Vilnius, Lietuva, 2014 balandžio 09 - 13

2014 balandžio 09 – 13 dienomis Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centre vyko Nordplus Adult projekto „Bendradarbiavimas, siekiant pagerinti matematikos įgūdžius nuolatinio vystymosi ir gerovės kontekste" susitikimas. Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Latvijos, Estijos ir Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro mokytojai bei administracijos atstovai.

Susitikimo metu buvo atliktos šios veiklos:

Projekto koordinatorė iš Latvijos pristatė pirmąją klausimyno versiją, įvertino visų partnerių atliktą darbą, tolimesnes galimybes ir darbo terminus.

Kiekviena šalis iki susitikimo atliko preliminarų klausimyno įvertinimą ir susitikimo metu pateikė savo pasiūlymus dėl klausimyno tobulinimo, šie pasiūlymai buvo užfiksuoti, tariamasi dėl jų įgyvendinimo.

Buvo diskutuojama dėl metodologinės platformos paruošimo kiekvienoje šalyje: aptartos datos kada ir kokie darbai turi būti įgyvendinami, kiekviena šalis pateikė savo pavyzdžius bei pasiūlymus kaip būtų galima pagerinti bendrus projekto rezultatus.

Kiekviena šalis buvo parengė pristatymą „piliečių matematinės kompetencijos/situacijos šalyje analizė/suaugusiųjų matematikos mokymas (pvz. suaugusiųjų mokymo centruose)/matematikos mokytojų profesinis tobulėjimas. Po visų šalių pristatymų vyko diskusijos apie situaciją kiekvienoje šalyje partnerėje, buvo bandoma įvertinti panašumus bei skirtumus.

Susitikimo metu daug laiko buvo skiriama projekto sklaidos veikloms – kaip efektyviau pranešti besimokantiesiems ir visoms suinteresuotoms šalims apie projekto rezultatus. Kiekvienas partneris pristatė kokios veiklos jau buvo atliktos ir kokias dar planuojama atlikti.

Projekto koordinatorė iš Latvijos parengė pranešimą apie finansinių projekto dokumentų parengimą ir ataskaitą pasibaigus projektui.

Buvo aptartos kiekvienos šalies veiklos su metodine medžiaga ir rekomendacijų rašymas.

Projekto partneriai dalyvavo kultūrinėje programoje: ekskursijoje Vilniaus mieste ir operoje. Buvo suderinta sekančio susitikimo Estijoje data.