Rusų kalba pradedantiesiems (A1)

Tikslai:

 • Supažindinti besimokančius su abėcėle, tarimu, kirčiavimu ir intonacija.
 • Išmokyti šnekamosios rusų kalbos (klausomasi rusų kalbos, žodžių ir posakių, vartojamų pokalbiuose ar kasdienėse situacijose).
 • Supažindinti su Rusijos gyvenimu ir kultūra.
 • Suteikti galimybę išmokti kalbėti rusiškai kasdieniame gyvenime ar profesinėje srityje.
 • Išmokyti besimokančiuosius klausyti, skaityti, rašyti.

 

Temos – šeima, mano miestas, namas, hobis, draugystė, sportas, sveikata, situacijos parduotuvėse ir pan.

Rusų kalba pradedantieji (A2)

Tikslai:

 • Įtvirtinti jau turimas žinias ir gebėjimus.
 • Parengti besimokančiuosius savarankiškai skaityti rusišką spaudą, literatūrą ir kitus šaltinius.
 • Tobulinti kalbinių įgūdžių panaudojimą kasdienėse gyvenimo situacijose, diskutuoti bei išsakyti savo nuomonę.

 

Temos – kelionės, muitinės deklaracija, draugai (horoskopai, gimtadieniai, dovanos), greitos pagalbos tarnybos, draudimas, situacijos parduotuvėje, buitinė tarnyba, teatras, bankas ir pan.

Rusų kalbos kursas pažengusiems (B1)

Tikslai:

 • Ugdyti visų kalbinės veiklos rūšių komunikacinių kompetencijų - klausymo, skaitymo, kalbėjimo, rašymo - gebėjimus, plėsti ir gilinti lingvistinę kompetenciją, suteikti sociokultūrinių žinių bei gebėjimų, reikalingų bendraujant su užsienio kalba kalbančios tautos atstovais.
 • Ugdyti gebėjimus reikšti savo mintis, nuomonę, jausmus.
 • Gausinti žodyną sinonimais, antonimais, frazeologizmais.

 

Kursas padės Jums bendrauti, skaityti, rašyti ir pasakoti tekstus, suprasti tai, ką girdite rusų kalba. Išmoksite klausytis radijo ir televizijos laidų, žiūrėti ir suprasti filmus rusų kalba, reikšti savo nuomonę ir diskutuoti rusiškai. Visų temų leksika ir kalbos struktūra padės Jums turtinti žodyną ir plėtoti kalbos raiškos galimybes.

Temos - pomėgiai, jaunimo gyvenimas, bendravimas, kelionės, turizmas, muzika, literatūra, įdomios vietos, žymūs žmonės, kultūrinis gyvenimas.