„Erasmus+“ KA2 projekto (ASK4JOB). Nr. 2017-1-IT02-KA204-036755 komandos nariai iš Italijos, Belgijos, Bulgarijos, Graikijos, Lietuvos, Lenkijos, Ispanijos, Švedijos ir Turkijos šią savaitę susirinko internete aptarti jau paskutinių žingsnių, skirtų bandomiesiems projekto intelektiniams rezultatams aptarti. Projekto rezultatai labiausiai yra skirti ilgalaikiams bedarbiams, tačiau kviečiame visus besimokančiuosius prisijungti ir pasitikrinti informacinio raštingumo įgūdžius: http://ask4job.bcyber.gr/?page=summary&cur=4

O jei norite tobulėti informacinių technologijų srityje, galite mokytis virtualiu būdu, prisijungę prie šios platformos: http://mooc.bcyber.gr/learnpress/courses/3-communication-and-collaboration/

Prisijungus prie šių platformų atlikti testus ir mokytis galima visomis projekto dalyvių (taip pat ir lietuvių) kalbomis.

Daugiau sužinoti apie projekto veiklas ir rezultatus galite čia:

Erasmus+
Ask4Job
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės SMC

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

ERASMUS+ KA2 PROJEKTAS „SUAUGUSIŲJŲ ĮGŪDŽIAI Į DARBĄ ORIENTUOTAM PERSILAUŽIMUI (ASK4JOB)“ Nr. 2017-1-IT02-KA204-036755

ANTRASIS PROJEKTINIS SUSITIKIMAS
GRAIKIJA, CHANIA. 2018 m. kovo 24 – 28 d.

Kristina Martinavičiutė
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro projektų koordinatorė, etikos vyresnioji mokytoja, psichologė

 

2018 m. spalio 03 – 06 dienomis Lodzėje (Lenkija), vyko Erasmus+ KA2 projekto  „Suaugusiųjų įgūdžiai į darbą orientuotam persilaužimui” (ASK4JOB) partnerių trečiasis susitikimas. Projektiniame susitikime Bitės SMC atstovavo projekto koordinatorė, etikos mokytoja ir psichologė Kristina Martinavičiūtė, karjeros konsultantė, matematikos bei informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Rasa Dauguvietytė ir raštinės vedėja Jurgita Jankauskienė.

Projektinio susitikimo metu buvo įgyvendintos šios veiklos: 1) seminaro, kurį kiekviena šalis organizuoja savo šalyje, tikslų ir uždavinių detalizavimas; 2) susipažinimas su skaitmeninio raštingumo mokymų organizavimu kiekvienoje šalyje partnerėje; 3) kompetencijų (IO1 ir I02) turinio kūrimas; 4) mokymo turinio, numatomiems testams kūrimas. Taip pat buvo numatytos veiklos, kurias kiekvienas partneris privalo atlikti iki kito susitikimo.

Erasmus+
Ask4Job
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės SMC

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

ERASMUS+ KA2 PROJEKTAS „SUAUGUSIŲJŲ ĮGŪDŽIAI Į DARBĄ ORIENTUOTAM PERSILAUŽIMUI (ASK4JOB)“ Nr. 2017-1-IT02-KA204-036755

PIRMASIS PROJEKTINIS SUSITIKIMAS
ITALIJA, ROMA. 2017 m. lapkričio 05 – 08 d.

Kristina Martinavičiutė
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro projektų koordinatorė, etikos vyresnioji mokytoja, psichologė

2017 metais Bitės SMC pradeda įgyvendinti naują 3 metų trukmės Erasmus+ KA2 projektą „Suaugusiųjų įgūdžiai į darbą orientuotam persilaužimui” (ASK4JOB).

Projekto idėja gimė įvertinus šiuo metu Europoje esančią situaciją, kai nemažai žmonių neturi tinkamų skaitymo bei rašymo įgūdžių, o daugybės žmonių skaičiavimo bei skaitmeniniai įgūdžiai yra tikrai silpni. Tokia realybė kelia grėsmę nedarbu, skurdu ir socialine atskirtimi. Daugiau nei pusė iš 12 milijonų ilgalaikių bedarbių yra laikomi žemos kvalifikacijos darbuotojais. ASK4JOB savo projekto veiklomis siekia mokyti žmones, norinčius įgyti išsilavinimą, tinkantį šiuolaikinei darbo rinkai. Ypatingas dėmesys projekte yra skiriamas skaitmeninių įgūdžių tobulinimui bei atitinkamoms skaitmeninėms kompetencijoms. Vienas iš projekto tikslų yra parengti priemonių rinkinį, skirtą įvertinti ilgalaikių bedarbių mokymosi būdus bei skaitmeninio raštingumo gebėjimus. Projekte dalyvauja net 11 organizacijų iš 9 šalių (Belgija, Bulgarija, Graikija, Italija, Ispanija, Lenkija, Lietuva, Švedija, Turkija).

