2021 – 2022 mokslo metai

Klasės 5–10
Ugdymo proceso pradžia rugsėjo 1d.
I pusmečio trukmė rugsėjo 1d. – sausio 28d.
II pusmečio trukmė sausio 31d. – birželio 23d.
Rudens atostogos lapkričio 3d. – lapkričio 5d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos gruodžio 27d. – sausio 7d.
Žiemos atostogos vasario 14d. – vasario 18d.
Pavasario (Velykų) atostogos balandžio 19d. – balandžio 22
Ugdymo proceso pabaiga birželio 23d.
Ugdymo proceso trukmė 185 dienos
Vasaros atostogos birželio 27d. – rugpjūčio 31d.