Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras įkurtas 1994 metais. Per tą laiką keitėsi švietimo įstatymas, mokymosi programos, mokiniai, mokymosi poreikiai, mokytojai, jų kvalifikacija ir darbo sąlygos. Bet mokymo centras sugebėjo sukaupti milžinišką darbo su suaugusiais žmonėmis patirtį. Šią patirtį kasdien panaudoja mokydami mokinius ir klausytojus.
Per pastaruosius darbo metus ne kartą pastebėta, kad baigę ugdymo programą mokiniai rekomenduoja mus savo draugams ir pažįstamiems kaip patikimus ir kvalifikuotus specialistus. Mokytojai kvalifikaciją tobulina Lietuvos ir užsienio ugdymo įstaigose, daug padeda Erasmus+, Grundvig projektai, kurių metu mokytojai gilina ne tik specialybės, bet ir užsienio kalbų žinias.
Ne kartą iš ateinančių mokytis tenka girdėti, kad jiems patarė atvykti buvę mokiniai, abiturientai. Dažnai baigę mokslus buvę mokiniai grįžta į mokymo centrą gilinti žinių ar naujai išmokti papildomų dalykų, ypač užsienio kalbų, darbo kompiuteriu subtilybių, rankdarbių.
Mokymo centre mokosi ne tik jauni, vidurinės mokyklos nebaigę mokiniai, bet ir pagyvenę žmonės, norintys įgyti naujų įgūdžių ar šiaip gerai praleisti laiką. Teko girdėti, kad žmonės atėję mokytis į mokymo centrą pasikeičia: tampa linksmesni, daugiau bendrauja šeimoje ir su aplinkiniais, nebe tokie užsisklendę savyje ir verkšlenantys apie savo bėdas.
Daug galimybių suaugusiems mokytis suteikia neformalusis švietimas. Palyginti už nedidelę kainą žmonės gali mokytis bei papildomai įgyti bendrųjų kompetencijų, kurios atveria perspektyvas žmogaus karjerai. Neformalusis švietimas suteikia galimybę mokinių saviraiškai ugdytis. Bitės SMC galima šokti, dainuoti, tapyti ant šilko, megzti, siūti, velti vilną, užsiimti floristika, sportuoti. Suteikiama erdvė ir parodoms. Mokymo centras suteikia galimybes mokiniams mokytis jiems patogiu metu.
Besimokančiųjų patogumui veikia skaitykla. Čia galima paskaityti laikraščių, knygų, pasinaudoti internetu ar maloniai pabendrauti prie kavos ar arbatos puodelio.
Jei reikia, galima pasinaudoti socialinio pedagogo ir psichologo paslaugomis.
Mokymo centre nuolat vyksta daug renginių. Suaugusiųjų švietimo savaitės ir įvairių švenčių išvakarėse organizuojami koncertai, susitikimai su žymiais žmonėmis, vakaronės, atviros pamokos, parodos. Tai galimybė mokiniams parodyti savo talentus.
Informaciją apie mokymo centro veiklą talpinama Bitės SMC interneto svetainėje, Facebook paskyroje.
Mokymo centre sukurta jauki aplinka.