Anglų - Lietuvių kompiuterinių terminų žodynėlis:

Klausimyno atsakymų rezultatai pateikti pagal amžiaus grupes:

 • respondentų amžius - daugiau ar lygus nei 50 metų PDF
 • respondentų amžius - mažiau nei 50 metų PDF
eu-prj 50plus smpf

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Grundtvig paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės–Bitės suaugusiųjų mokymo centro vykdomo Grundtvig mokymosi partnerystės projekto „MOBILE 50+"

MOBILE DEVICES AND WEB 2.0-NEW PERSPECTIVE IN ICT FOR DIGITAL INCLUSION IN EUROPE"
"Mobilieji prietaisai ir Web 2.0 – naujos skaitmeninių IKT technologijų diegimo galimybės Europoje"

 

Nr. LLP – GRU – MP – 2012 – LT – 00008
ŠEŠTASIS PROJEKTINIS SUSITIKIMAS
SUOMIJA, KEURUU
2012 BIRŽELIO 14 – 18

 

2014 m. birželio 14 – 18 dienomis Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro projekto koordinatorė, etikos mokytoja bei psichologė Kristina Martinavičiutė dalyvavo paskutiniajame, šeštajame, projektiniame susitikime, kuris vyko Suomijoje, Keuruu.

Šis projektinis susitikimas vyko mūsų partnerių suomių organizacijoje Tiedetila, kuri yra miškuose, maždaug 13 kilometrų nuo Keuruu miestelio. Visi projekto partneriai turėjo galimybę patirti, kaip įdomu yra gyventi miške, ant ežero kranto, o dienomis susitikus Tiedetilos organizacijoje, kurioje mokomi senjorai iš aplinkinių sodybų, dalintis patirtimi ir stebėtis, kiek daug galima nuveikti netgi ir gyvenant atokiai nuo mums įprastos civilizacijos.

Tiedetila turi labai įspūdingą ir didelį kompiuterių muziejų, kuriame laikomi įvairių modelių kompiuteriai. Buvo labai įdomu bendrauti su stebėti priimančiosios organizacijos darbuotojais ir besimokančiaisiais, kurie įveikdami po keliolika kilometrų atvyksta mokytis iš savo miškuose esančių sodybų.

eu-prj 50plus smpf

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
Grundtvig paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

MOBILE DEVICES AND WEB 2.0-NEW PERSPECTIVE IN ICT FOR DIGITAL INCLUSION IN EUROPE”
(“Mobilieji prietaisai ir Web 2.0 – naujos skaitmeninių IKT technologijų diegimo galimybės Europoje”)


Nr. LLP – GRU – MP – 2012 – LT – 00008
KETVIRTASIS PROJEKTINIS SUSITIKIMAS
TURKIJA, ÇANAKKALE
2013 rugsėjo 10 – 16

Kristina Martinavičiutė
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės–Bitės suaugusiųjų mokymo centro projektų koordinatorė, etikos vyresnioji mokytoja, psichologė

 

2013 metų rugsėjo 10 – 16 dienomis Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro mokytojai vyko į ketvirtąjį projekto „MOBILE 50+“ partnerių susitikimą. Šis susitikimas vyko Turkijoje, Canakkale mieste. Susitikime Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centrui atstovavo: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, fizikos ir informacinių technologijų vyresnysis mokytojas Mindaugas Geryba, projekto koordinatorė, etikos vyresnioji mokytoja, psichologė Kristina Martinavičiutė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja Indrė Adomaitienė ir informacinių technologijų mokytojas Aivaras Čechamiras.

Šio susitikimo metu partneriai pristatė savo nuveiktus darbus po paskutiniojo projektinio susitikimo Lietuvoje. Buvo pademonstruotas ir projekto partnerių suomių sukurtas filmas apie susitikimą Vilniuje - visi kartu turėjome galimybę prisiminti bendras veiklas.

