Šiuolaikiniame pasaulyje mokėti užsienio kalbą yra būtina. Keleto kalbų mokėjimas – neįkainojama vertybė ir pranašumas. Besiplečiant mūsų akiračiui ir atsirandant daugiau galimybių keliauti, studijuoti bei gyventi visoje Europoje, ateina laikas mokytis keleto užsienio kalbų.

Jei norite pradėti mokytis anglų kalbos ar patobulinti jau turimas užsienio kalbos žinias, įgyti darbui reikalingos kalbos įgūdžių, ar turite kitų su kalbų mokymusi susijusių poreikių, kviečiame mokytis bendrinės anglų kalbos modulių pradedančiųjų ir pažengusiųjų grupėse. Tai praktiniai anglų kalbos moduliai, lavinantys visus kalbinius įgūdžius. Pamokų metu kalbėjimo praktikai skiriama nemaža laiko dalis. Gramatinė medžiaga pristatoma glaustai, bet vaizdžiai ir sistemingai. Lavinamas suvokimas iš klausos, turtinamas žodynas, tobulinami skaitymo bei rašymo įgūdžiai. Į grupes suskirstome pagal anglų kalbos žinių lygį, kuris nustatomas atlikus žinių patikrinimo testą ir/arba individualaus pokalbio metu. Lygio nustatymas ir skirstymas į grupes vyksta registracijos metu.

A1(beginner) Šis anglų kalbos kursas skirtas suaugusiems, kurie visai nemoka anglų kalbos ir nori pradėti jos mokytis. Mes Jus mokysime prisistatyti, papasakoti apie save ir savo šeimą, socialinę aplinką, darbą, pomėgius, laisvalaikį, išsakyti nuomonę, dėstyti teiginius, įvardinti savaitės dienas ir mėnesius, turėsite galimybę įgyti elementarių gramatikos žinių, sudaryti klausimus ir į juos atsakyti esamuoju bei būtuoju laiku, minimaliai susikalbėti anglų kalba.

A2 (elementary) Šis kursas tinka tiems, kurie gali užmegzti minimalų pokalbį anglų kalba, tačiau jaučia, jog trūksta žodžių arba sunku suformuluoti sakinį, yra kažkada studijavę, bet pamiršę anglų kalbą arba mokęsi savarankiškai. Šių užsiėmimų metu bus daug kartojimo, tačiau mokomoji medžiaga bus platesnė bei išsamesnė nei pirmaisiais mokymosi metais.Turėtumėte suprasti pašnekovą ir susikalbėti parduotuvėje, restorane, mokėti nurodyti kryptis, bendrauti kasdienėmis temomis, susijusiomis su darbu, šeima, buitimi.

A2-B1 (pre-intermediate) lygio kursas tinkamas jau gebantiems savarankiškai sudaryti sakinius, užmegzti bei pabaigti pokalbį, dalyvauti kitose nesudėtingose socialinėse situacijose. Turėsite galimybę ne tik įtvirtinti jau išmoktus paprastuosius laikus bei nesudėtingas gramatines struktūras, bet išmoksite ir naujų, ženkliai praturtinsite žodyną, baigę šį kursą galėsite savarankiškai skaityti tiek grožinio, tiek informacinio pobūdžio tekstukus, tiek raštu, tiek žodžiu reikšti savo mintis.Vis dėlto, kalbant kai kuriomis, sudėtingesnėmis temomis, žmogus negali laisvai reikšti minčių, dar trūksta platesnio žodyno.

B1 (intermediate) Šis kursas atitinka pagrindinės mokyklos užsienio kalbos baigimo programą. Baigę šį kursą turėtumėte gebėti bendrauti su užsieniečiais įvairiose socialinėse situacijose, reikšti mintis įvairiomis temomis, diskutuoti, suprasti kitus, pasakoti apie savo asmeninę patirtį, išsakyti lūkesčius, užsibrėžtus tikslus, skaityti anglų kalba parašytas knygas bei puikiai, paprastai, bet taisyklingai anglų kalba rašyti įvairaus tipo laiškus. Mokysitės sudėtingų gramatinių struktūrų, gilinsitės į įvairias veiksmažodžio laikų vartojimo subtilybes.

B2 (upper-intermediate) Šis kursas atitinka vidurinės mokyklos užsienio kalbos baigimo programą ir dar labiau praplečia žodyną, kurį sudaro įvairių temų ir plačios specializacijos terminai. Baigę šiuos užsiėmimus, turėtumėte gebėti laisvai reikšti nuomonę, improvizuoti pokalbio metu, rengti prezentacijas, diskutuoti, skaityti autentišką įvairaus žanro literatūrą, nuosekliai rašyti įvairaus tipo laiškus.

Anglų verslo kalbos kursas (B1-B2 lygio)Šis kursas skirtas norintiems anglų kalbos žinias gilinti darbo reikalais, tad šio kurso metu daugiausia dėmesio skiriama profesinei kalbai bei įvairioms darbinėms situacijoms. Mokymų metu nagrinėjamos pagrindinės komunikacinės frazės, kurias vartojame skirtingose situacijose: susirinkimuose, derybose, prezentacijose, darbo pokalbio metu. Išmoktą žodyną stengiamės pritaikyti praktiškai sukurtų situacijų metu („Case Study“). Aiškinamės, kuo skiriasi šnekamoji bei rašytinė kalba (laiškai, ataskaitos, CV ir pan.), nagrinėjame kultūrinių skirtumų įtaką verslui. Gramatika nelieka visiškai užmiršta – priklausomai nuo einamos temos pakartojamos atitinkamos gramatinės struktūros.
Į šiuos kursus kviečiami žmonės, jau turintys bent B1 lygio žodyną.

Anglų kalbos gramatikos grupė Gramatikos grupė skirta žmonėms, kurie neblogai moka šnekamąją anglų kalbą (ją gana laisvai vartoja pre-intermediate, intermediate ar upper intermediate lygiu), bet turi gramatikos spragų. Tokie žmonės dažniausiai kalbą išmoko išvykę į užsienį, naudodamiesi kompiuterinėmis technologijomis, bendraudami su užsieniečiais ar kitomis panašiomis aplinkybėmis. Tokiu būdu išmokę užsienio kalbą žmonės nesijaučia saugūs, nes nėra įsitikinę, ar taisyklingai ją vartoja. 

Numatomos temos: artikeliai, veiksmažodžių laikai, įvairūs šalutiniai sakiniai, prielinksniai, klausimų sudarymas, netiesioginė kalba, skyryba, formalios bei neformalios kalbos vartojimo ypatumai.