Lapkričio mėnesį Bitės SMC pateikė paraišką dėl dalyvavimo tarptautiniame „Erasmus+“ seminare „Language Policy and the European Strategies“, kuris vyks 2022 m. gruodžio 5–6 d. Lisabonoje. Šį seminarą organizuoja nacionalinė Portugalijos „Erasmus+“ agentūra – Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação (PROALV). Renginys yra skirtas visų formaliojo švietimo sektorių – bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo ir aukštojo mokslo ir studijų – institucijų atstovams.
Džiaugiamės, kad mokymo centro parengta paraiška buvo įvertinta teigiamai ir Bitės SMC dalyvaus šioje tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje. Pagrindinis renginio tikslas – kurti partnerystes tarp institucijų iš pakviestų dalyvauti sektorių, siekiant rengti projektus daugiakalbystės tema.
Dėkojame Švietimo mainų paramos fondui, kuris suteikia visokeriopą informaciją apie dalyvavimą tarptautinėse veiklose.