GRUNDTVIG SENJORŲ SAVANORYSTĖS PROGRAMA

PROJEKTAS „DALIJANTIS PATIRTIMI IR KULTŪRA“

Nr. LLP – GRU – SP – 2012 – LT – 00016

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Grundtvig paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

PROJEKTO ŽODYNĖLIS LIETUVIŲ – ANGLŲ – LENKŲ KALBOMIS

eu-prj smpf

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
Grundtvig paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

Nr. LLP – GRU – SP – 2012 – LT – 00016
SENJORU IŠ LIETUVOS VIZITAS LENKIJOJE
LIETUVA, VILNIUS
2014 birželio 12 – liepos 2
Kristina Martinavičiutė
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro projektų koordinatorė, etikos vyresnioji mokytoja, psichologė

 

2014 birželio 12 – liepos 03 dienomis trys Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro besimokančiosios senjoros senjorai vyko į savanorišką vizitą, į Lenkijos, Wroclavo „Nowa Rodzina“ organizaciją.

Šis lietuvių savanorių vizitas Lenkijoje buvo jau antrasis, bet vis tik jam labai aktyviai ruošėsi tiek visa organizacija, tiek ir savanoriai: prieš susitikimą organizavome užsienio kalbos kursus senjoroms, supažindinome su savanorystės idėjomis, visi kartu diskutavome kokias veiklas galėtų įgyvendinti Lenkijoje, koks būtų jų savanoriškas ir kultūrinis indėlis. Taip pat vyko susitikimai „Skype“ programos pagalba su lenkų koordinatore ir senjorais iš „Nowa Rodzina“ organizacijos. Prieš susitikimą padėjome senjorams paruošti prezentaciją apie organizaciją, jiems buvo nupirkti lenkų – lietuvių kalbų žodynėliai, suvenyrai šeimininkams, ilgai diskutavome kokius lietuviškus šokius, dainas, patiekalus jie galėtų parodyti šeimininkams lenkams.

Senjoros iš Lietuvos prieš susitikimą bendravo su viešniomis iš Lenkijos, kurios tuo metu buvo atvykusios į savanorišką vizitą Lietuvoje: buvo organizuojamos lenkų – lietuvių kalbų pamokos, viešnios keitėsi informacija apie savo šalių kultūrą, dalijosi patirtimi apie savanorišką veiklą.

Viso lietuvių vizito Lenkijoje metu susirašinėjome su senjoromis elektroniniu paštu, bendravome „Skype“ programos pagalba. Tačiau didelio poreikio bendrauti su mūsų organizacija vizito metu senjoros neturėjo: jos Lenkijoje turėjo tiek veiklų ir užsiėmimų, kad nelikdavo laiko bendrauti su Lietuvoje likusiais artimaisiais. Senjoros jautėsi labai laimingos dėl tokio didelio užimtumo, aktyviai ėjo į visus kultūrinius renginius, kuriuos pasiūlydavo šeimininkai lenkai, bendravo su daugybe naujų žmonių, įgyvendino savanoriškas ir menines veiklas.

eu-prj smpf

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
Grundtvig paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

Nr. LLP – GRU – SP – 2012 – LT – 00016
SENJORU IŠ LENKIJOS VIZITAS LIETUVOJE
LIETUVA, VILNIUS
2013 rugsėjo 9 – rugsėjo 30
Kristina Martinavičiutė
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro projektų koordinatorė, etikos vyresnioji mokytoja, psichologė

 

2013 rugsėjo 09 – rugsėjo 30 dienomis trys Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro besimokantieji senjorai vyko į savanorišką vizitą, į Lenkijos, Wroclavo „Nowa Rodzina“ organizaciją.

Šis lietuvių savanorių vizitas Lenkijoje buvo pirmasis, jam labai aktyviai ruošėsi tiek visa organizacija, tiek ir savanoriai: prieš susitikimą organizavome užsienio kalbos kursus senjorams, supažindinome su savanorystės idėjomis, visi kartu diskutavome kokias veiklas galėtų įgyvendinti Lenkijoje, koks būtų jų savanoriškas ir kultūrinis indėlis. Taip pat vyko susitikimai „Skype“ programos pagalba su lenkų koordinatore ir senjorais iš „Nowa Rodzina“ organizacijos. Prieš susitikimą padėjome senjorams paruošti prezentaciją apie organizaciją, jiems buvo nupirkti lenkų – lietuvių kalbų žodynėliai, suvenyrai šeimininkams, ilgai diskutavome kokius lietuviškus šokius, dainas, patiekalus jie galėtų parodyti šeimininkams lenkams.

eu-prj smpf

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
Grundtvig paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

Nr. LLP – GRU – SP – 2012 – LT – 00016
SENJORU IŠ LENKIJOS VIZITAS LIETUVOJE
LIETUVA, VILNIUS
2014 kovo 29 – balandžio 18
Kristina Martinavičiutė
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro projektų koordinatorė, etikos vyresnioji mokytoja, psichologė

 

2014 kovo 29 – balandžio 18 dienomis Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centre viešėjo 3 senjoros iš Lenkijos, Wroclavo „Nowa Rodzina“ organizacijos.

