Erasmus+  Švietimo Mainų Paramos Fondas  Gabrielės Petkevičaitės-Bitės SMC

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.“

„Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”

 

Projekto pavadinimas: Integracijos ir tolerancijos labui

Nr. 2015-1-IS01-KA204-013162

Projekto pradžia: 2015 – 09 – 01

Projekto pabaiga: 2017 – 09 – 01

Trukmė: 24 mėnesių.

Projekte dalyvaujančios šalys: Belgija, Islandija, Lietuva, Portugalija, Rumunija.

Projekto prioritetai:

  1. prisidėti prie Europos gyventojų kvalifikacijų ir gebėjimų plėtros;
  2. spręsti žemų pagrindinių įgūdžių pasiekimo problemą per efektyvesnių mokymo metodų taikymą;
  3. vystyti pagrindinius ir skersinius įgūdžius naudojant inovatyvius metodus.

 

PROJEKTO APRAŠYMAS

Imigrantų integracijos procesas paprastai pereina per laipsniškas kalbos išmokimo stadijas, taip pat kalbinė komunikacija apima ir vietinę kultūrą bei komunikaciją tarp skirtingų vertybinių sistemų.

Kalbos kursai ir kalbos testai yra skirti palaikyti imigrantų integraciją į priimančios šalies bendruomenę, abi pusės turi suvokti tiek savo pačių, tiek kitos pusės poreikius. Atsakas į besimokančiojo specifinius poreikius gali padidinti besimokančiojo motyvaciją mokytis kalbos, jų įvertinimą ko jie mokosi ir kaip tai, ko mokosi klasėje, galima pritaikyti išoriniame pasaulyje. Tačiau įsivaizdavimas, kad bet koks A2 kalbos kursas atitiks imigrantų poreikius ir bet koks įvertinimas A2 lygyje bus teisingas bei atitinkantis realybę, reiškia klaidingą kalbos mokymosi prigimties supratimą bei neteisingą kalbos esmės ir kalbos panaudojimo suvokimą.

Kalbos mokymasis išties reiškia įsiskverbimą į šalies kultūrinį mechanizmą, kuris apibrėžia individualų ir socialinį žmonių identitetą pradedant nuo pat giliausių šaknų, apima jų nuostatas ir įsivaizdavimus apie pasaulį, religingumą ir kasdienio gyvenimo veiksmus.

Kultūrinis identitetas ir etniniai skirtumai gali būti vertinami kaip reikšmės individualiam praturtinimui ir socialiniam įtraukimui. Taigi, atitinkamų instrumentų parinkimas mokant kalbų kitų tautybių žmones yra susijęs su jų lingvistine ir sociokultūrine integracija bei yra bet kurios švietimo sistemos, kuri moko kalbų tiek dėl „išgyvenimo“, tiek dėl pritapimo bendruomenėje, tiek dėl kultūrinio palikimo išsaugojimo, pagrindas.

Mūsų projektas yra susijęs su kontekstu, kuriame motyvacija mokytis antrosios kalbos (kylanti iš komunikacijos darbinėje aplinkoje poreikio) gali rodyti žymiai reikšmingesnį sociokultūrinės integracijos įsisąmoninimą per pačią kalbą.

Partnerių, įsitraukusių į šį projektą institucijos, yra suaugusiųjų mokymo centrai, jau turintys patirties mokant suaugusiuosius imigrantus raštingumo. Partneriai aktyviai prisideda prie projekto veiklų ir turi tuos pačius ketinimus suplanuoti metodologinę kalbos mokymo struktūrą siekiant atliepti imigrantų aiškius bei numanomus socio – mokymosi poreikius.

ISLANDIJA

Islandijos vėliava„Lygių galimybių centras“ – privati nevyriausybinė organizacija, įsteigta 2008 metais Hafnarfjordur mieste. Tai yra tarptautinė, ne pelno siekianti suaugusiųjų švietimo organizacija. Joje dirba 5 personalo darbuotojai, tačiau organizacija turi platų ryšių ir subrangovų tinklą įvairiose srityse. Vidutiniškai šioje organizacijoje mokosi apie 300 mokinių per metus, mokymosi disciplinos įvairios (kalbiniai įgūdžiai, kitų šalių kultūra ir kt.). Pagrindiniai organizacijos tikslai yra: didinti pažeidžiamų visuomenės grupių, kurios yra diskriminuojamos dėl savo rasės, tikėjimo, seksualinės orientacijos, žinomumą, padėti tokioms socialiai pažeidžiamoms grupėms kaip moterys, vaikai, imigrantai, neįgalieji ir kt.; stiprinti tuos visuomenės gyventojų sektorius, kuriems yra sunkiausia, didinat jiems lygias galimybes.

