NordPlusGabrielės Petkevičaitės-Bitės SMC

Nordplus programą finansuoja Šiaurės Ministrų Taryba.

NORDPLUS ADULT 2015

Projekto pavadinimas: „KARJEROS VADYBA SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIME“
Projekto numeris: NPAD – 2015/10076
Projekto trukmė: 24 mėnesiai.
Projekto pradžia: 2015 – 10 – 01.

Projekto pabaiga: 2017 – 09 - 30
Projekte dalyvaujančios šalys: Islandija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Švedija.
Projekto koordinatorius: Lietuva

Projekto rezultatai

Pagrindinis šio projekto rezultatas yra unikali, sistemiška, gerai apgalvota ir lengvai pritaikoma suaugusiųjų profesinio orientavimo programa, kuri padeda suaugusiesiems padidinti savęs vertinimą ir vystyti įgūdžius bei kompetencijas, būtinus suaugusiems žmonėms planuojant savo gyvenimą, išsilavinimą ir karjerą. Šią programą turėtų būti galima įgyvendinti bet kurioje formalaus arba neformalaus suaugusiųjų švietimo institucijoje.

 

Pirmasis projektinis susitikimas: Lietuva, 2015 spalio 21 – 24 dienos

Projekto santrauka. Sėkminga karjera yra viena iš pasitenkinimo gyvenimu sąlygų. Labai svarbu žinoti kur ir kaip ieškoti informacijos, susijusios su švietimu, persikvalifikavimu ir įsidarbinimo galimybėmis. Labai dažnos situacijos, kai: suaugusieji turi persikvalifikuoti dėl sveikatos problemų; profesija tapo nebepaklausia; suaugęs žmogus dirba darbą, kurio nemėgsta, bet jis bijo kažką keisti savo gyvenime. Šio projekto tikslas yra sukurti suaugusiųjų profesinio orientavimo programą siekiant didinti suaugusių mokinių pasitikėjimą savo jėgomis bei padėti jiems vystyti įgūdžius bei kompetencijas, kurie yra būtini žmonėms, norintiems planuoti savo karjerą.

Pagrindiniai projekto tikslai yra:

 1. esamos situacijos bei suaugusiųjų poreikių analizė;
 2. remiantis tyrimu numatoma sukurti programą, kuri gali būti įgyvendinta įvairių tipų suaugusiųjų švietimo institucijose turinčioje galimybes įgyvendinti tokias programas;
 3. sukurti metodologiją kaip pritaikyti ir naudoti šią programą skirtingoms suaugusiųjų grupėms (imigrantams, vakarinių mokyklų mokiniams, iškritusiems iš švietimo sistemos asmenims, socialinės rizikos šeimoms, suaugusiems su kriminaline patirtimi ir t.t.);
 4. rasti geriausią būdą kaip priartinti šią programą prie suaugusiųjų ir kaip padrąsinti juos dalyvauti programoje;
 5. įtraukti į šio projekto veiklas įvairius profesionalus, kurie yra patyrę šioje srityje;
 6. rasti geriausius būdus kaip padaryti šio projekto rezultatus kuo labiau tvariais bei ilgalaikiais.

Šios profesinio orientavimo programos tikslas nėra TIK KAŽKO MOKYTI. Svarbiausia idėja yra skatinti suaugusiųjų gebėjimus tobulėti skirtingomis aplinkybėmis.

Dalyvaujančiųjų tikslai:

 1. įgyti naujų žinių, susijusių su karjeros orientavimu;
 2. dalintis patirtimi profesinio orientavimo srityje su kolegomis iš kitų Baltijos bei Šiaurės šalių;
 3. kurti tarptautinius ryšius su projekto partneriais bei institucijomis, įtrauktomis į karjeros orientavimo programą;
 4. pagerinti metodologinius įgūdžius kaip dirbti su suaugusiaisiais (nes programą sudaro ne tik teorinė dalis, bet taip pat konkretūs metodai, kurie gali būti naudojami realizuojant šią programą);
 5. pagerinti užsienio kalbos įgūdžius;
 6. pasisemti įkvėpimo ir motyvacijos iš kolegų.

Organizacijos tikslai:

 1. pagerinti besimokančiųjų gebėjimus bei žinias:
  • ieškoti informacijos, susijusios su mokymosi bei persikvalifikavimo galimybėmis;
  • sukurti nuoseklų savo karjeros planą;
  • ieškoti darbo, paruošti CV, motyvacijos laišką ir būti pasiruošusiam interviu priimant į darbą;
  • surasti sprendimus kaip suderinti darbą su studijomis ir šeima;
  • didinti savęs vertinimą;
  • mokytis atpažinti bei įvertinti savo žinias bei įgūdžius, įgytus neformalaus bei savaiminio švietimo metu.