Šis lenkų savanorių vizitas Lietuvoje yra jau antrasis, džiaugėmės turėdami šiek tiek patirties ir galėdami ja pasinaudoti. Šį kartą aktyviau įtraukėme senjorus iš įvairių organizacijų, taip pat viso vizito metu veiklose nuolat dalyvavo lietuviai senjorai, kurie jau buvo Lenkijoje arba ten dar vyks su tokiu pačiu savanorišku vizitu.

Šis susitikimas buvo tikrai labai naudingas bei vertingas mūsų organizacijai: jau turėdami šiek tiek patirties savanoriškoje veikloje, galėjome laisviau organizuoti viešnioms savanoriškas veiklas, žinojome, kad viešnios iš Lenkijos labai domisi viskuo, kas susiję su kultūra bei menais, todėl jau iš anksto tarėmės dėl susitikimų bei vizitų įvairiose organizacijose, tokiose kaip „Trečiojo amžiaus universitetas“, radijas „Znad Willi“ bei lenkų kultūros centras.

Per 3 savaites praleistas Lietuvoje viešnios tobulino savo lingvistines, kultūrines, socialines bei menines kompetencijas. Senjorų iš Lenkijos apsilankymas buvo glaudžiai susijęs su savanoriška veikla vaikų dienos centre, su kalbų mokymusi, bendravimu su įvairių lietuvių bei lenkiškų organizacijų atstovais, keitimusi menine bei kultūrine patirtimi.

Vizito metu kasdien buvo vykdoma savanoriška veikla Šeškinės vaikų dienos centre, ten lenkų senjoros mokė vaikus daryti įvairius meninius dirbinius, padėjo jiems ruošti pamokas, bendravo.

eu-prj smpf

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
Grundtvig paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

Nr. LLP – GRU – SP – 2012 – LT – 00016
Kristina Martinavičiutė
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro projektų koordinatorė, etikos vyresnioji mokytoja, psichologė

 

PROJEKTO “DALIJANTIS PATIRTIMI IR KULTŪRA“ TIKSLAI:

 • Skatinti senjorų savanorystę kaip galimybę integruotis į visuomenę.
 • Skatinti apsikeitimą meniniais įgūdžiais, kultūrine patirtimi.
 • Integruoti kitos šalies organizacijoje įgytą patirtį savo organizacijose.
 • Dalyvauti susitikimuose su vietine bendruomene pristatant savo kultūrą, virtuvę, menus.
 • Mokytis, dalintis žiniomis, patirtimi, skatinti tarptautinių kontaktų užmezgimą, bendradarbiavimą tarp šalių.

 

KAS YRA SAVANORYSTĖ? KĄ VEIKIA SAVANORIS?

 • Savanorystė – tai savo noru pasirinkta veikla, už kurią negaunamas finansinis atlygis ir kuri yra naudinga kitam žmogui.
 • Asmeninė iniciatyva, kylanti iš paties žmogaus pastangų, yra malonesnė už veiklą, kuri yra primetama kitų asmenų arba kuri yra prisiimama verčiant išorės veiksniams.
 • Viena iš prigimtinių žmogaus savybių – padėti kitiems, kad pats galėtų jaustis laimingu.
 • Savanoris turi puikią progą įgyti naujų žinių bei profesinės patirties. Yra sakoma, kad savanoris – tai nuolat tobulėjantis žmogus.
 • Lietuvoje egzistuoja dar gana daug mitų ir stereotipų apie savanorystę.

 

SAVANORYSTĖS MOTYVACIJA

 • ALTRUIZMAS. Savanoriavimas kitų naudai;
 • GYVENIMO KOKYBĖ. Padėjimas visuomenei kiekvieno gyvenimą padaro geresnį;
 • UŽIMTUMAS. Kai kurie jaučia pasitenkinimą vien dėl to, kad yra užimti;
 • RELIGINIAI įsitikinimai. Kai kurios religijos teigia, kad padėjimas kitiems yra dvasinė pareiga;
 • FINANSAI. Reta savanoriavimo motyvacija, nes kuo daugiau savanoriams mokama, tuo mažiau jie laikomi savanoriais;
 • SOCIALIZACIJA. savanoriavimas yra puiki galimybė sutikti daug skirtingų žmonių ir susirasti daug draugų.