Priimančiosios organizacijos atstovai turkai organizavo vizitus:

 1. į Fen Lisesi mokyklą netoli Cannakale miesto, kuriame buvo pristatyta e–mokymo sistema;
 2. į archeologijos muziejų;
 3. į miesto tarybą, kurioje organizuojami informacinių technologijų mokymai, skirti vyresnio amžiaus žmonėms;
 4. į istorinį Trojos miestą, kuriame projekto partneriams ekskursiją vedė puikus Trojos specialistas, daugybės knygų ir monografijų autorius Mustafa Askin;
 5. į specialią biblioteką, kurioje daugybė vien Trojai skirtų leidinių.

Visi projekto partneriai buvo parengę ir pristatė savo pranešimus apie archeologines aktualijas savo šalyse; pristatymai buvo organizuoti neformalioje aplinkoje – kavinės lauko kiemelyje, į kurį susirinko daug svečių, besidominčių archeologija, istorija bei švietimo projektais.

Partneriai iš Vokietijos (Kylio) organizavo praktinį seminarą, kuriame darbo grupių rezultatai buvo trumpi filmai apie Troją. Darbas vyko mišriose tarptautinėse komandose, kartu dirbo mokytojai bei besimokantieji.

Projekto koordinatorių susitikime paskutiniąją darbo dieną buvo aptarta: konkrečios datos, iki kada partneriai atliks sutartus darbus, kokiais būdais visi projekto partneriai vykdo projekto sklaidą, kito susitikimo Kylyje (Vokietija) darbotvarkė ir apie kokias konkrečias taikomąsias programas galėtų būti organizuotas praktinis seminaras Kylyje.

Taip pat buvo patikslinta paskutiniojo projektinio susitikimo Suomijoje data, veiklų įvertinimo instrumentai, numatomi darbai, kuriuos atliks kiekviena organizacija iki kito susitikimo, ir sutarta dėl dviejų susitikimų „Skype“ programa.

eu-prj 50plus smpf

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Grundtvig paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės–Bitės suaugusiųjų mokymo centro vykdomo Grundtvig mokymosi partnerystės projekto „MOBILE 50+"

MOBILE DEVICES AND WEB 2.0-NEW PERSPECTIVE IN ICT FOR DIGITAL INCLUSION IN EUROPE"
"Mobilieji prietaisai ir Web 2.0 – naujos skaitmeninių IKT technologijų diegimo galimybės Europoje"

 

Nr. LLP – GRU – MP – 2012 – LT – 00008
PENKTASIS PROJEKTINIS SUSITIKIMAS
VOKIETIJA, KYLIS
2014 kovo 25 – 30

 

2014 metų kovo 25 – 30 dienomis Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro darbuotojai ir besimokantieji dalyvavo penktajame projektiniame susitikime, kuris vyko Vokietijoje, Kylyje (susitikimo šeimininkai iš Kylio yra ir viso projekto koordinatoriai). Susitikime dalyvavo vokiečių kalbos mokytojas Arūnas Jasikevičius, mokymo centro duomenų bazių tvarkymo specialistė, sekretorė - operatorė Jurgita Jankauskienė ir du besimokantieji: Natalija Tuchto, Diana Zviedrienė.

Šio projektinio susitikimo metu partneriai iš Vokietijos (iš dviejų skirtingų organizacijų Berlyne ir Kylyje), Turkijos, Suomijos (iš dviejų skirtingų organizacijų), Švedijos ir Lietuvos pristatė, kokios veiklos buvo atliktos po ankstesnio susitikimo, pasidalijo gerąja patirtimi.

eu-prj 50plus smpf

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
Grundtvig paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

MOBILE DEVICES AND WEB 2.0-NEW PERSPECTIVE IN ICT FOR DIGITAL INCLUSION IN EUROPE”
(“Mobilieji prietaisai ir Web 2.0 – naujos skaitmeninių IKT technologijų diegimo galimybės Europoje”)


