas
 • Atsakomybė

Neformalusis ugdymas

IT pradedantiesiems
Informacinės technologijos

Šiandien, globalėjant pasauliui, tampame smalsūs ir drąsūs, atviri naujovėms. Vis daugiau paslaugų teikiama...

Skaityti daugiau...
Tapyba ant šilko
Amatų dirbtuvės
...
Skaityti daugiau...
Sportas ir šokiai
Anglų kalba
Užsienio kalbos

Šiuolaikiniame pasaulyje mokėti užsienio kalbą yra būtina. Keleto kalbų mokėjimas – neįkainojama...

Skaityti daugiau...

Formalusis ugdymas

Mokslo metų trukmė
Pamokų laikas
Mokinių teisės ir pareigos

Projektinė veikla

ERASMUS+ KA1 projektas „Besimokančiųjų ir personalo mobilumas“
ERASMUS+ KA2 projektas „Integracijos ir tolerancijos labui“
NORDPLUS Adult projektas „Karjeros vadyba suaugusiųjų švietime“