 

PIRMOSIOS PROJEKTO VEIKLOS/PIRMIEJI METAI

 • Susipažįstame su savanoryste. Savanorystės veiklų teorinis ir praktinis studijavimas.
 • Draugiškų ryšių su partnerine organizacija užmezgimas, bendravimas Skype ir elektroninių laiškų pagalba, apsikeitimas nuotraukomis, informacijos rinkimas apie šalį.
 • Užsienio kalbų (anglų ir lenkų) mokymasis.
 • Savanorių atrinkimas iš 50+ besimokančiųjų.

 

ANTRIEJI PROJEKTO VIEKLOS METAI

 • Savanorių priėmimas: 3 senjoros savanorės iš Lenkijos, Vroclavo.
 • Lietuvos savanorių siuntimas: 3 lietuviai savanoriai iš Lietuvos vyksta į Vroclavą.
 • Susipažinimas su savanorystės užduotimis praktiškai.
 • Kitos šalies kultūros pažinimas, Lietuvos kultūros sklaida.
 • Savanorių priėmimas (3 senjorai iš Lenkijos) ir savanorių siuntimas (3 senjorai iš Lietuvos).
 • Rezultatų apibendrinimas, sklaida.

 

PASIRUOŠIMAS PRIIMTI SAVANORIUS LIETUVOJE

 • Komandos sudarymas (lenkų kalbos specialistas, anglų kalbos specialistas, aktyvūs senjorai užsiimantys kultūrine veikla, meninio ugdymo specialistai mokymo centre).
 • Veiklos plano sudarymas (konkrečios valandos kiekvieną dieną ir žmonės, kurie bus atsakingi už darbo valandas ir laisvalaikio planavimą).
 • Kalbos mokymasis (lenkų ir anglų kalbos).
 • Informacijos pateikimas atvyksiantiems (apie organizaciją, jos veiklos sritis, apie būsimas veiklas, reikalingus daiktus).
 • Pasiruošimas koreguoti sudarytą planą (savanorių poreikiai, sveikatos būklė, nenumatytos aplinkybės).
 • Pasiruošimas pristatyti savo organizaciją (teoriškai prezentacijos, praktiškai-įvairūs užsiėmimai).

 

LENKŲ SENJORIŲ SAVANORIŠKA VEIKLA LIETUVOJE

 • 3 senjoros iš Lenkijos, Wroclav‘o, organizacijos Nowa Rodzina. Nuo 2013 – 05 – 13 iki 2013 – 06 – 03.
 • Senjorų amžius nuo 60 iki 85 metų.
 • Senjoros iš Lenkijos pristatė savo organizaciją, Lenkijos kultūrą, savo šalyje atliekamą savanorišką veiklą bei tautinius menus. Vyksta įvairūs susitikimai su kolektyvais, diskusijos apie savanorystę.
 • Dukart per savaitę susitiko su senjorais lietuviais, mokė lietuvius, kurie vyks į Lenkiją, lenkų kalbos, vyko šokių, dainų pasirodymai, pokalbiai apie tradicijas, papročius.
 • Dalyvavo Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės mokymo centro liaudies dainų bei šokių šventėje. Senjoros iš Lankijos Jos mokė mūsų senjorus lenkiškų dainų, o mūsų senjorai juos lietuviškų. Šioje šventėje dalyvavo liaudies kapela ir kolektyvas “Linksmuoliai”.
 • Dalyvavo socialinėje paramos kampanijoje pagalbai benamiams gyvūnams (3 kartus per savaitę).
 • Tvarkė mokymo centro ir Žirmūnų rajono aplinką (tvarkymas, gėlių ir dekoratyvinių augalų sodinimas).
 • Ruošė klases (piešė dekoracijas, plakatus).
 • Padėjo pasiruošti projektiniam Grundtvig susitikimui Lietuvoje (kopijos, programos, maisto ruošimas, svečių pasitikimas).
 • Tapė ant šilko, vėlė iš vilnos, mokė Lietuvos mokytojus naujų šių menų metodų.
 • Floristikos pamokos. 1 kartą per savaitę vyko floristikos užsiėmimai, kuriuose senjoros mokė daryti gėles iš popieriaus, lankstyti gulbes mūsų senjorus, o mūsų 50+ besimokantieji bandė perteikti savo turimus įgūdžius.
 • Senjoros dalyvavo kultūrinėje programoje po Vilnių bei jo apylinkes: lankėsi įvairiuose muziejuose, parodose, koncertuose, lankytinose vietose.
 • Susipažino su Lietuvos kultūra, taip pat lankėsi vietose, kur susipina Lietuvos ir Lenkijos istorija.
 • Mokėsi dirbti planšetiniais kompiuteriais.
 • Dalyvavo tarptautinėje konferencijoje (su Grundtvig parterystės projekto partneriais (Vokietija, Suomija, Turkija, Švedija). Šiame tarptautiniame projekte senjoros iš Lenkijos projekto partneriams iš skirtingų Europos šalių pristatė savo organizaciją ir darbus. Šis Grundtvig parterystės projektas yra taip pat susijęs su senjorų mokymu, mūsų svečiai iš Vokietijos ir Suomijos atsivežė savo senjorus mokinius ir mes manome, kad tai buvo įdomi ir naudinga idėjų bei kontaktų sklaida.

