Erasmus+  Gabrielės Petkevičaitės-Bitės SMC

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centras įgyvendina

„ERASMUS+“ KA1 PROJEKTĄ „EFEKTYVUS 50+ MOKINIŲ UŽSIENIO KALBŲ MOKYMAS IR NUOTOLINIO MOKYMO DIEGIMAS BITĖS SMC“. NR. NR. 2018-1-LT01-KA104-046815

 

Veikla: personalo mobilumas, kvalifikacijos tobulinimo kursai
Projekto pradžia: 2018–06–01
Projekto pabaiga: 2019–06–01

PROJEKTE DALYVAUJANČIOS ŠALYS:

Čekija, Graikija, Italija, Ispanija, Lenkija, Lietuva, Kipras.

PROJEKTO TIKSLAI:

 1. Tobulinti jau esamas ir kurti naujas neformaliojo mokymo programas, atliepiančias visų amžiaus grupių poreikius, vienas iš svarbių projekto tikslų yra sukurti užsienio kalbos neformaliojo ugdymo programą 50+ besimokantiesiems.
 2. Įgyti teorinių ir praktinių žinių, padėsiančių sėkmingai įdiegti MOODLE arba kitą platformą, siekiant užtikrinti nuotolinį mokymąsi Bitės SMC.
 3. Atliepti organizacijos strateginius tikslus ir mokytojų poreikius įgyti naujų bei atnaujinti jau turimas žinias kaip efektyviau naudoti IKT ugdymo procese.
 4. Padėti administracijos darbuotojams, organizuojantiems kalbų mokymus ir andragogams, mokantiems užsienio kalbų, įgyti 50+ besimokančiųjų mokymo organizavimo ir praktinės patirties organizacijose, sėkmingai dirbančiomis su senjorais visoje Europoje.
 5. Gerinti mokymo centro paslaugų kokybę ir plėsti mokymo centro veiklą, diegiant naujas programas, pasiūlant naujus mokymosi būdus bei aplinkas bei tobulinant švietimo paslaugas, skirtas įvairių poreikių žmonėms.
 6. Suteikti andragogams aukštos kokybės kvalifikacijos kėlimo galimybes pasinaudojant įvairių Europos šalių patirtimi.
 7. Įgyvendinti organizacijos tikslus kokybės siekimo, tarptautiškumo srityse.

PROJEKTO DALYVIAI:

 • INDRĖ ADOMAITIENĖ (anglų kalbos mokytoja). 5 dienų mokymai „Įtraukusis mokymas“. Graikija, 2018 kovas.
 • JANINA MALDŽIŪTĖ (anglų kalbos mokytoja). 5 dienų mokymai „Mokymasis vyresniame amžiuje kartų kaitos kontekste". Kipras, 2018 spalis.
 • ARŪNAS JASIKEVIČIUS (vokiečių ir anglų kalbų mokytojas) 5 dienų mokymai „Mokymasis vyresniame amžiuje kartų kaitos kontekste". Kipras, 2018 spalis.
 • MARIJA JATKEVIČ (direktoriaus pavaduotoja ugdymui, rusų kalbos mokytoja). 5 dienų mokymai „Efektyvus 50+ mokinių užsienio kalbų mokymas". Lenkija, 2018 lapkritis.
 • RASA DAUGUVIETYTĖ (matematikos ir informacinių technologijų mokytoja). 7 dienų mokymai „Kaip sukurti virtualią mokymosi platformą ir tinklalapį per savaitę“. Ispanija, Tenerifė, 2018 spalis.
 • RASA PILKIENĖ (biologijos mokytoja) 5 dienų mokymai „Virtualių platformų naudojimas ugdymo procese“. Čekija, 2019 kovas.
 • MINDAUGAS GERYBA (direktoriaus pavaduotojas ugdymui, fizikos ir informacinių technologijų vyresnysis mokytojas). 7 dienų mokymai „IKT technologijų integravimas ugdymo procese“. Italija, 2018 spalis.

PROJEKTO REZULTATAI (UŽSIENIO KALBŲ MOKYTOJAI)

 1. Geresnės užsienio kalbų mokymų organizavimo, mokymo metodologijos kompetencijos mokant tam tikros amžiaus grupės suaugusiuosius.
 2. Platesnės mokymo būdų ir metodų, medžiagos pasirinkimo galimybės.
 3. Geresnės komunikacinės kompetencijos.
 4. Prisidėjimas prie neformaliojo mokymo plėtros, galimybės turėti didesnį darbo krūvį (numatoma sukurti naujus mokymus 50+ besimokantiesiems).
 5. Didesnė motyvacija ir toliau kelti savo profesinę kvalifikaciją.
 6. Susipažinimas su įvairių Europos šalių, turinčių didelę praktiką mokant vyresnio amžiaus žmones, patirtimi.
 7. Daugiau žinių apie kitas šalis, jų kultūras, švietimo sistemas.
 8. Nauji kontaktai su mokymų dalyviais ir organizacijomis.

PROJEKTO REZULTATAI (NUOTOLINIO MOKYMO IR PLATFORMŲ KŪRIMO MOKYMUOSE DALYVIAI)

 1. Geresni praktiniai IKT įgūdžiai ir kompetencijos: internetinių platformų ir internetinių puslapių kūrimas, kaip naudojantis IKT įrankiais mokyti įdomiau bei inovatyviau.
 2. Prisidėjimas prie neformaliojo mokymo plėtros, pritraukiant daugiau besimokančiųjų ir kuriant naujas neformaliojo mokymo programas, nuotolinio mokymo įdiegimas.
 3. Geresnės užsienio kalbų žinios.
 4. Geresni mokėjimo mokytis, kūrybiškumo, įgūdžiai.
 5. Daugiau žinių apie kitas šalis, jų kultūras, švietimo sistemas.
 6. Užmegzti nauji kontaktai su mokymų dalyviais ir organizacijomis.

PROJEKTO SKLAIDOS VEIKLOS

 1. Praktiniai seminarai specialistams ir besimokantiesiems iš visos Lietuvos.
 2. Informacija „Facebook“ puslapyje.
 3. Informacija internetiniame puslapyje.
 4. Straipsniai „Epale“ platformoje.
 5. Dalyvių parengta metodinė medžiaga.
 6. „Erasmus+“ projektų rezultatų platforma.
 7. Atnaujintos mokymo programos.