2015m. Kaziuko mugėKovo 4 d., minint Lietuvos globėjo šv. Kazimiero gimimo metines, ispanų kalbos mokytojas Algimantas Dugnas skaitė paskaitą „Šv. Kazimiero kultas Lietuvoje ir pasaulyje“. Paskaitos metu buvo kalbama apie Šv. Kazimiero kilmę, gyvenimą, stebuklus. Mokytojas rodė San Kasimiro miesto (Venesuela), pavadinto šventojo garbei, nuotraukas. Taip pat buvo parodyta filmo ištrauka apie tai, kaip švenčia atlaidus San Kasimiro miestiečiai.

Algimantas Dugnas klausė, kodėl Lietuvoje yra užmirštas šv. Kazimieras, kas lietuviams yra šventasis, Lietuvos globėjas ar anksti miręs vienas iš didžiojo Lietuvos kunigaikščių ir Lenkijos karaliaus sūnų? Jis pabrėžė, kad šv. Kazimieras yra vienintelis šventasis lietuvis, todėl jam turi būti ypatinga pagarba ir dėmesys.

Ispanų kalbos mokytojas Algimantas Dugnas kviečia į viešą paskaitą
„Šv. Kazimiero kultas Lietuvoje ir pasaulyje“

Paskaita vyko 2015 m. kovo 4 d. 18:00 val. mokymo centro skaitykloje. Paskaitos trukmė 1 ak. val.
Paskaitos metu buvo kalbama apie Šv. Kazimiero kilmę, gyvenimą, stebuklus. Dalyvavę ne tik sužinojo apie miestą, pavadintą šventojo garbei, bet ir pamatė San Kasimiro miesto nuotraukas.
A. Dugnas kvietė į diskusiją, kodėl Lietuvoje yra užmirštas šv. Kazimieras, kas lietuviams yra šventasis, Lietuvos globėjas ar anksti miręs vienas iš didžiojo Lietuvos kunigaikščių ir Lenkijos karaliaus sūnų?

 

Sausio 13-osios aukos – žmonės, žuvę ar sužeisti 1991 m. sausio 13 d. naktį, sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizojos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą.

Loreta Asanavičiūtė
Virginijus Druskis
Darius Gerbutavičius
Rolandas Jankauskas
Rimantas Juknevičius
Alvydas Kanapinskas
Algimantas Petras Kavoliukas 
Vytautas Koncevičius
Vidas Maciulevičius
Titas Masiulis
Alvydas Matulka
Apolinaras Juozas Povilaitis
Ignas Šimulionis
Vytautas Vaitkus 

© Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras