Erasmus+ Gabrielės Petkevičaitės-Bitės SMC

“Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro vykdomo Erasmus+ KA2 projekto „INTEGRACIJOS IR TOLERANCIJOS LABUI“
Nr. 2015-1-IS01-KA204-013162
PENKTASIS PROJEKTINIS SUSITIKIMAS

VILNIUS, LIETUVA
2017 m. birželio 18 – 22 d.

Kristina Martinavičiutė
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro projektų koordinatorė, etikos vyresnioji mokytoja, psichologė

2017 birželio 18 – 22 dienomis Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centre vyko Erasmus+ KA2 projekto „Integracijos ir tolerancijos labui“ paskutinis partnerių susitikimas, kurio metu buvo organizuojamas praktinis seminaras bei projekto rezultatų pristatymas.

„Integracijos ir tolerancijos labui“ yra dviejų su puse metų trukmės Erasmus+ KA2 projektas, kuriame dalyvauja penkios Europos šalys: Belgija, Islandija, Lietuva (Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras), Portugalija ir Rumunija. Partnerių institucijos yra suaugusiųjų mokymo centrai jau turintys įvairios patirties mokant suaugusiuosius migrantus raštingumo. Migrantų integracijos procesas paprastai pereina laipsniškas kalbos mokymo(si) stadijas, o kalbinė komunikacija apima ir vietinę kultūrą bei komunikaciją tarp skirtingų vertybinių sistemų. Visus projekto dalyvius vienijo ketinimas parengti metodinę kalbos mokymo struktūrą ir mokymosi medžiagą, atsižvelgiant į aiškius bei numanomus migrantų socialinius ir mokymosi poreikius. Šiame projekte buvo analizuojami migrantų kalbos mokymo gerieji pavyzdžiai, dalijamasi šalių patirtimi apie taikomus skirtingus mokymo metodus ir iškylančius sunkumus bei šių sunkumų įveikimo strategijas.

Viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu kiekviena šalis sukūrė A1, A2 ir B1 lygių valstybinės kalbos mokymo programas (po 30 pamokų kiekvienam lygiui). Daug dėmesio buvo skiriama skirtingų gimtosios kalbos raštingumo strategijų mokymui partnerių institucijose, siekta apibendrinti projekto partnerių sukurtas mokymo programas kuo labiau atsižvelgiant į kiekvienos šalies kultūrinį kontekstą. Vienas iš svarbiausių projekto rezultatų – intelektinis produktas „Pedagoginis gidas”. Jis buvo kuriamas naudojantis visų partnerių parašytomis trijų lygių migrantų valstybinės kalbos mokymo programomis, daug dėmesio buvo skiriama kiekvienos šalies kultūriniam kontekstui.

Projektinio susitikimo Lietuvoje metu buvo įgyvendintos šios veiklos:

 1. Visų partnerių susitikimo Vilniuje metu buvo surengtas didelis tarptautinis praktinis seminaras. Šiame renginyje dalyvavo suaugusiųjų mokytojai bei besimokantieji iš įvairių suaugusiųjų švietimo centrų. Visi partneriai pristatė savo patirtį, įgytą projekto įgyvendinimo metu, buvo apibendrinti projekto rezultatai, o skirtingas organizacijas atstovaujantys žmonės dalijosi patirtimi aptardami migrantų mokymosi aktualijas bei vykdydami praktines užduotis.

