Erasmus+
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės SMC

2018 gruodžio 10 - 12 dienomis Bitės SMC etikos mokytoja, psichologė Kristina Martinavičiutė dalyvavo „Erasmus+“ programos tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje „Suaugusiųjų skatinimas kritiškai mąstyti ir sąmoningai vertinti bei naudotis žiniasklaida, tokiu būdu stiprinant demokratiją Europoje" (Nr. TBV-DE5-2018-LT-0003). Ši bendradarbiavimo veikla (arba kontaktinis seminaras) vyko Vokietijoje, Berlyne ir yra finansuojama remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis.

Kontaktinis seminaras yra nacionalinių agentūrų rengiamas renginys. Juo siekiama sutelkti žmones iš organizacijų, turinčių bendrų interesų, kurie norėtų plėtoti Europos bendradarbiavimo projektus bei partnerystes švietimo ir profesinio mokymo srityje. Dalyvavimas kontaktiniame seminare suteikia keletą galimybių:

  1. tai yra puiki proga susirasti projekto partnerių ar tiesiog apsikeisti kontaktais su žmonėmis bei organizacijomis, su kuriomis jūs norėtumėte bendradarbiauti;
  2. gauti daugiau informacijos apie „Erasmus +“ programą;
  3. gauti informacijos apie geros praktikos pavyzdžius ir susitikti su žmonėmis iš organizacijų, kurios jau įgyvendino įvairius projektus;
  4. dalyvauti seminaruose, kuriuose galite parengti savo būsimą projektą;
  5. gauti Nacionalinių agentūrų ir kitų ekspertų patarimus, kaip parengti sėkmingą dotacijos paraišką.