Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės - Bitės suaugusiųjų mokymo centras kviečia Jus mokytis vokiečių kalbos moduliniu būdu. Modulis skirtas žmonėms, norintiems pradėti mokytis vokiečių kalbos arba pagilinti jau turimas žinias bei pritaikyti jas praktiškai.

Ugdymo tikslas - ugdyti besimokančiųjų vokiečių kalbos komunikacinę bei tarpkultūrinę kompetencijas, suteikiančias galimybę vartoti kalbą įvairiomis temomis; ugdytis toleranciją ir kūrybingumą.

Išmoksite bendrinės, šnekamosios ir rašomosios kalbos. Užsiėmimų metu lavinamos pagrindinės kalbinės veiklos rūšys: klausymas, kalbėjimas, skaitymas ir rašymas.

Prieš pradedant mokytis atliekami žinių patikrinimo testai, padedantys nustatyti žinių lygį, kad mokantis būtų pasiektas geriausias rezultatas.