 

SAVANORIŲ VEIKLOS LIETUVOJE REZULTATAI IR PATYRIMAS

 • Sukurtas lenkų – anglų – lietuvių kalbų žodynėlis.
 • Pagražėjo mokymo centro ir Žirmūnų aplinka, o klasės tapo jaukesnės ir atspindinčios bendradarbiavimą su Vroclavu.
 • Sulaukę dėmesio ir pagalbos beglobiai gyvūnai.
 • Per tas 3 savaites Lietuvoje tiek lietuviai, tiek viešnios tobulino savo lingvistines, kultūrines, socialines bei menines kompetencijas.
 • Senjorų iš Lenkijos apsilankymas labiausiai buvo susijęs su menu (vėlimas, menas su popieriumi, ikebana, tapymas ant šilko, šokiai, dainos) ir kalbų mokymu.
 • Pagalba organizuojant Grundtvig partnerių susitikimą.
 • Sulaužytas ne vienas stereotipas apie savanorystę bei tautų bendravimo papročius.
 • Buvo užmegzta daug naudingų kontaktų (su meniniais kolektyvais, tarp atskirų žmonių).

 

SAVANORIŲ VEIKLOS LIETUVOJE REZULTATAI IR PATYRIMAS

 • Sukurti nauji ir įdomūs produktai, apsikeista idėjomis.
 • Patirta daugybė nuostabių valandų bendraujant.
 • Pamatyti kultūriniai renginiai (opera, koncertas, įžymios lenkams ir lietuviams vietos). Senjoros iš Lenkijos dalinosi savo meniniais įgūdžiais bei prisidėjo prie darbo grupių vadovų (vilnos vėlimo, mezgimo) veiklos, dalinosi patirtimi, įspūdžiais bei idėjomis. Jos pačios taip pat išmoko naujos veiklos (piešimas ant šilko, dainos, liaudies šokiai, jos taip pat dalyvavo lietuvių bei anglų kalbos pamokose (senjoros iš Lenkijos mokė lenkų kalbos senjorus lietuvius, o šie, savo ruožtu, senjoras lenkes mokė lietuvių kalbos). Senjoros taip pat mokėsi dirbti su planšetiniais kompiuteriais (tai joms buvo visiškai nauja ir labai vertinga patirtis).

 

...SAVANORYSTĖ SVEČIŲ AKIMIS – TAI.....

 • Įdomi ir džiaugsminga veikla, atliekama smagioje kompanijoje.
 • Gerai praleistas laikas.
 • Galimybė susipažinti su naujais žmonėmis, užmegzti kontaktus su įvairiomis organizacijomis.
 • Pagalba tam, kuriam yra sunkiau negu man.
 • Galimybė perduoti savo per gyvenimą įgytas žinias bei patyrimą.
 • Stereotipų apie žmones, šalis, kultūras laužymas.
 • Suvokimas, kad aš galiu ir moku daug daugiau negu tikėjausi ir visai nesvarbu kiek man metų...
 • Suvokimas, kad aš galiu daug ką duoti kitam žmogui ir tai mane praturtina.

 

LIETUVOS SENJORŲ SAVANORYSTĖ LENKIJOJE, VROCLAVE

SENJORŲ PARUOŠIMAS SAVANORIŠKAI VEIKLAI KITOJE ŠALYJE

 • Kalbos mokymas.
 • Informacijos apie savanorystę suteikimas.
 • Susipažinimas su Lenkijos kultūra.
 • Mokymas pristatyti savo kultūrą, pranešimo paruošimas, savo veiklų pristatymas.
 • Informavimas apie konkrečias veiklas svečioje šalyje.
 • Informavimas apie iškylančius keliavimo aspektus.
 • Praktinė pagalba pasiruošiant kelionei.

