Erasmus+  Gabrielės Petkevičaitės-Bitės SMC

Šiuo laikotarpiu, kai Europa išgyvena didžiausią migrantų bangą nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, vis aktualesni Europos valstybėms tampa iš kitų šalių atvykusių žmonių socializacijos, integracijos ir švietimo iššūkiai. Galvojant ir diskutuojant apie suaugusiųjų migrantų švietimą, vienas iš pirmųjų ir dažniausiai iškylančių klausimų yra – kaip mokyti valstybinės kalbos. Juk kalbos mokymasis išties reiškia įsiliejimą į šalies socialinį, kultūrinį ir ekonominį gyvenimą. Diskutuojant apie kalbos reikšmę ir prasmę kiekvieno žmogaus gyvenime bei stebint vis besiplečiančius migracijos procesus, gimė „Erasmus+“ KA2 projekto „Integracijos ir tolerancijos labui“ (Nr. 2015-1-IS01-KA204-013162) idėja.

Projekte dalyvauja penkios Europos šalys: Belgija, Islandija, Lietuva (Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras), Portugalija ir Rumunija. Partnerių institucijos yra suaugusiųjų mokymo centrai jau turintys įvairios patirties mokant suaugusiuosius migrantus raštingumo. Migrantų integracijos procesas paprastai pereina laipsniškas kalbos mokymo(si) stadijas, taip pat kalbinė komunikacija apima ir vietinę kultūrą bei komunikaciją tarp skirtingų vertybinių sistemų. Visus projekto dalyvius vienija ketinimas parengti metodinę kalbos mokymo struktūrą ir mokymosi medžiagą, atsižvelgiant į aiškius bei numanomus migrantų socialinius ir mokymosi poreikius.

Įsibėgėjus projektui, kiekviena dalyvaujanti institucija rengia metodinę, mokomąją medžiagą pagal 3 kalbos mokymosi lygius: A1, A2, ir B1. Kiekvienoje iš dalių bus 30 pamokų, papildytų vaizdine medžiaga. Kurdami pamokas andragogai pritaiko jų turinį prie vietinės šalies kultūros, kad per šias pamokas migrantai sužinotų faktus apie šalies istoriją, tradicijas bei papročius. Kalbos kursai ir kalbos testai yra skirti palaikyti migrantų integraciją į priimančios šalies bendruomenę. Abi pusės turi suvokti tiek savo pačių, tiek kitos pusės poreikius. Atsakas į besimokančiojo specifinius poreikius gali padidinti besimokančiojo motyvaciją mokytis kalbos, jų įvertinimą, ko jie mokosi ir kaip tai, ko mokosi klasėje, galima pritaikyti išoriniame realiame pasaulyje, kad gyvenimas naujoje aplinkoje taptų visavertis.