BELGIJA

Belgijos vėliava„UC Limburg“ – tai Diepenbeek mieste įsikūrusi aukštojo (tretinio lygio) mokymosi institucija, garsi savo aukštos kokybės mokymo lygiu, tyrimais ir indėliu į regioninį vystymąsi. Šioje organizacijoje yra siūloma pasirinkti iš daugiau kaip 30 bakalauro lygį suteikiančių ir iš visą gyvenimą trunkančios programos pasiūlos disciplinų, pagrindinis dėmesys yra skiriamas sveikatos apsaugai, socialiniam darbui, bizniui, mokytojų mokymui, mokslui bei technologijoms. Organizacijos prioritetai yra: regioninis vystymas, mišrus mokymas, mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimas, internacionalizavimas ir tyrimai. Ši organizacija yra švietimo tinklų visame pasaulyje narys ir glaudžiai bendradarbiauja su vietiniais, regioniniais ir šalies įstatymų leidėjais bei suinteresuotaisiais asmenimis.

PORTUGALIJA

Portugalijos vėliava„Arte-Via Cooperative“ yra suaugusiųjų švietimo institucija Portugalijoje, Lousa mieste. Tai – regioninė, kultūrinė, ne pelno siekianti asociacija, įsteigta 1999 metais, kurios nariai dirba savanoriais, ši organizacija turi senjorų universitetą ir siūlo užsiėmimus vyresniems žmonėms ir migrantams (tapybą, jogą, anglų kalbos pamokas, siuvinėjimą). Asociacija organizuoja tokias veiklas kaip skaitymo bendruomenės, tarptautiniai seminarai, rašymo konkursai, menų parodos. Ši organizacija vysto savo veiklą vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygiais. Arte – Via dirba meninėje srityje ir pagrindinis jos tikslas yra organizuoti kultūrinio vystymo veiklas, taip pat ji dalyvauja įvairiuose projektuose ir bendradarbiauja su panašaus profilio organizacijomis.

RUMUNIJA

Rumunijos vėliava„Tyrimų ir orientavimo išteklių centras“ Rumunijoje, Suceava mieste yra organizacija, užsiimanti konsultavimu, orientavimu, mokymo kursais studentams, mokytojams, tėvams. Ši organizacija sprendžia elgesio problemas, konsultuoja karjeros pasirinkimo klausimais. Taip pat šis centras padeda spręsti konfliktus, kurie kyla tarp žmonių, padėti žmonėms kurti tarpusavio santykius be konfliktų, vystyti socialinius įgūdžius ir tobulėti. Centras gali pasiūlyti suaugusiems bendruomenės nariams įvairius kursus bei medžiagą popierinėse bei elektroninėse laikmenose, pvz.: mokytojams – profesinio orientavimo mokymo kursus, besimokantiesiems – karjeros orientavimo bei konsultavimo paslaugas, įsitraukimo į įvairias veiklas bei mokymo projektus; tėvams siūlomi mokymo kursai bei konsultacijos ištikus krizėms.

LIETUVA

Lietuvos vėliavaVilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centras – tai suaugusiųjų mokymosi institucija, įkurta 1994 metais, Vilniuje. Mūsų moto – „mokytis niekada nevėlu“. Šis mokymo centras yra skirtas suaugusiesiems, kurie siekia įgyti naujų įgūdžių ir gauti naujų žinių, reikalingų jų profesinei karjerai bei gyvenimui. Bitės mokymo centras siūlo formalaus mokymo paslaugas (pradinis ir pagrindinis išsilavinimas) bei neformalaus mokymo paslaugas (įvairios užsienio kalbos, šokiai, informacinių technologijų mokymai, vėlimas iš vilnos, tapyba ant šilko, joga). Mūsų mokymo centras padeda tiems suaugusiems žmonėms, kurie neturi išsilavinimo arba jiems trūksta žinių bei įgūdžių įvairiose srityse, taip pat didelis dėmesys yra kreipiamas į socialiai pažeidžiamas žmonių grupes: iškritusius iš bendrojo lavinimo sistemos asmenis, moteris, vienišas mamas, senjorus, čigonus.