VILNIAUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS – BITĖS

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRAS

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

VI. MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, ELGESIO TAISYKLĖS

104. Mokiniai vykdo Bitės SMC administracijos, mokytojų ir kitų mokymo centro darbuotojų teisėtus reikalavimus, Bitės SMC nuostatus, nutarimus, darbo tvarkos taisykles, rašto kultūros reikalavimus.

 

105. Mokinių elgesio taisyklės: