Centro Taryba

  • Rasa Dauguvietytė
  • Lina Meškauskienė
  • Kristina Martinavičiutė
  • Arūnas Jasikevičius
  • Murad Sido (formalus ugdymas)
  • Darius Puodžiukas (formalus ugdymas)
  • Svetlana Beneckienė (neformalus ugdymas)

Centro Tarybos ataskaita už 2023 metus

Centro Tarybos ataskaita už 2022 metus