Šių metų birželį, bendradarbiaujant keturioms organizacijoms – Švietimo inovacijų perkėlimo centrui (Latvija), atviros visuomenės tyrimų institutui (Estija), Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centrui (Lietuva) ir pasaulio jūreivystės Universitete (Švedija), pradėtas įgyvendinti Nordplus Adult projektas „Nerimo išgyvenimo strategijos, padedančios gerinti suaugusiųjų gyvenimo kokybę pandemijos metu” (Nr. NPAD-2022/10102).
Pagrindinis šio projekto tikslas yra mažinti galimas emocines COVID-19 pandemijos pasekmes.
Covid-19 pandemija labai neigiamai paveikė daugybės žmonių darbinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, todėl pablogėjo veik kiekvieno iš mūsų emocinė gerovė. Daugiau negu dvejus metus daugiau ar mažiau buvo dirbama nuotoliniu būdu, sumažėjo socializacijos galimybės, mokymasis vyko namuose, o tai yra nemažas iššūkis bei stresas, kurio pasekmes jaučiame ir dabar, jau pasibaigus pandemijai bei susidūrus su naujomis grėsmėmis bei iššūkiais.
Emocinio streso bei išgyvenamo nerimo metu labai svarbu parama iš aplinkos, o ypač svarbus tampa įmonės, kurioje dirbama, vadovų supratimas bei gebėjimas sudaryti palankias psichoemocines ir psichosocialines sąlygas savo darbo aplinkoje ir savo komandoje. Tačiau įmonių vadovai ne visada turi pakankamai žinių ir įgūdžių, kaip suvaldyti didelį darbuotojų stresą bei nerimą ir tuo pačiu užtikrinti, kad įmonė pasiektų susiplanuotus darbinius tikslus.
Todėl pagrindinis šio projekto tikslas yra mažinti neigiamas COVID-19 pandemijos pasekmes, didžiausią dėmesį skiriant įvairių įmonių vadovų gebėjimams vadovauti komandai ypač didelės emocinės rizikos aplinkoje. Būtent tada labai svarbiais uždaviniais tampa nerimo sumažinimas, darbuotojų emocinės gerovės stiprinimas, teigiamos psichoemocinės ir psichosocialinės aplinkos darbo vietoje kūrimas.
Numatomi projekto rezultatai: sukurta ir išbandyta unikali, sisteminga, gerai apgalvota ir lengvai pritaikoma mokymų programa, skirta įvairių įmonių vadovų kompetencijoms tobulinti, siekiant sėkmingai valdyti komandą, mažinant po pandemijos išlikusį nerimą ir gerinant darbuotojų gerovę, taip užtikrinant teigiamą psichoemocinę ir psichosocialinę aplinką darbo vietose. Taip pat vienerių metų projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus siekiama užtikrinti, kad programa ar tam tikri jos elementai būtų naudojami suaugusiųjų švietime. Bus siekiama parengti specialistus, kurie įgyvendins sukurtą mokymo programą bei vykdys praktinius mokymus įvairių įmonių vadovams.

Projekto trukmė: 2022 m. birželio mėn. – 2023 m. spalio mėn.
Projekto koordinatorius: NVO Švietimo inovacijų perkėlimo centras (Latvija)