Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras kartu su kitomis suaugusiųjų švietimo organizacijomis lapkričio 16 – 22 dienomis pasitiko jau 16 – ąją suaugusiųjų mokymosi savaitę, kuri buvo skirta aktyvaus mokymosi idėjos sklaidai, praktiniam jos taikymui ir mokymosi galimybių suaugusiųjų bendruomenei parodymui.
Suaugusiųjų mokymosi savaitę Bitės SMC pradėjo lapkričio 16 dieną. Vilniaus miesto savivaldybėje buvo atidaryta mokinių tapybos ant šilko darbų paroda „Spindintis šilkas“. Susirinkę mokiniai, mokytojai bei svečiai grožėjosi ant šilko tapytais paveikslais, domėjosi jų atlikimo technika ir galimybėmis išmokti nutapyti tokius darbus patiems. Mokytoja Jolita Gylienė kvietė visus norinčius atvykti į Bitės SMC ir mokytis tapybos ant šilko paslapčių.


Lapkričio 17 dieną Bitės SMC įvyko Švietimo mainų paramos fondo ir „EPALE“ projekto seminaras - diskusija „Imigrantų švietimas Lietuvoje – andragogų patirtis“. Apie 50 seminaro dalyvių dalijosi gerąja patirtimi ir diskutavo, kaip galima sėkmingiau įtraukti imigrantus į ugdymo (si) procesą.


Tą pačią dieną mokymo centre įvyko renginys „Projektinė veikla aktyviam andragogui ir besimokančiajam“, kuriame mokymo centro patirtį projektinėje veikloje pristatė projektų koordinatorė Kristina Martinavičiutė. Anglų kalbos mokytoja Indrė Adomaitienė dalijosi patirtimi apie anglų verslo kalbos mokymus Maltoje, o ispanų kalbos mokytojas Algimantas Dugnas susirinkusiems priminė gražiausias akimirkas iš mokymo centro mokinių ir mokytojų edukacinės kelionės po Ispaniją.


Suaugusiųjų švietimo savaitę Bitės SMC lapkričio 19 dieną vainikavo gražus visų Vilniaus suaugusiųjų bendrojo lavinimo įstaigų bendradarbiavimo pavyzdys. Renginyje „Kūrybingi ir aktyvūs. Suaugusiųjų ugdymo įstaigų geroji patirtis“ savo veiklą pristatė Bitės SMC technologijų ir šokių mokytojai. Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras, Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija ir Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija parengė ir visiems susirinkusiems mokiniams, mokytojams bei svečiams parodė kūrybiškas programas, kuriose netrūko muzikos, teatro, fotografijos, aktyvių mokinių pasirodymų.

Ši suaugusiųjų mokymosi savaitė dar kartą parodė, kad suaugusieji įvairiais būdais skleidžia mokymosi idėjas bei išnaudoja aktyvaus mokymosi galimybes kiekvieną dieną.