 2. Susitikimo metu Lietuvoje metu buvo pristatytos projekto FIT veiklos viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu:

  1. projekto logotipo kūrimas;
  2. projekto svetainės kūrimas;
  3. 5 tarptautiniai susitikimai kiekvienoje šalyje;
  4. sukurtas klausimynas suaugusiųjų besimokančiųjų poreikiams, remiantis klausimyno rezultatais buvo kuriamos kalbos pamokos;
  5. kiekvienoje šalyje suorganizuotos tikslinių grupių apklausos mokomosios medžiagos migrantams kokybės vertinimui;
  6. buvo sukurtos valstybinės kalbos mokymosi programos (A1, A2, B1), po 30 pamokų kiekviename lygyje, pamokos buvo išbandytos mokinių grupėse;
  7. sklaidos veikla (tinklalapis, "Facebook", "Epale");
  8. knygų skirtukai ir skrajutės su informacija apie projektą anglų kalba ir projekto partnerių kalbomis;
  9. kiekvienoje šalyje buvo organizuoti praktiniai seminarai, kuriuose dalyvavo po 50 ir daugiau dalyvių.
 3. Buvo pristatyti projekto rezultatai:

  1. svarbiausias projekto rezultatas – intelektinis produktas "Pedagoginis gidas“, kuris buvo sukurta naudojant trijų lygių migrantų valstybinės kalbos mokymo programas, daug dėmesio buvo skiriama kiekvienos šalies kultūriniam kontekstui;
  2. kiekviena šalis sukūrė A1, A2 ir B1 lygių valstybinės kalbos pamokas (30 pamokų kiekvienam lygiui);
  3. FIT projekto internetinis puslapis http://www.fit-project.org (jame galima rasti įdomių praktinių užduočių);
  4. knygų skirtukai ir skrajutės (išdalintos kiekvienam partneriui);
  5. filmas apie įdomiausius kiekvieno susitikimo momentus, kurį sukūrė partneriai iš Belgijos.
 4. Visi partneriai pristatė savo patirtį šiame projekte; kai kurie svečiai pristatė praktines darbo su migrantais užduotis bei dalijosi:

  1. „Veiklos ir pasiekti rezultatai FIT projekte" (projekto koordinatorė Amal Tamimi (Islandija);
  2. "Veiklos ir iššūkiai įgyvendinant FIT projektą" (projekto koordinatorė Lietuvoje Kristina Martinavičiutė);
  3. partnerių iš Rumunijos pristatymas „Valstybinės kalbos mokymo (- ) si iššūkiai ir projekto rezultatai“ (Marija Pavelescu, projekto koordinatorė Rumunijoje);
  4. partnerių iš Portugalijos pristatymas. „Valstybinės kalbos mokymo(-si) iššūkiai ir projekto rezultatai“ (Ana Filomena Amaral, projekto koordinatė Portugalijoje);
  5. „Valstybinės kalbos pamokos migrantams“ (Indrė Adomaitienė, Algimantas Dugnas, Bitės SMC);
 5. „Svarbiausi projekto rezultatai: "Pedagoginis gidas" bei užduotys kiekvienam projekto internetiniame puslapyje“ (Ruben ir Sebastian Jans, projekto koordinatoriai Belgijoje). Per savo pristatymą Belgijos komanda paaiškino kelias pedagoginio gido praktinio pritaikymo metodikas. Belgijos komanda pasirinko "Educaplay" kaip tinkamiausią daugialypę terpę edukacinei veiklai kurti ir dalintis; „Valstybinės lietuvių kalbos mokymo metodai užsieniečiams“ (Nelda Pilkienė, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras).

 6. Bitės SMC pristatė neformalaus ugdymo veiklas, įgyvendinamas mokymo centre. Projekto partneriai susipažino su neformaliojo ugdymo darbų parodomis, diskutavo su mokytojais ir besimokančiaisiais, dalijosi savo patirtimi. Visi projekto partneriai kartu su Bitės SMC mokytojais dalyvavo ekskursijoje po Vilniaus senamiestį, vyko į edukacinę išvyką Trakuose.

 7. Susitikimo Lietuvoje metu daug laiko ir dėmesio buvo skirta projekto galutinei ataskaitai. Taip pat partneriai aptarė projekto tęstinumą ir tvarumą bei galimybes tęsti projekto temą, įtraukiant kitas šalis bei toliau plėtojant pradėtą migrantų ugdymo temą.