paskaitos momentaiTęsiant projektą „Mokomės kartu: pažinkime vienas kito kultūrą ir tradicijas“ kovo 7 d. vyko nuotolinė arabų kalbos mokytojo Aymano paskaita apie moteris arabų kultūroje. Mokytojas Aymanas papasakojo, kaip arabai įsivaizdavo moters padėtį įvairiose epochose: iki islamo, esant
islamui ir šiuolaikinėje islamiškoje visuomenėje. Po paskaitos pranešėjas sulaukė nemažai klausimų, vyko įdomios diskusijos.