Centro Taryba    
Rasa Dauguvietytė    
Lina Meškauskienė    
Kristina Martinavičiutė    
Arūnas Jasikevičius    
Murad Sido (formalus ugdymas)    
Darius Puodžiukynas (formalus ugdymas)     
Svetlana Beneckienė (neformalus ugdymas)    
     

Centro Tarybos ataskaita už 2022 metus

 

Metodinė Taryba    
Indrė Adomaitienė Metodinės tarybos pirmininkė  
Kristina Martinavičiutė Metodinės tarybos narė  
     

 

Metodinės tarybos veiklos planas už 2018-2019 m.m.