Nr. LLP – GRU – MP – 2012 – LT – 00008
TREČIASIS PROJEKTINIS SUSITIKIMAS
LIETUVA, VILNIUS
2013 gegužės 28 – birželio 2
Kristina Martinavičiutė
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro projektų koordinatorė, etikos vyresnioji mokytoja, psichologė

 

2013 gegužės 28 – birželio 2 dienomis Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centre vyko trečiasis projekto partnerių susitikimas. Šiame susitikime be parnerių iš visų projekto organizacijų bei G. P. Bitės mokymo centro mokytojų, dalyvavo ir besimokantys senjorai iš Lietuvos, senjorų tautinių šokių kolektyvas „Linksmuoliai“ bei trys šiuo metu Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centre savanorišką veiklą atliekančios senjoros iš Lenkijos, Vroclavo.

Šio susitikimo metu buvo įgyvendintos šios veiklos:

 1. informacinių technologijų vyresnysis mokytojas Aivaras Čechamiras skaitė pranešimą apie interneto prieigos galimybes Lietuvoje, Vilniuje ir mokymo centre bei įvairius informacinių technologinių priemonių panaudojimo būdus mokant suaugusiuosius;
 2. kiekviena organizacija pasidalijo savo patirtimi kas buvo nuveikta iki šio susitikimo, Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centras pristatė klausimyną senjorams, kuris buvo išverstas remiantis partnerių iš Suomijos patirtimi, šis klausimynas padeda geriau suprasti kokių informacinių technologijų žinių trūksta senjorams mūsų mokymo centre;
 3. partneriai iš Turkijos dalijosi patirtimi kaip mokomi romų tautybės žmonės, partneriai iš Berlyno pasakojo apie imigrantų mokymo patirtį;
 4. partneriai iš Švedijos dalijosi patirtimi kaip neraštingi žmonės mokomi naudotis iPad, kokie internetiniai seminarai rengiami jų centre (sąskaitų apmokėjimas internetu, QR kodai, įvairios mažos naudingos programėlės, savarankiškai besimokantys švedų, suomių, anglų, arabų kalbų senjorai, „clouds“ mokymai, „i – nigma“ brūkšninio kodo mokymai ir t.t.).;
 5. projekto partneriams pristatytas senjorų savanorių projektas bei viešinčios savanorės senjoros iš Lenkijos, Vroclavo, užmegztos diskusijos savanorystės tema, apsikeista kontaktais;
 6. partneriai iš Berlyno organizavo praktinį seminarą apie google – drive panaudojimą mokymo procese, šiame praktiniame seminare dalyvavo senjorai iš Lietuvos, Lenkijos ir visų projekto šalių organizacijų;
 7. partneriai iš Kylio organizavo praktinį seminarą apie įvairių programų panaudojimą mokant užsienio kalbų;
 8. Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro liaudies šokių kolektyvas „Linksmuoliai“ demonstravo projekto partneriams neformalaus senjorų švietimo galimybes;
 9. vyko ekskursijos Vilniuje bei Trakuose, jų metu svečiai buvo supažindinti su Lietuvos istorija, kultūra. Taip pat buvo organizuotos vaišės, kurių metu kiekviena šalis pristatė savo kulinarines tradicijas;
 10. buvo organizuota video konferencija Skype programos pagalba su partneriais Švedijoje, kurie negalėjo atvykti į Lietuvą;
 11. kiekviena šalis pristatė medžiagą, kuri bus įdėta į jų elektroninę knygą (elektroninė knyga yra vienas iš projekto rezultatų).