Netgi viena savo veiklą patobulinusi institucija reiškia pagerėjusią suaugusiųjų švietimo kokybę visoje šalyje. Projekto tikslas yra ne tik pagerinti vienos institucijos darbą, bet įdiegti naujas programas nacionaliniu lygmeniu. Ši programa bus išbandyta keliose institucijose, bus atlikti didžiuliai sklaidos darbai siekiant įdiegti sukurtą programą nacionaliniu lygiu. Ši programa taip pat bus geras būdas atkreipti dėmesį asmenų, formuojančių politiką, į suaugusiųjų karjeros planavimo problemas.

VEIKLOS:

 1. tyrimas ir poreikių analizė: suaugusiųjų ruošimas karjerai, naudojami metodai; už suaugusiųjų karjeros orientavimą atsakingos institucijos, karjeros orientavimo portalai, nacionaliniai įstatymai bei įrankiai;
 2. ruošiama ir išbandoma programa. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus bus ruošiama karjeros orientavimo programa. Kreipiamas dėmesys kaip šią programą pritaikyti įvairioms socialiai pažeidžiamoms grupėms;
 3. parenkami išoriniai specialistai programos išbandymui. Parenkamos institucijos, kuriose bus išbandyta programa. Numatoma po 50 žmonių kiekvienoje šalyje (skirtingose institucijose). Po programos išbandymo – peržiūrėjimas. Susitikimai su darbdaviais;
 4. programos vertimas į partnerių kalbas. Galutinė konferencija Rygoje. Sklaida. Metodologinė platforma ir internetinis puslapis. Programos įvertinimas ir įgyvendinimas suaugusiųjų mokymo institucijose.

BUS SUKURTA:

 • karjeros orientavimo programa suaugusiesiems;
 • metodologinė medžiaga suaugusiųjų švietimo institucijoms, padedanti įgyvendinti šią programą suaugusiesiems;
 • internetinis puslapis;
 • lankstinukai.

VYKS:

 • praktiniai seminarai andragogams;
 • programos išbandymas;
 • tarptautinė konferencija, skirta projekto sklaidai;
 • tyrimas;
 • susitikimai/praktiniai seminarai su darbdaviais.

ISLANDIJA

IslandijaInstitucija: „Lygių galimybių centras“

Institucijos tipas: suaugusiųjų švietimo centras

Lygių galimybių centras „Jafnréttishús“ yra privati nevyriausybinė organizacija, įkurta 2008 metais, Hafnarfjordur, Islandijoje. Šio centro misija yra nugalėti kliūtis, lėtinančias imigrantų integraciją į Islandijos visuomenę. Ši organizacija pabrėžia pirmąjį žingsnį link integracijos proceso - dialogo tarp skirtingų kultūrų svarbą. Suaugusiųjų švietimas yra viena iš aktyvių lygių galimybių centro veiklų. Organizacija dalyvauja daugybėje švietimo veiklų, konsultuoja imigrantus įvairiais klausimais. Valstybinės kalbos ir socialinių įgūdžių mokymas yra svarbiausios organizacijos veiklos. Taip pat „Jafnréttishús“ didina visuomenės informuotumą lygybės klausimais ir padeda socialiai jautriems (diskriminuojamiems) visuomenės sluoksniams (moterims, vaikams, imigrantams, neįgaliesiems ir t.t.) suteikdamas jiems galimybę rasti reikalingą pagalbą. Organizacijos išsikelti tikslai yra įgyvendinami įvairiais būdais: organizuojant integruojančią veiklą užsieniečiams, modernius islandų kalbos mokymus, didinat kultūrinių renginių pasiūlą, pateikiant informaciją įvairiose žiniasklaidos priemonėse. Lygių galimybių centras siekia pateikti visuomenei geriausios praktikos pavyzdžius, padedančius efektyviai spręsti vietos problemas lygių galimybių klausimais ir teikti kokybiško ugdymo paslaugas suaugusiesiems.

Indėlis į projektą: lygių galimybių centras turi labai daug patirties darbe, susijusiame su imigrantų integracija bei įtraukimu į visuomenę. Imigrantai yra svarbiausia visuomenės grupė, kuriai Islandijoje reikia profesionalaus karjeros orientavimo paslaugų, nes šie žmonės atvyko iš kitos kultūros ir iš visai kitos švietimo sistemos. Lygių galimybių centro indėlis yra labai svarbus dėl šios organizacijos darbo su suaugusiais imigrantais patirties.

