Vadovaujantis 2011 m. liepos 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 40-551 „Dėl duomenų apie Vilniaus miesto savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojų darbo užmokestį teikimo ir skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašo tvirtinimo“ rasite čia arba http://www.vilnius.lt/ ->Personalas -> Darbo užmokestis -> Švietimo įstaigų darbuotojų atlyginimai -> Suaugusiųjų mokyklos ir suaugusiųjų mokymų centrai ->Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras.