ErasmusPlus smpf

“Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centras įgyvendina
ERASMUS+ KA1 PROJEKTĄ
„NAUJI IŠŠŪKIAI MOKANT SUAUGUSIUOSIUS ANGLŲ KALBOS IR SKATINANT KŪRYBINĮ VERSLUMĄ“ Nr. 2015-1-LT01-KA104-013046

Veikla: personalo mobilumas, kvalifikacijos tobulinimo kursai
Projekto pradžia: 2015 - 06 – 01
Projekto pabaiga: 2016 - 06 – 01

Projekte dalyvaujančios šalys: Švedija, Didžioji Britanija, Lietuva, Malta, Kipras.

PROJEKTO TIKSLAI:

 1. padėti anglų kalbos mokytojams įsisavinti naujus mokymo metodus ir įrankius, tobulinti anglų verslo kalbos mokymo metodologiją;
 2. užtikrinti švietėjams ir besimokantiesiems galimybes įgyti verslumo bei ekonomikos žinių ir įgūdžių;
 3. tobulinti organizacijos įvaizdį bei plėsti disciplinų pasiūlą, remiantis Europos šalių patirtimi;
 4. kurti ir tobulinti suaugusiųjų švietimo paslaugas Bitės SMC, organizuojant su verslumo ugdymu, karjeros planavimu, specializuotomis anglų kalbos žiniomis verslo srityje susijusias programas;
 5. siekti geriau pažinti Europos kultūrą, skatinti švietimą daugiakultūrinėje aplinkoje, suteikti mokytojams ir besimokantiesiems žinių apie Europos švietimo kontekstą.

PROJEKTO REZULTATAI:

 1. geresnės mokytojų ir besimokančiųjų kalbinės, sociokultūrinės, tarpkultūrinės, verslumo ir asmeninės kompetencijos;
 2. naujų mokymo programų, susijusių su anglų verslo kalba, karjeros konsultavimu, verslumo ugdymu kūrimas;
 3. naujas Bitės SMC įvaizdis bei atnaujintos programos, remiantis Europos šalių patirtimi, geresni rezultatai organizacijos tarptautiškumo plėtros srityje;
 4. geresnės personalo, vykdančio projektą, mokėjimo mokytis, komunikavimo, socialinės, kūrybiškumo, asmeninės kompetencijos;
 5. didesnė organizacijos patirtis tarptautinių projektų administravimo srityje;
 6. bendradarbiavimas su suaugusiųjų švietimo institucijomis iš įvairių Europos šalių, mokymo turinio ir būdų pasikeitimai remiantis įgyta tarptautine patirtimi.

PROJEKTO SKLAIDOS VEIKLOS: praktiniai seminarai specialistams ir besimokantiesiems iš visos Lietuvos, internetiniai dienoraščiai, „Facebook“ puslapis, informaciniai stendai, senų mokymo programų tobulinimas ir naujų sukūrimas.

Indrė Adomaitienė: „siūlau paklausyti maltiečių kalbos. Mokyklos direktorė trumpai prisistato bei perduoda linkėjimus jums :)“ gpbiteindreanglu.wordpress.com

Rasa Dauguvietytė: „šie mokymai - puiki galimybė susipažinti su karjeros planavimo Kipre ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje. Ketinu pritaikyti įgytą patirtį karjeros orientavimo srityje ir kuriant naujas programas Bitės SMC“ gpbitekarjera.wordpress.com

Janina Maldžiūtė: “Dvi savaitės mokantis anglų verslo kalbos Jungtinėje Karalystėje Škotijoje, Edinburge buvo nepakartojama profesinė ir asmeninė patirtis” gpbitejaninaanglu.wordpress.com

Mindaugas Geryba: “Mokymai Švedijoje buvo labai informatyvūs ir įdomūs. Nekantrauju pritaikyti naujas žinias organizuojant Bitės SMC veiklą” bitessmcmindaugas.wordpress.com

 

VILNIAUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS–BITĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRAS
www.facebook.com/Bites.smc
 

 Erasmus+  Švietimo Mainų Paramos Fondas  Gabrielės Petkevičaitės-Bitės SMC

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.“
„Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”

 

Programa: ERASMUS+
Veikla: Besimokančiųjų ir personalo mobilumas
Sutarties numeris: 2015-1-LT01-KA104-013046
Projekto pavadinimas: „Nauji iššūkiai mokant suaugusiuosius anglų kalbos ir skatinant kūrybinį verslumą“
Projekto pradžia: 2015 - 06 – 01
Projekto pabaiga: 2016 - 06 – 01
Projekto trukmė: 12 mėnesių.
Projekte dalyvaujančios šalys: Danija, Didžioji Britanija, Lietuva, Malta, Kipras.
Veiklos tipas: kvalifikacijos tobulinimo kursai.
Dalyvių skaičius: 4

 

Projekto santrauka Šiuo metu labai populiari neformalios veiklos sritis yra anglų verslo kalba. Antroji sritis yra susijusi su poreikiu formuoti naują organizacijos įvaizdį bei besimokančiųjų siekimu įgyti ekonomikos bei verslumo žinių. Bitės SMC mokiniai nori ne tik įdomiai bei prasmingai mokytis, bet ir paversti savo hobi profesija. Mokymo centrui dirbant rinkos sąlygomis ir siekiant pritraukti kuo daugiau klientų, tampa ypač svarbu, kad darbuotojai, susiję su mokymo centro veiklų koordinavimu, kuo geriau išmanytų ekonominius bei verslo procesus. Todėl savo projektu siekiame formuoti naują organizacijos įvaizdį, tobulinti anglų kalbos ir verslumo mokymo ( - si) sritis. Šio projekto tikslai yra:

 1. padėti anglų kalbos mokytojams įsisavinti naujus mokymo metodus ir įrankius, tobulinti anglų verslo kalbos mokymo metodologiją;
 2. užtikrinti švietėjams ir besimokantiesiems galimybes įgyti verslumo bei ekonomikos žinių ir įgūdžių;
 3. tobulinti organizacijos įvaizdį bei plėsti disciplinų pasiūlą, remiantis Europos šalių patirtimi;
 4. kurti ir tobulinti suaugusiųjų švietimo paslaugas Bitės SMC, organizuojant su verslumo ugdymu, karjeros planavimu, specializuotomis anglų kalbos žiniomis verslo srityje susijusias programas;
 5. siekti geriau pažinti Europos kultūrą, skatinti švietimą daugiakultūrinėje aplinkoje, suteikti mokytojams ir besimokantiesiems žinių apie Europos švietimo kontekstą.

Remiantis organizacijos strateginiu planu ir atsižvelgiant į individualius projekto dalyvių kvalifikacijos kėlimo poreikius, dalyviai bus keturi mokytojai (du anglų kalbos ir du specialistai, koordinuojantys su karjeros ugdymu, technologijomis, mokymo centro įvaizdžiu, taikomuoju menu susijusias veiklas). Siekiame, kad organizacija įgytų specifinių žinių ir kompetencijų: anglų verslo kalbos, karjeros konsultavimo, verslumo, ekonomikos žinių naujų programų diegimui ir jų tinkamam vykdymui užtikrinti. Visos šios žinios ir kompetencijos yra būtinos norint įgyvendinti mokymo centro strateginius tikslus.

Planuojami projekto rezultatai:

 1. geresnės mokytojų ir besimokančiųjų kalbinės, sociokultūrinės, tarpkultūrinės, verslumo ir asmeninės kompetencijos;
 2. naujų mokymo programų, susijusių su anglų verslo kalba, karjeros konsultavimu, verslumo ugdymu sukūrimas;
 3. naujas Bitės SMC įvaizdis bei atnaujintos programos, remiantis Europos šalių patirtimi, geresni rezultatai organizacijos tarptautiškumo plėtros srityje;
 4. geresnės personalo, vykdančio projektą, mokėjimo mokytis, komunikavimo, socialinės, kūrybiškumo, asmeninės kompetencijos;
 5. didesnė organizacijos patirtis tarptautinių projektų administravimo srityje;
 6. bendradarbiavimas su suaugusiųjų švietimo institucijomis iš įvairių Europos šalių, mokymo turinio ir būdų pasikeitimai remiantis įgyta tarptautine patirtimi.

Vertinant projekto įgyvendinimą ir jo rezultatus, numatoma naudoti formalųjį ir neformalųjį vertinimą, Europass ir organizacijos specialiai sukurtus instrumentus. Numatomos organizuoti sklaidos veiklos (praktiniai seminarai specialistams ir besimokantiesiems iš visos Lietuvos, internetiniai dienoraščiai, „Facebook“ puslapis, informaciniai stendai, senų mokymo programų tobulinimas ir naujų sukūrimas) leis apie projekto rezultatus sužinoti įvairių šalių besimokantiesiems, mokytojams, švietimo organizatoriams. Šio projekto poveikis ir nauda ilgalaikėje perspektyvoje:

 1. naujų mokymo programų, geriau atitinkančių rinkos poreikius, organizavimas;
 2. padidėjusios galimybės mokytojams ir besimokantiesiems geriau ugdytis bendrąsias ir dalykines kompetencijas;
 3. neformaliu būdu įgytų mokymosi kompetencijų panaudojimas bei įvertinimas organizacijoje bei už jos ribų;
 4. mokytojo kvalifikacijos tobulinimas, pasinaudojant visoje Europoje esančiomis galimybėmis;
 5. nuoseklaus neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų kūrimas ir tobulinimas;
 6. atnaujintas mokymosi centro įvaizdis, mokymosi visą gyvenimą tęstinumo užtikrinimas, Europinės dimensijos įgyvendinimas.

 

Mobilumo veiklų tvarkaraštis:
Mobilumo dalyvio vardas/pavardė Šalis, į kurią vykstama Mobilumo pradžios data Mobilumo pabaigos data Mobilumo vizito tema
Indrė Adomaitienė Malta 2015 – 10 - 19 2015 – 10 - 30 Anglų verslo kalba
Rasa Dauguvietytė Kipras 2015 – 11 - 17 2015 – 11 - 23 Verslumo mokymai
Janina Maldžiūtė Didžioji Britanija     Anglų verslo kalba
Mindaugas Geryba Danija     Organizacijos įvaizdžio formavimas, verslumo skatinimas