Pagrindinio ugdymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centre tvarkos aprašas

 Neformalusis suaugusiųjų švietimas
Veiklos uždarose vietose, laikantis nustatytų saugumo sąlygų, vyksta kontaktiniu būdu.
Suaugusiųjų neformalusis švietimas kontaktiniu būdu galimas tik tiems, kurie yra pasiskiepiję, persirgę arba reguliariai testuojasi.

Neformalusis suaugusiųjų švietimas Bitės SMC organizuojamas vadovaujantis Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 1-2072.

Mokestis už mokymąsi (19 mokymosi savaičių).
Į kainą įskaičiuotas 4,34 Eur administracinis mokestis.

Mokestis gali būti perskaičiuojamas dėl pasikeitusio kursantų arba/ir pamokų skaičiaus.