Ispanų kalbos mokytojas Algimantas Dugnas kviečia į viešą paskaitą
„Šv. Kazimiero kultas Lietuvoje ir pasaulyje“

Paskaita vyko 2015 m. kovo 4 d. 18:00 val. mokymo centro skaitykloje. Paskaitos trukmė 1 ak. val.
Paskaitos metu buvo kalbama apie Šv. Kazimiero kilmę, gyvenimą, stebuklus. Dalyvavę ne tik sužinojo apie miestą, pavadintą šventojo garbei, bet ir pamatė San Kasimiro miesto nuotraukas.
A. Dugnas kvietė į diskusiją, kodėl Lietuvoje yra užmirštas šv. Kazimieras, kas lietuviams yra šventasis, Lietuvos globėjas ar anksti miręs vienas iš didžiojo Lietuvos kunigaikščių ir Lenkijos karaliaus sūnų?