Centrum Edukacji Dorosłych im. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės w Wilnie zostało założone w 1994 r. według modelu duńskiego FYN’S szkół ludowych. W 1998 r. Centrum nadano imię Gabrielės Petkevičaitės- Bitės. Gabrielė Petkevičaitė- Bitė – była znaną pisarką litewską, działaczką społeczną, która związana była z działalnością pedagogiczną.  W 1926 r. zapoczątkowała kursy dla dorosłych.

Centrum Edukacji Dorosłych zapewnia kształcenie początkowe i podstawowe. Zajęcia odbywają się w językach litewskim i rosyjskim. Oprócz oferty szkolnej prowadzimy Kwalifikacyjne Kursy :

  • Języki obce (angielski, hiszpański, włoski, niemiecki)
  • Kursy informatyczne
  • Modelowanie i szycie odzieży
  • Tańce latynoamerykańskie (liniowe, w parach)

Centrum Edukacji Dorosłych wyposażone w nowoczesne technologie, w procesie nauczania stosuje się tradycyjnych i nietradycyjnych metod nauczania. Kadra nauczycielska posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne i metodyczne, co ma szczególne znaczenie dla jakości procesu dydaktycznego, która stale podnosi kwalifikacje, uczestnicząc na szkoleniach krajowych i międzynarodowych.  Trwa stała współpraca z partnerami od projektów z różnych krajów Europy.

Motto Centrum Edukacji Dorosłych - „Uczyć się nigdy nie jest za późno“.