 

KRITERIJAI, KURIAIS REMIANTIS BUVO ATRINKTI SAVANORIAI

 • 50+ amžius.
 • Motyvacija ir drąsa.
 • Aktyvumas (norėjimas dar plėsti savo pasaulio ribas ir sužinoti kas yra savanorystė praktiškai).
 • Sveikatos būklė (gydytojo patikrinimas).
 • Naujų idėjų turėjimas, noras keliauti, pažinti.
 • Minimalios anglų kalbos žinios.

 

LIETUVIŲ SAVANORIŲ VEIKLA LENKIJOJE

 • Pasiruošimas “senjorų dienoms”. Dokumentų, programų, lankstymas, dėliojimas, visi dokumentai senjorų dienoms. Dalyvavo apie 500 žmonių, renginys trunka 10 dienų.
 • Skrybėlių gaminimas per “senjorų dienas”. Pasiruošimas ir veikla. Susipažinimas su senjorais, kontaktų užmezgimas, lietuviškos ir lenkiškos dainos.
 • Dalyvavimas senjorų vakaronėje, savo kultūros pristatymas, liaudies šokiai.
 • Susipažįstama su klubu “sektor 3” (aktyvių senjorų klubas, pagrindinio senjorų klubo filialas). Lietuviai buvo pakviesti ten kaip svečiai, pristatė savo veiklą.
 • Pagalba beglobiams šunims.
 • Savanoriavimas saugant vaikus, lydint ir vedžiojant juos mieste.
 • Pagalba suorganizuojant seminarą mokykloje savanorystės klausimais “Kaip vystyti savanorių veiklą mokykloje”. Techninis darbas pasiruošiant konferencijai: apipavidalinti aktų salę, iškabinti plakatus, sudėlioti programas, atšviesti.
 • Pristatoma lietuviška virtuvė. Lietuviškų patiekalų ruošimas, pristatymas, degustacija. Juoda duona, skilandis, lašinukai, gira, bulviniai blynai su moliūgu. Po to vyko vakaronė.
 • Lietuviškų šokių mokymas. Lenkiškų šokių mokymasis.
 • Lietuviai buvo pakviesti į Menkinės (rajonas Vroclavo, priemiestis) senjorų centrą. Ten gyvena Lietuvoje buvusios savanorės, dainuojamos dainos, tautiniai šokiai.
 • Vroclavo karalių rūmuose labai žymi Bruegelio (4 kartų) paroda. Visos Vroclavo įžymybės, įvairių konfesijų bažnyčios, universitetas.
 • Krokuva. Kultūrinis ir istorinis paveldas.
 • Senjorų chorų koncertas Universitete, garsaus senjorų dainininko koncertas, opera.

 

SENJORŲ SAVANORYSTĖS PROJEKTO SKLAIDA

 • Internetinis puslapis.
 • Pristatymas suaugusiųjų švietimo savaitės metu (2013 lapkričio mėnuo).
 • Lenkų – anglų – lietuvių kalbų žodynėlis (bus paruoštas kaip atskiras leidinys ir dovanojamas kitiems mokymo centrams).
 • Filmas apie įdomiausius savanoriavimo momentus.
 • Grįžę su nauja patirtimi ir šviečiančiomis akimis senjorai, pasiryžę kažką pakeisti, kad Lietuvoje senjorams būtų geriau.

AKTYVAUS SENJORŲ DALYVAVIMO PROJEKTINĖJE VEIKLOJE SKATINIMO BŪDAI

 • Padėti įveikti baimes, kylančias dėl nepasitikėjimo ir kalbos nemokėjimo.
 • Informuoti, šviesti, suteikti konkrečių žinių kas tai yra savanorystė ir taip padėti įveikti nerimą kylantį dėl nežinojimo kas yra savanorystė.
 • Kalbėtis kas jų laukia kitoje šalyje, supažindinti su kita kultūra, papročiais.
 • Susitaikyti su kliūtimis (sveikatos problemos, baimė išvykti ilgesnį laiką ir pasilikti be artimųjų);

 

KODĖL SAVANORYSTĖ GALI BŪTI ĮDOMI IR NAUDINGA?

 • Tai naujos GALIMYBĖS (išbandyti save visiškai kitokioje veikloje).
 • Tai POKYČIAI.
 • Tai PAGALBA kitam žmogui. DUOTI tam, kad praturtintum save patį.
 • Tai SAVĘS REZLIZAVIMAS.
 • Tai žinojimas, kad aš esu SVARBUS, REIKALINGAS, VERTINGAS.