Pirmas 2022 metų mėnuo atnešė puikią naujieną mokymo centrui. Džiaugiamės, didžiuojamės, kad dalyvavome 2021 metų „Erasmus+“ akreditacijų konkurse ir tapome viena iš 5 suaugusiųjų švietimo organizacijų, kurioms suteikiama programos „Erasmus+“ akreditacija 2022 02 01 – 2027 12 31 laikotarpiui.
„Erasmus“ akreditacija yra tarsi tarptautinio mobilumo narystės kortelė. Akreditacija užtikrina stabilų finansavimą. Turint „Erasmus+“ akreditaciją, kiekvienais metais galima lengvai paprašyti lėšų naujai darbuotojų mobilumo veiklai. „Erasmus+“ akreditacija leidžia išbandyti naujus dalykus: naujo tipo veiklą, naują partnerių organizaciją – be jokio streso rašant išsamią paraišką kiekvienais metais.
https://erasmus-plius.lt/naujienos/svietimas/skelbiami-2021-m-erasmus-akreditaciju-svietimo-srityje-konkurso-rezultatai/

Taigi, Bitės SMC penkerius metus įgyvendins įvairias veiklas, siekdama tiek organizacijos tarptautiškumo, tiek kitų strateginių tikslų. Trumpai pristatome Bitės SMC poreikius, tikslus, būsimus dalyvius bei numatomus rezultatus įgyvendinant akreditaciją.

BITĖS SMC POREIKIAI ĮGYVENDINTI ILGALAIKĮ AKREDITACIJOS PROJEKTĄ

Vienas iš pagrindinių mokymo centro iššūkių šiuo metu yra vis didėjantis norinčių mokytis migrantų skaičius–šie besimokantieji turi tikrai labai įvairių poreikių bei tikslų: jie norėtų greičiau ir efektyviau išmokti lietuvių kalbą, įgyti formaliojo ugdymo išsilavinimo diplomą, lankyti įvairius jiems svarbius neformaliojo ugdymo mokymus. Visus juos vienija tikslas kuo sėkmingiau integruotis jiems nepažįstamoje kultūroje, mokytis bei susirasti darbą, tuo pačiu įveikiant įvairius iššūkius: švietimo, socialinius, psichologinius, ekonominius. Dažnai mokymo centras yra viena svarbiausių vietų, kurioje migrantai ieško įvairios paramos, randa naują bendruomenę, įsigyja draugų ir taip pamažu integruojasi į visuomenę. Bitės SMC tik bando kurti vieningą strategiją kaip dirbti su migrantais: kokias neformaliojo ugdymo programas galėtų inicijuoti švietimo įstaiga, kaip būtų galima patobulinti formaliojo ugdymo programas, kad jos tiktų migrantų mokymui, kaip ugdyti mokytojų kompetencijas dirbti daugiakultūrėse ir įvairiakalbėse aplinkose plėtojant įtraukųjį ugdymą.

AKREDITACIJOS TIKSLAI

Per penkerius akreditacijos įgyvenimo metus Bitės SMC siekia įgyvendinti šiuos tikslus:

  1. Sėkmingai integruoti migrantų kilmės jaunuolius bei suaugusiuosius į Bitės SMC, bendruomenę bei visuomenę.
  2. Teikti metodinę ugdymo organizavimo pagalbą Bitės SMC suaugusiųjų mokytojams, dirbantiems su migrantais.
  3. Tobulinti suaugusiųjų mokytojų kompetencijas dirbti daugiakultūrėse ir įvairiakalbėse aplinkose, taikant įtraukiojo ugdymo metodus.
  4. Sukurti mokymosi modelį, atitinkantį migrantų mokinių poreikius ir siekiantį jų asmeninės ūgties.
  5. Sukurti skaitmeninę metodinę priemonę, apibendrinančią akreditacijos laikotarpiu įgytas žinias.
  6. Skatinti kokybišką ir atitinkantį suaugusiųjų švietėjų poreikius tarptautinį mobuilumą.

DALYVIAI

Preliminariai numatoma, kad kiekvienais metais kvalifikaciją įvairiose Europos šalyse kels bent po vieną lietuvių kalbos mokytoją, kitų formaliojo švietimo disciplinų mokytoją, administracijos atstovą, pagalbos mokiniui specialistą. Per visa projekto įgyvendinimo laikotarpį kvalifikaciją tobulins 20 Bitės SMC darbuotojų.

REZULTATAI

Pagrindinis tikslas yra sėkmingai integruoti migrantų kilmės jaunuolius bei suaugusiuosius į Bitės SMC, bendruomenę bei visuomenę. Labai svarbu, kad kasmet mokymuose dalyvautų skirtingų sričių Bitės SMC specialistai ir visi kartu galėtų parengti praktinius ir ilgalaikius rezultatus – naudingą metodinę medžiagą, rekomendacijas, pasiūlymus kaip tobulinti ugdymo procesą, sukurti mokymosi modelį, atitinkantį migrantų mokinių poreikius ir siekiantį jų asmeninės ūgties.

Pirmosios veiklos prasidės jau 2022 vasarą. Sekite informaciją Bitės SMC „Facebook“ ir internetiniame puslapyje.
Labai džiaugiamės ir su nekantrumu laukiame būsimų naujų galimybių mokytis ir tobulėti!

Šis projektas yra finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
„Šis tekstas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”