2017 m. lapkričio 05 – 08 dienomis Romoje (Italija), koordinuojančioje institucijoje „ERIFO“ vyko Erasmus+ KA2 projekto „Suaugusiųjų įgūdžiai į darbą orientuotam persilaužimui” (ASK4JOB) partnerių pirmasis susitikimas. Projektiniame susitikime Bitės SMC atstovavo projekto koordinatorė, etikos mokytoja ir psichologė Kristina Martinavičiūtė ir karjeros konsultantė, matematikos bei informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Rasa Dauguvietytė.

„ERIFO" - tai Romoje įsikūręs švietimo mokslinių tyrimų centras. Projektiniame susitikime buvo susipažinta su partnerių organizacijomis (kiekviena organizacija pristatė savo šalyje įgyvendinamas veiklas bei įgyvendinamus tarptautinius projektus), vyko aktyvios diskusijos kaip efektyviau pasiekti projekto rezultatus bei pasiskirstyti darbus artimiausiems keliems mėnesiams. Projekto koordinatoriai italai visiems susirinkusiems labai detaliai pristatė projekto ASK4JOB sukūrimo tikslus, numatomus veiklos etapus, rezultatus bei projekto įgyvendinimo finansines taisykles. Daug diskusijų kilo tariantis kaip įgyvendinti pirmuosius projekto darbus: paruošti klausimyną, padėsiantį įvertinti darbdavių pageidaujamus darbuotojų IT įgūdžius ir apklausti po 20 įmonių savo šalyse. Visi projekto partneriai aktyviai dalyvavo siūlydami savo idėjas.

Erasmus+
Ask4Job
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės SMC

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

ERASMUS+ KA2 PROJEKTAS „SUAUGUSIŲJŲ ĮGŪDŽIAI Į DARBĄ ORIENTUOTAM PERSILAUŽIMUI (ASK4JOB)“ Nr. 2017-1-IT02-KA204-036755

ANTRASIS PROJEKTINIS SUSITIKIMAS
GRAIKIJA, CHANIA. 2018 m. kovo 24 – 28 d.

Kristina Martinavičiutė
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro projektų koordinatorė, etikos vyresnioji mokytoja, psichologė

2018 m. kovo 24 – 28 dienomis Chania mieste (Graikija) įvyko antrasis Erasmus+ KA2 projekto  „Suaugusiųjų įgūdžiai į darbą orientuotam persilaužimui” (ASK4JOB) partnerių susitikimas. Projektiniame susitikime Bitės SMC atstovavo projekto koordinatorė, etikos mokytoja ir psichologė Kristina Martinavičiūtė ir karjeros konsultantė, matematikos bei informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Rasa Dauguvietytė.

Pirmąją susitikimo dieną visi partneriai pristatė klausimyno rezultatus ir jų analizę. Kiekviena šalis pateikė savo išvadas apie tai, kokių skaitmeninių kompetencijų reikia jų šalyse įvairiose įmonėse dirbant administracinį darbą bei aptarnaujant klientus. Taip pat buvo organizuojamas praktinis seminaras „Problemų sprendimas suaugusiųjų švietime“.

Susitikimo metu buvo aptarti jau įvykdyti darbai (sukurtas projekto logotipas, Facebook puslapis, pirmasis naujienlaiškis, susitikimų įsivertinimo instrumentas) ir numatyti darbai kiekvienam partneriui iki sekančio susitikimo. Vienas iš svarbiausių darbų, kuriuos numatoma atlikti iki 2018 metų pabaigos yra seminaras kiekvienoje šalyje, į kurį bus pakviesti bedarbiai, darbdaviai, su įdarbinimu susijusios įmonės bei, remiantis koordinatorių italų sukurta metodika, visi kartu ieškosime sprendimų, kokių įgūdžių trūksta ilgalaikiams bedarbiams, kad jie sėkmingai įsilietų į darbo rinką.

Bitės SMC šiame projekte, be visiems partneriams bendrų darbų, kuria projekto naujienlaiškius ir yra atsakinga už kiekvieno susitikimo įsivertinimą.