Mokymo centro vizija

Vizija – moderni ir atvira Vilniaus miesto suaugusiųjų švietimo institucija, užtikrinanti formaliojo bei neformaliojo mokymosi prieinamumą bei ugdymo kokybę visiems, siekiantiems įgyti naujų reikalingų žinių, gebėjimų bei kompetencijų, nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, socialinės padėties ir įsitikinimų.

Mokymo centro misija

 • suteikti galimybes įvairių gebėjimų ir polinkių asmenims mokytis pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas;
 • puoselėti asmenybės savišvietą ir saviraišką;
 • puoselėti mokymosi visą gyvenimą idėją;
 • užtikrinti kiekvieno besimokančiojo tobulėjimą saugiose ir moderniose edukacinėse aplinkose;
 • ugdyti brandžią,  pilietišką, aktyvią asmenybę.

Centro filosofija – niekada nevėlu mokytis visiems kartu.

Strateginis prioritetas – kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas skirtingų poreikių suaugusiems besimokantiesiems

Mokymo centro vertybės

 • Pilietiškumas
 • Tolerancija
 • Bendradarbiavimas
 • Tobulėjimas
 • Pareigingumas
 • Atsakomybė

Mokymo centro logotipas

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro logotipas

Mokymo centro vėliava

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro vėliava sudaro sidabrinio audeklas ir Bitės SMC logotipas jo centre. Vėliavos proporcijos - 3:5, logotipo aukštis - 2/3 vėliavos aukščio. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės SMC vėliava

Himnas

Stebuklinga ta šalis,
Dūzgia mokslo avilys.
Saulė kyla vėl ir leidžias,
Čia kiekvienas naujas veidas vėl ateina su viltim
Sužinot, patirt, pažint.

Jeigu tu nežinai, ar svajoti gali,
Mūsų centras padės visada.
Būk ryžtingas, kantrus, neški meilę širdy,
Mūsų žinios tebus Jums šviesa.

Mokslas - ilgas labirintas,
Kur ne vienas pasiklys.
Bitės mokymo centre žinios pasitiks tave,
Rasi tu savus kelius ir pasaulis taps gražus.

Jeigu tu nežinai, ar svajoti gali,
Mūsų centras padės visada.
Būk ryžtingas, kantrus, neški meilę širdy,
Mūsų žinios tebus Jums šviesa

Mūsų centro darniam avily mes Europos dalelė šviesi.

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras įkurtas 1994 metais. Per tą laiką  keitėsi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, ugdymo programos, mokiniai, mokymosi poreikiai, mokytojai, jų kvalifikacija ir darbo bei mokymosi sąlygos, todėl mokymo centras  sukaupė didžiulę darbo su suaugusiais žmonėmis patirtį. Šią patirtį kasdien naudoja mokydami mokinius ir klausytojus.

Per pastaruosius darbo metus ne kartą pastebėta, kad baigę ugdymo programą mokiniai rekomenduoja mokymo centrą savo draugams ir pažįstamiems kaip įstaigą, kurioje dirba  patikimi ir kvalifikuoti specialistai. Mokytojai kvalifikaciją tobulina Lietuvos ir užsienio ugdymo įstaigose, daug padeda Erasmus+, Grundvig projektai, kurių metu mokytojai gilina ne tik dalykines, bet ir užsienio kalbų žinias.

Dažnai  buvę mokiniai grįžta į mokymo centrą gilinti žinių ar išmokti naujų dalykų, ypač užsienio kalbų, darbo kompiuteriu subtilybių, rankdarbių.

Mokymo centre mokosi ne tik jauni, vidurinės mokyklos nebaigę mokiniai, bet ir vyresni žmonės, norintys įgyti naujų įgūdžių ar šiaip gerai praleisti laiką. Teko girdėti, kad žmonės atėję mokytis į mokymo centrą pasikeičia: tampa linksmesni, daugiau bendrauja šeimoje ir su aplinkiniais.

Daug galimybių suaugusiems mokytis suteikia neformalusis švietimas. Tai puiki galimybė  mokytis,  papildomai įgyti bendrųjų kompetencijų, kurios atveria perspektyvas karjerai, bei saviraiškai ugdytis. Bitės SMC galima šokti ir sportuoti, tapyti ant šilko, megzti, siūti, velti vilną bei mokytis pasirinktą užsienio kalbą (anglų, ispanų, italų). Suteikiama erdvė ir parodoms. Mokymo centre sukurta jauki mokymosi ir darbo  aplinka,  sudaromos sąlygas mokiniams mokytis jiems patogiu metu.

Besimokančiųjų patogumui veikia skaitykla. Čia galima paskaityti laikraščių, knygų, pasinaudoti internetu ar maloniai pabendrauti prie kavos ar arbatos puodelio.

Jei reikia, galima pasinaudoti socialinio pedagogo ir psichologo paslaugomis.

Mokymo centre nuolat vyksta daug renginių. Suaugusiųjų švietimo savaitės ir įvairių švenčių išvakarėse organizuojami koncertai, susitikimai su žymiais žmonėmis, vakaronės, atviros pamokos, parodos. Tai puiki galimybė mokiniams parodyti savo talentus.

Informacija apie mokymo centro veiklą skelbiama Bitės SMC interneto svetainėje, Facebook paskyroje.