LATVIJA

LatvijaInstitucija: Nevyriausybinė organizacija MT – „Motyvacinės technologijos“

Institucijos tipas: Nevyriausybinė organizacija

Latvijos nevyriausybinė organizacija „Motyvacinės technologijos“ buvo sukurta siekiant surasti geriausius būdus, metodus ir technologijas, padedančias motyvuoti žmones, kurie yra susiję su suaugusiųjų švietimu ir vadovavimu jam. Ši nevyriausybinė organizacija jungia narius, turinčius daug patirties skirtinguose suaugusiųjų švietimo ir vadovavimo jam lygmenyse. Organizacija tiki, kad motyvacija yra visų procesų visuomenėje pagrindas. Jei asmuo neturi motyvacijos, tai visos jo atliekamos veiklos bus žemos kokybės ir paviršutiniškos. Pagrindiniai organizacijos tikslai yra: 1)motyvuoti suaugusius mokinius kaip būti aktyviais, dalyvauti visuomenės procesuose, planuoti savo karjerą (mokymąsi, darbą) bei būti aktyviais piliečiais; 2)aktyvinti ir motyvuoti suaugusiųjų švietimo lyderius ir visų lygių mokytojus bei asmenis, kurie yra įsitraukę į švietimo procesą, nes nemotyvuoti mokyklų lyderiai dažnai yra nemotyvuoto pedagogų darbo priežastis, o nemotyvuoti pedagogai reiškia ir sumažėjusią besimokančiųjų motyvaciją. Ši asociacija siekia savo tikslų į veiklą įtraukdama motyvuotus ir kvalifikuotus narius, dalyvauja įvairiuose projektuose, palaikančiuose asociacijos vertybes bei tikslus. Asociacija turi stiprią motyvaciją stiprinti suaugusiųjų švietimą.

Indėlis į projektą: ši nevyriausybinė organizacija jungia suaugusiųjų švietimo specialistus, kurie specializuojasi įvairiose srityse, taip pat ir karjeros orientavimo. Latvijos partneris yra labai svarbus, nes turi daug patyrusių suaugusiųjų švietime narių ir gali suteikti reikšmingą pridėtinę vertę šiam projektui.

LIETUVA

LietuvaInstitucija: Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centras

Institucijos tipas: suaugusiųjų mokymo centras

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centras – tai suaugusiųjų mokymosi institucija, įkurta 1994 metais, Vilniuje. Mūsų moto – „mokytis niekada nevėlu“. Šis mokymo centras yra skirtas suaugusiesiems, kurie siekia išmokti naujų įgūdžių ir įgyti žinių, reikalingų jų profesinei karjerai bei gyvenimui. Bitės mokymo centras siūlo formalaus mokymo paslaugas (pradinis ir pagrindinis išsilavinimas) bei neformalaus mokymo paslaugas (įvairios užsienio kalbos, šokiai, informacinių technologijų mokymai, vėlimas iš vilnos, tapymas ant šilko, joga, šokiai). Mūsų mokymo centras padeda tiems suaugusiems žmonėms, kurie neturi išsilavinimo ar jiems trūksta žinių bei įgūdžių dėl įvairių priežasčių, taip pat didelis dėmesys mokymo centre yra kreipiamas į socialiai pažeidžiamas žmonių grupes: iškritusius iš bendrojo lavinimo sistemos mokinius, moteris, vienišas mamas, senjorus. Mokymo centras jau daug metų yra aktyvus projektinės veiklos dalyvis. Taip pat siekiama bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis. Šiais metais mokymo centre mokosi apie 600 mokinių.

Indėlis į projektą: Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centras yra projekto koordinatorius, atsakingas už projekto koordinavimą, valdymą ir finansinius klausimus. Kiekvienas partneris yra atsakingas už keletą veiklų projekte, o koordinatorius kartu su jais palaiko ir rūpinasi visų veiklų atlikimu. Taip pat koordinatorius skatina pozityvią komunikaciją tarp visų partnerių. Reikalui esant koordinatorius bendrauja su Nordplus administratoriais Danijoje. Taip pat G. P. Bitės SMC yra atsakinga už projekto sklaidos veiklas ir koordinuoja visas projekto stadijas: metodologinės medžiagos kūrimą, karjeros orientavimo programos kūrimą, sklaidos bei vertinimo veiklas.

