„Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“

20-osios suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“ akimirkos

Nuaidėjo 20-oji suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“ Šiame straipsnyje dalinamės įspūdžiais iš įvairių renginių, kurių tikrai netrūko Bitės SMC.

Nacionalinės savaitės atidarymo konferencija vyko Vilniaus geležinkelio stotyje. Pirmoje renginio dalyje stebėjome Kristupo Saboliaus pamoką apie  kūrybingumo galias. Vėliau vyko „Epale“  ir LSŠA 2019 m. Metų andragogų pagerbimas. Šiemet „Epale“ andragogo vardą pelnė mūsų mokymo centre  dirbanti anglų kalbos mokytoja Indrė Adomaitienė, entuziastinga ir aktyvi projektinės veiklos grupių dalyvė.

Pasibaigus konferencijai, visi dalyviai skubėjo į keleivių laukimo salę, joje buvo organizuojamos 6 stotelės „Įlipam – išlipam”. Mūsų mokymo centras kvietė keleivius ir praeivius  sustoti ir ramiai paklausyti muzikos, o gal ir nupiešti momentinį nuotaikos paveiksliuką – tiesiog „piešti muziką“.

Parodos „Antras potėpis“ atidarymas

Jau antrus metus Suaugusiųjų mokymosi savaitė Bitės SMC pradedama parodos atidarymu.

„Antras potėpis“ – tapybos pleneras, kuriame dalyvavo  buvusios ir mokymo centre besimokančios moterys Diana  Zviedrienė, Danutė Bastienė, Audronė Janaudienė bei technologijų mokytoja Stasė Jurkevičienė. Profesionalios dailininkės Dianos Zviedrienės padedamos „Sesutės bitutės“ (tokį pavadinimą sugalvojo šios kūrybingos moterys) įamžino drobėje Trakų rajone esantį Daugirdiškių kaimo simbolį –Šv. Jono Nepamuko koplytstulpį.

Paskaita „Sumanus informacijos vartotojas — misija (ne) įmanoma?“

Pirmadienį mokymo centro skaitykloje taip pat vyko bibliotekininkės Agnės Nausėdaitės paskaita apie informacinį raštingumą „Sumanus informacijos vartotojas — misija (ne) įmanoma?“

Šią temą Agnė pasirinko todėl, kad šiuolaikinio žmogaus kasdienybė yra neatsiejama nuo informacijos. Ją vartojame kiekvieną dieną, dideliais kiekiais, įvairiomis formomis, dažnu atveju nesusimąstydami ir neįvertindami, kas ją sukūrė, kokiu tikslu, ar tai patikima. Esame ne tik aktyvūs informacijos priėmėjai—vartotojai, tačiau ir naujo turinio kūrėjai. Informacinio (kartu ir medijų) raštingumo mokymosi svarbą jau ne vienerius metus akcentuoja tokios pasaulinės organizacijos kaip UNESCO, IFLA ir daugelis kitų.

Paskaitos metu bibliotekininkė Agnė taip pat parodė,  kaip ieškoti informacijos, kaip išgryninti temą, pasitelkiant probleminio klausimo ar minčių žemėlapio metodus. Pranešėja supažindino, kur rasti patikimą informaciją ir kaip naudotis bibliotekų paieškos sistemomis. Paskaitos metu buvo aptarta ne ką mažiau svarbi tema — etiškas informacijos naudojimas: autorių teisių apibrėžimai, autorių teisių objektai, kūrybinių bendrijų licencijos,  išteklių filtravimas pagal licencijas Google ir Youtube paieškos sistemose.

Dalijimosi patirtimi renginys „Moki žodį – žinai kelią“

Antradienį kalbų metodinės grupės iniciatyva vyko gerosios patirties sklaidos renginys, kuriame dalyvavo įvairių metodinių grupių nariai. Šiais metais mokymo centre gausu įvairių projektų, mokytojai vyko į stažuotes, buvo organizuota edukacinė kelionė į Ispaniją, tad pagrindinis renginio tikslas buvo pasidalinti žiniomis, įgytomis kelionių metu bei įvardinti sunkumus, kilusius dėl kalbos nemokėjimo ar atvirkščiai, pasidžiaugti savo užsienio kalbos žiniomis. Renginio metu taip pat buvo dalinamasi mintimis apie užsienio kalbų mokymosi svarbą, kalbėta apie įvairių kalbų mokymo(si) patirtis,  keliones.

Dalyviai trumpai pristatytė savo veiklas išvykų metu bei atsinešė po kelias nuotraukas, geriausiai atspindinčias jų kelionės įspūdžius. Renginys vyko prie arbatos, susirinkę galėjo atsipalaiduoti ir be įtampos dalytis įspūdžiais bei prisiminimais. Pasakojimą pradėjo labiausiai patyrusi kelionėse projektų koordinatorė Kristina, kuri dalijosi įspūdžiais apie keliones į Latviją, Turkiją, Ispaniją. Jai antrino kartu vykusios matematikos mokytoja Rasa bei anglų kalbos mokytoja Giedrė. Pavaduotoja  Marija su anglų kalbos mokytoja  Indre pasakojo apie patirtus sunkumus ir džiaugsmus Lenkijoje. Ispanų kalbos mokytojas Algimantas su malonumu prisiminė edukacinę kelionę į Ispaniją. Biologijos mokytoja Rasa dalijosi stažuotės patyrimais Olandijoje, o anglų kalbos mokytoja Janina - Maltoje. Renginį baigė anglų kalbos mokytoja Birutė pasakojimu apie kelionę į Gruziją. Mokytoja taip pat pasidalino informacija, gauta konferencijų metu.

