Anglų - Lietuvių kompiuterinių terminų žodynėlis:

Klausimyno atsakymų rezultatai pateikti pagal amžiaus grupes:

  • respondentų amžius - daugiau ar lygus nei 50 metų PDF
  • respondentų amžius - mažiau nei 50 metų PDF
eu-prj 50plus smpf

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Grundtvig paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės–Bitės suaugusiųjų mokymo centro vykdomo Grundtvig mokymosi partnerystės projekto „MOBILE 50+"

MOBILE DEVICES AND WEB 2.0-NEW PERSPECTIVE IN ICT FOR DIGITAL INCLUSION IN EUROPE"
"Mobilieji prietaisai ir Web 2.0 – naujos skaitmeninių IKT technologijų diegimo galimybės Europoje"

 

Nr. LLP – GRU – MP – 2012 – LT – 00008
PENKTASIS PROJEKTINIS SUSITIKIMAS
VOKIETIJA, KYLIS
2014 kovo 25 – 30

 

2014 metų kovo 25 – 30 dienomis Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro darbuotojai ir besimokantieji dalyvavo penktajame projektiniame susitikime, kuris vyko Vokietijoje, Kylyje (susitikimo šeimininkai iš Kylio yra ir viso projekto koordinatoriai). Susitikime dalyvavo vokiečių kalbos mokytojas Arūnas Jasikevičius, mokymo centro duomenų bazių tvarkymo specialistė, sekretorė - operatorė Jurgita Jankauskienė ir du besimokantieji: Natalija Tuchto, Diana Zviedrienė.

Šio projektinio susitikimo metu partneriai iš Vokietijos (iš dviejų skirtingų organizacijų Berlyne ir Kylyje), Turkijos, Suomijos (iš dviejų skirtingų organizacijų), Švedijos ir Lietuvos pristatė, kokios veiklos buvo atliktos po ankstesnio susitikimo, pasidalijo gerąja patirtimi.

eu-prj 50plus smpf

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Grundtvig paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės–Bitės suaugusiųjų mokymo centro vykdomo Grundtvig mokymosi partnerystės projekto „MOBILE 50+"

MOBILE DEVICES AND WEB 2.0-NEW PERSPECTIVE IN ICT FOR DIGITAL INCLUSION IN EUROPE"
"Mobilieji prietaisai ir Web 2.0 – naujos skaitmeninių IKT technologijų diegimo galimybės Europoje"

 

Nr. LLP – GRU – MP – 2012 – LT – 00008
ŠEŠTASIS PROJEKTINIS SUSITIKIMAS
SUOMIJA, KEURUU
2012 BIRŽELIO 14 – 18

 

2014 m. birželio 14 – 18 dienomis Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro projekto koordinatorė, etikos mokytoja bei psichologė Kristina Martinavičiutė dalyvavo paskutiniajame, šeštajame, projektiniame susitikime, kuris vyko Suomijoje, Keuruu.

Šis projektinis susitikimas vyko mūsų partnerių suomių organizacijoje Tiedetila, kuri yra miškuose, maždaug 13 kilometrų nuo Keuruu miestelio. Visi projekto partneriai turėjo galimybę patirti, kaip įdomu yra gyventi miške, ant ežero kranto, o dienomis susitikus Tiedetilos organizacijoje, kurioje mokomi senjorai iš aplinkinių sodybų, dalintis patirtimi ir stebėtis, kiek daug galima nuveikti netgi ir gyvenant atokiai nuo mums įprastos civilizacijos.

Tiedetila turi labai įspūdingą ir didelį kompiuterių muziejų, kuriame laikomi įvairių modelių kompiuteriai. Buvo labai įdomu bendrauti su stebėti priimančiosios organizacijos darbuotojais ir besimokančiaisiais, kurie įveikdami po keliolika kilometrų atvyksta mokytis iš savo miškuose esančių sodybų.

Projektinis susitikimas Berlyne (Vokietija)
Project meeting in Berlin (Germany)


Kristina

Kristina
„Važiuoti į pirmąjį projekto susitikimą man visada yra labai smalsu bei įdomu. Džiaugiausi galėdama pažinti naujus žmones ir pasisemti idėjų apie įvairiausius mobilius prietaisus bei planšetinių kompiuterių panaudojimą darbe."
“I’m always very keen to go to the first project meeting. I was happy to meet new people and to learn new things about mobile devices as well as about application of tablets at work.”Mindaugas

Mindaugas
„Džiugino kolegų pažinimas neformalioje aplinkoje, maloniai stebino senjorų domėjimasis inovacijomis. Įspūdį paliko atsinaujinęs, sutvarkytas Berlynas.“
“I was excited to learn much about the colleagues in an informal environment, to see the seniors‘ interest in innovations. I was impressed by renewed, orderly Berlin.“Nijolė

Nijolė
„Aktyvūs žmonės: senjorai, emigrantai, jaunimas; įdomūs jų darbo rezultatai."
“Active people: seniors, emigrants, the youth; interesting results of their work.”Rasa

Rasa
„Rudeniškas Berlynas, naujos pažintys ir naudinga informacija.“
“Berlin in autumn, new contacts and useful information”