NORVEGIJA

Norvegijos vėliavaInstitucija: „Roningem aukštesnioji liaudies mokykla“,

Institucijos tipas: aukštesnioji liaudies mokykla.

Roningen aukštesnioji liaudies mokykla buvo įkurta 1969 metais. Ši mokykla yra sukurta pagal senas liaudies mokyklų tradicijas ir yra skirta tik suaugusiems. Mokinys turi būti sulaukęs 18 metų, jei nori čia mokytis. Mokiniai yra iš visos Norvegijos, taip pat ir iš kitų pasaulio šalių ir tai sukuria mokykloje unikalią multikultūrinę aplinką. Aukštesnioji liaudies mokykla skiriasi nuo kitų mokyklų: tai yra suaugusių žmonių susitikimo vieta, kurioje asmeninis augimas ir atsakomybė yra labai svarbi mokymo programų dalis. Be abejo, besimokantieji čia turi galimybę lankyti įvairius kursus: dainavimo, šokio, socialinių mokslų politikos, fotografijos ir t.t. Roningen yra krikščioniška mokykla, kurioje krikščionybė vaidina svarbią rolę kasdieniame gyvenime. Gyvenimas ir mokymasis visiems kartu sukuria stiprius socialinius ryšius tarp mokinių ir mokytojų. Aukštesnioji liaudies mokykla suteikia galimybę įgyti ne tik akademinio pobūdžio žinių: socialinių įgūdžių vystymas čia yra lygiai taip pat svarbus kaip ir akademinės žinios, o karjeros orientavimas yra svarbi Roningen dalis.

Indėlis į projektą: Roningen aukštesnioji liaudies mokykla yra labai svarbus partneris projekte, nes jie jau turi patirties karjeros orientavimo srityje ir gali įnešti vertingą indėlį į projektą. Taip pat ši organizacija labai domisi galimybėmis pagerinti jau egzistuojančią karjeros orientavimo sistemą jų švietimo institucijoje.

ŠVEDIJA

Švedijos vėliavaInstitucija: „Vasterviko stovykla“

Institucijos tipas: suaugusiųjų švietimo centras

„Vasterviko stovykla“ yra organizacija Švedijoje, Vastervik regione, kuri siekia atliepti įvairiausius besimokančiųjų poreikius. Ši organizacija suteikia žmonėms teisę įgyti aukštesnįjį išsilavinimą, padedantį siekti karjeros arba vystyti verslą. „Vasterviko stovykloje“ mokosi maždaug 500 suaugusių mokinių, kuriems yra siūloma platus įvairių kursų pasirinkimas ir aukštesniojo mokslo diplomą suteikiančios programos. Taip pat Vastervik yra susitikimų ir konferencijų vieta, čia vyksta konsultacijos, žinių įvertinimas, atliekama mokymo analizė bei pateikiamos rekomendacijos dėl verslo programų. Priklausomai nuo darbo rinkos poreikių, organizacija kuria trumpalaikes ir ilgalaikes programas. Šios programos atitinka tiek darbo rinkos poreikius, tiek gyventojų poreikius gerinti savo įgūdžius bei prisidėti prie savivaldybės kokybiškų paslaugų plėtros. Šios organizacijos dėka yra suteikiamos geresnės sąlygos aukštesniojo mokslo įgyvendinimui. Yra skiriama daug dėmesio, kad besimokantieji įgytų įgūdžių, reikalingų bendruomenės augimui bei tobulėjimui. Vastervik taip pat įgyvendina po – vidurinio išsilavinimo programas: yra tobulinamos jau esamos ir kuriamos naujos mokymo programos, plečiamas švietimo įgūdžių verslumo skatinimui diapazonas. Aktyviai plėtojamas bendradarbiavimas su aplinkinėmis savivaldybėmis ir regionais, organizacija tikslingai kuria ilgalaikę ir tvarią švietimo struktūrą.

Indėlis į projektą: „Vasterviko stovykla“ yra vienas iš labiausiai patyrusių partnerių projekte. Ši organizacija pasidalins informacija su partneriais kaip karjeros orientavimas jau yra atliekamas ir kokias idėjas galima būtų įgyvendinti šiame projekte. „Vasterviko stovykla“ taip pat yra suinteresuota pagerinti savo karjeros orientavimo sistemą. Šis projektas galėtų būti puikus šansas organizacijai pasidalinti savo patirtimi su kitomis institucijomis bei patobulinti savo institucijos veiklą.