Dalyviai taip pat prisiminė, kad, pagal Europos Sąjungos kalbų politiką, gimtoji kalba yra reikalinga identitetui, anglų kalba – komunikacijai, o norint būti tikru europiečiu, reikia mokėti dar bent vieną ar dvi kitas kalbas. Susirinkę priėjo prie išvados, kad besimokant kalbos susipažįstama su įvairiomis kultūromis, lavinama atmintis, ugdomas kūrybiškumas, išmokstama efektyviau spręsti problemas, taip pat tampa lengviau keliauti.

Vilniaus miesto suaugusiųjų mokyklų kūrybinės stotelės

„Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“

Trečiadienį į bendrą renginį  „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“ visas Vilniaus miesto suaugusiųjų ugdymo įstaigas pakvietė Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras.

Kelionę pradėjo ir susirinkusius pasveikino Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro direktorė Natalija Kimso. Sveikinimo žodžius tarė ir kitų mokymo įstaigų direktoriai. Vėliau dalyviai gavo kelionės maršrutus ir pradėjo keliauti. Iš pradžių Bitės SMC atsidūrė vandenų pasaulyje. „Meniniai ekologinių problemų sprendimai – kelionė į vandenų pasaulį“ – taip vadinosi Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro stotelė, kurioje besimokantieji pasijuto tikrais kūrėjais ir sukūrė menines instaliacijas iš atliekų.

Po to sustojo „Šelmiškos poezijos“ stotelėje (Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija), kurioje analizavo H. Radausko eilėraštį „Malda į blondinę“. Su „keliaujančiomis dainomis“  dalyviai susipažino „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos stotelėje.

Vėliau kupini įvairių minčių ir emocijų besimokantieji sustojo informacinių technologijų kabinete ir mokėsi įamžinti kelionių įspūdžius darydami panoramines nuotraukas (Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras).

Vakaronės pabaigoje dalyviai dalinosi kelionės po mokymosi pasaulį įspūdžiais, o mokytojai, kurie organizavo ir vedė stoteles, gavo padėkos raštus.  

Edukacinė ekskursija Valdovų rūmuose „Radvilos. Kunigaikščių istorija ir paveldas"

Ketvirtadienio vakarą besimokantieji vyko į Valdovų rūmus. Čia dabar eksponuojama paroda, kuri susipažindina su turtingiausia ir įtakingiausia Lietuvos didikų  gimine – kunigaikščiais Radvilomis. Parodoje galima pamatyti daugiau nei 350 eksponatų, surinktų iš bemaž 40 atminties institucijų muziejų, bibliotekų, archyvų, bažnyčių, vienuolynų ir privačių kolekcijų, esančių septyniose pasaulio valstybėse – Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Šventojoje Žemėje (Jeruzalėje).

Įtraukus ir be galo įdomus gidės pasakojimas padėjo ekskursijoms dalyviams keliauti po įvairias epochas ir amžius, leido susipažinti su žymiausiais Radvilų giminės atstovais bei jų nuopelnais Lietuvos valstybei, kultūrai, menui ir mokslui. Vienoje iš salių rodomos vertybės yra tikras meno ir istorijos lobynas: įspūdingi Barboros Radvilaitės portretiniai atvaizdai, XVI a. su Radvilomis susiję reikšmingi dokumentai (tarp kurių yra ir Barbaros Radvilaitės bei Žygimanto Augusto laiškai), spaudiniai, Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio rūpesčiu raižytojo bei kartografo Tomo Makovskio XVI–XVII a. sandūroje sukurtas unikalus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis, rūbai, ginklai, juvelyriniai dirbiniai ir pan.

Ekskursija - tikra kelionė laiku į praeitį, kurios besimokantieji ilgai nepamirš.

Angelų vėlimo dirbtuvės

Penktadienio vakarą į mokymo centro organizuojamas dirbtuves gausiai susirinko besimokantieji (kai kurie iš jų atvyko kartu su šeimomis) bei mokymo centro darbuotojai. Šiais mokslo metais į angelų vėlimą taip pat įsitraukė ir formaliojo ugdymo klasių mokiniai. Technologijų mokytojos Stasės padedami vieni vėlė angeliukus, kiti apvėlė ir dekoravo burbulus.

Dirbtuvių metu nuvelti 29 maži balti angeliukai ir 9 kalėdiniai žaisliukai keliaus į Kalėdinę labdaros mugę, kurią gruodžio 1 d. organizuoja viešbutis Vilnius Grand Resort kartu su Mamų unija. Gabrielės Petkevičiatės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro bendruomenė jau trečią kartą dalyvauja šioje gerumo akcijoje ir prisideda prie onkologinėmis ligomis sergančių vaikų svajonių išsipildymo.

© Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras