Komisijos pirmininkas
Mindaugas Geryba, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Komisijos pirmininko pavaduotoja
Marija Jatkevič, direktoriaus pavaduotoja neformaddam ugdymui.
Komisijos nariai:
Kristina Martinavičiutė, psichologė;
Stasė Jurkevičienė, socialinė pedagogė;
Rasa Dauguvietytė, klasių kuratorė;
Lina Meškauskienė, lietuvių kalbos mokytoja, klasių kuratorė.

Mokinio gerovės komisijos darbo tvarkos aprašas