Projektinis susitikimas Berlyne (Vokietija)
Project meeting in Berlin (Germany)


Kristina

Kristina
„Važiuoti į pirmąjį projekto susitikimą man visada yra labai smalsu bei įdomu. Džiaugiausi galėdama pažinti naujus žmones ir pasisemti idėjų apie įvairiausius mobilius prietaisus bei planšetinių kompiuterių panaudojimą darbe."
“I’m always very keen to go to the first project meeting. I was happy to meet new people and to learn new things about mobile devices as well as about application of tablets at work.”Mindaugas

Mindaugas
„Džiugino kolegų pažinimas neformalioje aplinkoje, maloniai stebino senjorų domėjimasis inovacijomis. Įspūdį paliko atsinaujinęs, sutvarkytas Berlynas.“
“I was excited to learn much about the colleagues in an informal environment, to see the seniors‘ interest in innovations. I was impressed by renewed, orderly Berlin.“Nijolė

Nijolė
„Aktyvūs žmonės: senjorai, emigrantai, jaunimas; įdomūs jų darbo rezultatai."
“Active people: seniors, emigrants, the youth; interesting results of their work.”Rasa

Rasa
„Rudeniškas Berlynas, naujos pažintys ir naudinga informacija.“
“Berlin in autumn, new contacts and useful information”

eu-prj 50plus smpf

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Grundtvig paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės–Bitės suaugusiųjų mokymo centro vykdomo Grundtvig mokymosi partnerystės projektas „MOBILE 50+"

MOBILE DEVICES AND WEB 2.0-NEW PERSPECTIVE IN ICT FOR DIGITAL INCLUSION IN EUROPE"
("Mobilieji prietaisai ir Web 2.0 – naujos skaitmeninių IKT technologijų diegimo galimybės Europoje")

 

 

Nr. LLP – GRU – MP – 2012 – LT – 00008
ANTRASIS PROJEKTINIS SUSITIKIMAS
ŠVEDIJA, SODERTALJE
2013 kovo 05 – 10

 

2013 metų kovo 5 – 10 dienomis Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės–Bitės suaugusiųjų mokymo centro darbuotojai dalyvavo antrajame projektiniame susitikime, kuris vyko Švedijoje, Sodertalje. Susitikime dalyvavo anglų ir rusų kalbos mokytoja metodininkė Teresė Nijolė Stančikienė, anglų kalbos mokytoja Janina Maldžiūtė ir projekto koordinatorė, etikos vyresnioji mokytoja, psichologė Kristina Martinavičiutė.

Šio projektinio susitikimo metu partneriai iš Vokietijos (iš dviejų skirtingų organizacijų Berlyne ir Kylyje), Turkijos, Suomijos (iš dviejų skirtingų organizacijų), Švedijos ir Lietuvos pristatė, kokios veiklos buvo atliktos po susitikimo Vokietijoje, kaip 50+ mokiniai yra mokomi naudojant planšetinius kompiuterius, išmaniuosius telefonus, įvairias Web 2.0 priemones.

Buvo aptartos mobiliųjų prietaisų, naudojamų suaugusiųjų švietime ir 50+ mokyme, techninės savybės bei Android ir Apple operacinių sistemų specialiųjų taikomųjų programėlių panaudojimas. Partneriai diskutavo, kaip sėkmingiau panaudoti įvairius mobiliuosius prietaisus suaugusiųjų švietime. Projekto koordinatoriai vokiečiai pasidalijo patirtimi, kaip Android bei Apple operacinės sistemos planšetiniuose kompiuteriuose ir išmaniuosiuose telefonuose yra naudojami jų organizacijose mokant senjorus.

Partneriai visi kartu mokėsi kurti ir maketuoti trumpus filmus, taikyti „istorijos pasakojimo“ metodą, mokėsi naudoti įvairias Android ir Apple operacinių sistemų specialiąsias taikomąsias programėles šioms užduotims:

 • QR kodų šifravimas (i – nigma, RedLaser, gogr.me, grDroid);
 • elektroninės knygos rašymas (Readlist, Bluefire Reader);
 • internetinių dienoraščių (tinklaraščių) (blog‘ų) kūrimas.

Taip pat buvo aptartos kitų projektinių susitikimų datos, veiklų įvertinimo instrumentai, numatomi darbai, kuriuos atliks kiekviena organizacija iki kito susitikimo.